Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


20 – Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

Liberální rozpor: důkaz sporem.

Máslo Lukáš Augustin, 2018
Je-li tedy liberální demokracie nesmyslná, pak její rozpory časem nutně narůstají a její zachování, byť jakýmikoli prostředky, je nemožné.