Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='1491'

01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

In Novum Testamentum: 2. Super Ioannem2. In Epistolas S. Pauli: 1. Super Romanos. 2. Super I ad Corinthios1.

Thomas de Aquino, svatý, 1876
Opera omnia, sv. 20.