Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Proč jsem katolíkem? Slovo k prostému katolíku, jak by z víry své počet dáti měl.

Jirsík Jan Valerian, 1835
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Památný spis, jímž Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 1, zahájilo svou slavnou činnost. Spis ten vyšel do r. 1850 ve čtyřech postupně rozšiřovaných vydáních.