Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


04 – Filosofie

Noëtika – Noetika

Gabryl Franciszek, 1921
Geniální publikace stejně geniálně přeložená v Kyšperku P. Janem Snížkem (* 31. 10. 1869 v Labské Týnici, pokřtěn 1. 1. 1869 jako Jan Křtitel a ordinován 25. 7. 1895). P. Snížek byl poté mj. farářem ve Valteřicích a v Jamném (v letech 1906 až 1914) a jeho životní pouť se uzavřela na Mladoboleslavsku († 15. 5. 1932).