Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta k pravdě. Základní otázky náboženské.

Pecka Dominik, 1940
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Dominikánská edice Krystal, sv. 49. O autorovi též u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.