Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Přehled publikací


666 – Ćíslo šelmy, Rothkranz Johannes, 1998
70 let nakladatelství Vyšehrad 1934 – 2004, Dvořák Jiří aj. red., 2004
A kdo vás zabije ... Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech., Hoffmann Bedřich, 1946
A Latin-Greek index of the Vulgate New Testament, Bergren Theodore A., 1991
Abeceda katolíka, Cojazzi Antonio, 1946
Aby všichni jedno byli. Výklad unijní otázky a sbírka modliteb za sjednocení církví., Mastiliak-Marianov Ján Ivan, 1939
Acta et decreta Sacrosancti et Oecumenici Consilii Vaticani die 8. decembris 1869 a SS. D. N. Pio P. IX. inchoati, sněm, 1871
Acta Sanctorum Martyrum Orientalium et Occidentalium. Vol 1. Vol 2. Pravé dějiny Svatých mučeníků východních, Assemani Stefano Evodio, Zingerle Pius Peter Jakob, Dudík Anton, 1859
Acta ss. D. N. Pii PP. IX. ex quibus excerptus est syllabus : Editus die VIII decembris MDCCCLXIV, Pius IX., blahoslavený 2000, 1865
Adversus omnes haereticorum novitates commonitorium, Vincentius Lirinensis, svatý, 1851
Album Svatojanské, Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1896
Album Svatovojtěšské. K 900leté památce smrti sv. Vojtěch., Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1897
Almanach Marianský vydaný na památku Marianského kongressu v Praze 1905, Podlaha Antonín aj. red., 1905
Analysa 17. listopadu 1989 a změn ve Východní Evropě. Dolejšího „Analysa 17. listopadu ...“ jako příklad teorie spiknutí. Charta 77., Dolejší Miroslav, Kantor Lukáš, Vejvoda Václav, 2010
Anežka a Zuzanna čili Poslední léta pronásledování Diokleciánova. Dějepisná povídka., Rondina Francesco Xaver, Jirák František, 1905
Anicia Manlia Severina Boëthia O útěše filosofie knih patero., Boëthius Anitius Manlius Torquatus Severinus, svatý, Hanoušek Felix, 1929
Animismus neboli původ a rozvoj náboženství ze ctění duší, předkův a duchů – kritický příspěvek ke srovnávací vědě náboženské., Borchert Alois, Vávra Vojtěch, 1905
Anno Dominice Incarnationiis 992. Roku 992 od Božího vtělení., Boleslav II. Pobožný, Vojtěch, svatý, 992
Anthropologie katolická – skromný příspěvek ku dogmatické theologii, Lenz Antonín, 1882
Antika a křesťanství, Pohunek František, 1910
Antikrist, Gnatowski Jan (pod pseudonymem Lada Jan), 1927
Antikrist: 1. Co soudí mnozí o Antikristu. 2. Antikrist a konec světa., Spirago Franz, 1924
Antiquae Boemiae usque ad exitum saeculi XII. Topographia historica., Jireček Hermenegildus, 1893
Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský, Borový Klement, 1873
Antonín Podlaha, Chytil Karel, 1933
Apokalyptický Kristus, Adámek Jarolím, 1947
Apologetika. Část I. O náboženství., Kudrnovský Alois, 1932
Apologetikum, Tertullianus Quintus Septimius Florens, Vojáček Václav, Bauer František Saleský, 1877
Apologia čili Sústavná obrana základných právd katolíckej viery, Szúszai Antal, 1924
Apologie křesťanství. Díl I. Bůh a tvorstvo (1893). Díl II. (Náboženství, 1897)., Vychodil Pavel Julius, 1897
Apologie sněmu kostnického v příčině odsouzení 45 vět Jana Viklifa, Lenz Antonín, 1896
Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních, Saint-Projet Marc-Antoine-Marie-François Duilhé de, 1897
Apology mravné, Cyril, svatý, 1885
Apoštol Indiánů P. Petr Jan de Smet S. J. (1801 – 1873), Kinzig Joseph, 1930
Apoštolové slovanští Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovo odvety univ. prof. dru Brücknerovi, Snopek František, 1913
Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač, Marek Pavel, 2005
Arcičíšnictví a kurfiřství králů Českých v Německé říši, Špaček Karel, 1866
Archa, revue pro katolickou kulturu, Dostál-Lutinov Karel aj., 1912
