Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Oddělení je členěno takto:

1501: Bibliografie české katolické literatury█1502: Posvátná místa v Zemích Koruny české█1503: Čeští světci█1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti█1505: Boj s husitismem█1506: Boj s reformací a s dřívějším protestantismem█1507: Český protestantismus 20. století█1508: Církevní boj s liberalismem obecně a osvícenstvím zvlášť (a u nás i s masarykismem)█1509: Církevní boj se socialismem█1510: Církevní boj s bolševickým komunismem█1511: Církevní boj s kapitalismem a oligarchismem█1512: Církevní boj s rasismem█1513: Ostatní – český katolík ve veřejném životě█1514: Neúspěchy█Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105. 2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.