Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


19 – Církevní zpěv a hudba

Kyriale seu Ordinarium Missae, missa pro defunctis et toni communes missae

Pius X., svatý, 1920
Tuto zcela nepostradatelnou příručku přinejmenším pro každého římskokatolického kněze nabízí naše Knihovna ve třech vydáních: 1. Rok 1920 s podtitulem "iuxta editionem vaticanam a ss. PP. Pio X evulgatam"; 2. z roku 1932 s podtitulem "cum cantu Gregoriano ex editione vaticana adamussim excerpto et rhythmycis signis in subsidium cantorum Solesmensibus monachis diligenter ornato"; 3. totéž, s textem podle roku 1939.