Archaeologie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky, Bilczewski Józef, svatý 2005, 1898
Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská (místopis církevní do r. 1421), Kurka Josef, 1915
Aristotelovy kategorie, Aristotelés, 1918
Arnošt hrabě Harrach, kardinál sv. Církve římské a kníže arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách 1623 – 1667., Krásl František, 1886
Asketika, Müller Lajos, 1944
Assunta – román, Pecka Dominik, 1938
Atlas biblicus, Hagen Martino, 1907
Atlas hierarchicus, Streit Karl, 1929
Attické tvary slovesné dle nápisův i rukopisův, Schulz Jaroslav Gustav, 1906
Augustin. Patero postních řečí ..., Janků František Xaver, 1882
Aurea Bulla Caroli Quarti Imperatoris Romani Zlatá bulla Karla IV. císaře římského, Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1908
Bajky o jesuitech, Duhr Bernhard, 1902
Basilika Velehradská po obnově 1935 – 1938 v jasu obnovené krásy, Cinek František, 1939
Básnictví a mravouka, Vychodil Pavel Julius, 1897
Bedřich Nietzsche a jeho filosofie, Podlaha Antonín, 1903
Benešovy Dekrety, Benes Eduard aj. red., 1945
Bible a věda. Rozhovory o námitkách proti Písmu svatému, Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1916
Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 1. Genesis a Exodus. , Hejčl Jan, 1930
Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. I. Patero knih Mojžíšových. Část 2. Levitikus, Numeri a Deuteronomium., Hejčl Jan, 1931
Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. II. Jozue – Judit., Hejčl Jan, 1932
Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 1. Ester, Job a Kniha žalmů., Hejčl Jan, 1935
Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. III. Ester – Kniha Sirachova. Část 2. Kniha přísloví – Kniha Sirachovcova., Hejčl Jan, 1936
Bible česká (lidové vydání). Díl I. Knihy Starého zákona. Sv. IV. Knihy prorocké a Knihy Machabejské., Hejčl Jan, 1940
Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. I., Hejčl Jan, 1917
Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. II., Hejčl Jan, 1921
Bible česká (studijní vydání). Díl I.: Knihy Starého zákona. Sv. III., Hejčl Jan, 1925
Bible česká (studijní vydání). Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. I.: Evangelia a Skutky apoštolské, Sýkora Jan Ladislav, 1922
Bible česká (studijní vydání). Díl II.: Knihy Nového zákona. Sv. II. Listy apoštolské a Zjevení sv. Jana, Sýkora Jan Ladislav, 1923
Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti, Merell Jan, 1956
Bible, její postavy a děje, Špale Antonín, 1948
Biblí česká čili Písmo svaté Starého i Nového zákona podle obecného latinského, Frencl Innocenc Antonín, Desolda Jan Nepomucký František, 1864
Biblí česká. Písmo svaté Starého a Nového Zákona podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené, Srdínko František, Borový Klement, 1889
Biblia Sacra secundum Vulgatam Clementinam: Novum Testamentum, Hetzenauer Michael, 1922
Biblia Sacra secundum Vulgatam Clementinam: Vetus Testamentum, Hetzenauer Michael, 1922
Biblia Sacra Vulgata editionis Sixti V Pont Max iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita, Hetzenauer Michael, 1914
Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognita, cum indicibus etiam plantinianis auctoritate edita, Galura Bernardus, 1835
Biblická archeologie, Miklík Josef, 1936
Biblická encyklopédie čili Seznam důležitějších textů Písma sv. na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na zamenitější biblické osoby, města obyčeje atd., Frencl Innocenc Antonín, 1866
Biblická inspirace, Col Rudolf, 1939
Biblické dějiny, Kubíček Václav, 1947
Biblické katechese pro první a druhou třídu školy obecné, Fric Otakar, 1910
