Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolíci! Nedejme se! aneb Víra katolická světlo, nevěra tma. Obrázek z nynějšího venkovského náboženského života.

Brynych Eduard Jan Nepomucký, 1870
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Hlasy Katolického spolku tiskového 1, 1870, č. 9.