Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Nedělní zábava rodin křesťanských čili Rozjímání o důležitých pravdách svatého náboženství.

Černohorský František, 1865
Vybráno ze spisů Frant. Černohorského. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 50.