Biblické povídky, Holý Prokop, 1924
Biblické zprávy v různém světle sv. 1. Kniha východu Hebreů z Egypta., Sedláček Jaroslav V., 1909
Biblické zprávy v různém světle sv. 2. Biblické děje a biblické osoby v pověstech Židů a Mohamedánů., Sedláček Jaroslav V., 1914
Biblický dej potopy zo stanoviska vedeckého – dľa Kalmeta, Bosizia a iných prostorozumne objasnený, Mišík Štefan, 1879
Biblický dějepis Starého i Nového zákona pro školy obecné, Srdínko František, 1927
Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 1, str. 1 – 480, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1912
Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 2, str. 481 až 960, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 3, str. 961 – 1440, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1914
Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 4, str. 1441 – 1920, Podlaha Antonín, 1918
Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913. Část 5, str. 1921 – 2320, Podlaha Antonín, 1923
Bl. Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení., Tenora Jan, Foltynovský Josef, 1920
Blah. Edmunda Kampiana, mučeníka z Tovaryšstva Ježíšova Desatero důvodů o pravosti víry katolické proti sektám novověkým. Chvalořeč o sv. Václavu, patronu a dědici země české., Campianus Edmundus, svatý 1970, 1894
Blahoslavená Anežka Česká, dcera českého krále Přemysla Prvního, Dlouhá Běla, 1929
Blahoslavená Zdislava, Kalista Zdeněk, 1941
Blahoslavená Zdislava, Svatoš Ambrož Maria, 1948
Blahoslavení, Jarolímek Bohuslav, 1947
Blahoslavený Edmund Kampian, kněz z Tovaryšstva Ježíšova, pro sv. víru mučeník ve vlasti své, Rejzek Antonín Paduánský, 1889
Blahoslavený Hroznata. Jeho život a úcta v lidu českém., Krásl František, 1898
Bludy a lži v dějinách. Rozhledy po dějinách církevních a světských na obranu pravdy, Hlavinka Alois, 1908
Bohomil. Kniha, v kteréžto jeden upřimný nekatolický křesťan vypravuje, za kterými pričinami se do lůna Svaté cirkve katolické navrátil., Jirsík Jan Valerian, 1850
Bohověda a její studium, Kudrnovský Alois, 1947
Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze., Zach Aleš, 2018
Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách. Obraz ze šedověkosti v čtveru oddělení., Ehrenberger Josef, 1872
Boj o duši, Žák Emanuel, 1930
Boží cesta – písně a modlitby katolického křesťana. Průvod varhan., Martinů Jan aj. red., 1939
Boží Slovo a Boží Syn. Apologetické úvahy 2, Klug Ignaz, 1914
Božské Srdce Ježíšovo, pramen blaženosti, Jež Cyril, 1908
Božství Ježíše Krista, apologeticko-dogmatická úvaha, Špaček Richard, 1906
Brány Evropské unie otevřeny – informační brožura pro věřící, Greger Petr, Sedlák Tomáš, 2003
Breviarium romanum, ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum s. Pii V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontt. cura recognitum Pii Papae X auctoritate reformatum. Pars aestiva., Pius X., svatý, 1936
Breviarium romanum, ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum s. Pii V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontt. cura recognitum Pii Papae X auctoritate reformatum. Pars autumnalis., Pius X., svatý, 1936
Breviarium romanum, ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum s. Pii V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontt. cura recognitum Pii Papae X auctoritate reformatum. Pars hiemalis., Pius X., svatý, 1936
Breviarium romanum, ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum s. Pii V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontt. cura recognitum Pii Papae X auctoritate reformatum. Pars verna., Pius X., svatý, 1936
