Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Exercicie čili Duchovní cvičení kněžská

Göldner Václav, Hakl Bohumil František, 1881
(název pokračuje:) jež konal r. 1880 v biskupském semináři v Hradci Králové P. Václav Göldner a za "Vade mecum" účastníkům na upomínku podává P. Bohumil František Hakl. Knihu připravujeme.