Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Svätá Terezka z Lissieux

Domonkos Istvan, 1932
Publikaci A lisieuxi kis Teréz nővér története, egy kis fehér virág tavaszának története. Domonkos István, 1914 (2. rozš. vyd.) přeložil a závěrem doplnil P. Janský František V.