Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Slovník obrany uvědomělého katolíka

Zelenka František, 1924
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Vyšlo též 2. vyd. 1926. Roku 1926 vyšel i Lístkový slovník katolíka I – VII. Zelenka byl předsedou předválečné krátce existující Národní strany lidové (NSL), jejíž hlavní zásadou byla kritika „spojení ČSL s marxisty“; oblíbené heslo NSL bylo: „Ne Šrámek a Gottwald, ale Zelenka a Hlinka.“