Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Večery u jezera ženevského (Genevského)

Morawski Marian Ignacy, 1908
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 45. Plus krátký posudek z ČKD 1908, č. 9, str. 618n.