Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


where k.id='1482'

20 – Encyklopedie, časopisy, periodické publikace, almanachy, kalendáře

Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka.

Sýkora Jan Ladislav, 1906
ČKD 1906, č. 2, str. str. 87 – 96.