Břetislavova hnězdenská dekreta-statuta Cosmae chronicon Boemorum Kosmův letopis český, Kosmas, Emler Josef, Tomek Václav Vladivoj, 1874
Buď – anebo!, Mäder Robert, 1930
Buď dobrý, Guibert Jean, 1945
Buddhismus, Lang Alois, 1904
Buddhismus a křesťanství, Čihák Josef, 1914
Bůh a duše. Misionární knížka., Passerat Amand Joseph, Hašek František, Mezírka František Assiský, Suchomel František , 1947
Bůh a já, Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1930
Bůh v nás, Plus Raoul, 1929
Bytová otázka dělnická – dějiny a přehled úkolů reformy bytové, Soldát Alois, 1905
Byzantské křesťanství u slovanských národů, Kadlec Jaroslav, 1946
Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty – s dodatkem O pravověrnosti sv. Cyrila a Metoda., Grivec Fran(c) Xaver, 1922
Caeremoniale episcoporum, Benedictus XIV., Leo XIII., 1948
Canones et decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III. Iulio III. et Pio IV. pontificibus maximis cum patrum subscriptionibus, sněm, 1887
Caritatem docet. Apoštolský list Pia XI. k mileniu svatého Václava., Pius XI., 1945
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii V. et Clementis XIII. Pont. Max. jussu editus editionem Romae A. D. MDCCCXLV. publici iuris factam accuratissime expressus., Pius V., svatý, Clemens XIII., 1905
Catena aurea in Lucam. Catena aurea in Ioannem., Thomas de Aquino, svatý, 1876
Catena aurea in Matthaeum. Catena aurea in Marcum., Thomas de Aquino, svatý, 1871
Catholicum lexicum hebraicum et chaldaicum in Veteris Testamenti libros, Drach David Paul Louis Bernard, Migne Jacques-Paul, Gesenius Wilhelm, Tempestini Francesco, Du Verdie J., 1863
Celá bibliografie. Rejstříky – Poslední doplňky – Zkratky, obsah a doslov (separáty z Bibliografie české katolické literatury náboženské, části 5)., Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1923
Certamen spirituale, Scupoli Lorenzo, 1871
Cesta apoštolské svatosti. Třetí řád sv. Dominika., Dacík Reginald Maria, 1940
Cesta do Francouz a do Špaňhel (Španěl), již vykonal a sepsal Josef Chmelíček. Díl I. až III. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné., Chmelíček Josef, Soukup Jan, 1873
Cesta do Říma a dále do Neapole a Pompeje. Pouť Slovanů do Říma ku dni ssv. našich apoštolů Cyrilla a Methoděje r. 1881., Hakl Bohumil František, Koželuha František, 1881
Cesta do svaté země, jíž vykonal a sepsal Josef Chmelíček. Díl I. Díl II., Chmelíček Josef, 1867
Cesta duše k Bohu. Putovanie mysle k Bohu. Itinerarium mentis in Deum., Bonaventura de Balneoregio, svatý, 1949
Cesta k věčné spáse. Sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou. Sv. 1 až 3 – úplné vydání., Eichler Karel, Pavelka Jakub, Musil František, 1915
Cesta po Palestýně. 1. Do města Davidova z města Eliščina. Řada vzpomínek cestopisných, biblických a historických. 2. Ke svatyni Kananejské. Kus kočovného života po vlasti Goliášově (Cestopisných črt po Palestýně řada 2)., Hejčl Jan, 1911
Cesta spásy a Nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního, Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1904
Cestička do nebe. Modlitby k svaté zpovědi a svatému přijámání pro děti., Neubauer Ferdinand, 1947
Cestou za štěstím – kniha pro školní dítky, Balík Karel, 1920
Cestou-necestou. Povídky a črty., Košnář Julius, 1924
Cesty misionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži., Huc Évariste Régis, Gabet Joseph, 1887
Cesty ve znamení kříže; dopisy a zprávy českých misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů, Kalista Zdeněk, 1947
Církev, Bougaud Louis Èmile, 1923
Cirkev a moderné myšlienkové prúdy, Prochácka Imrich, 1925
Církev a národ, Bílý Jan Evangelista(?), 1868
Církev a společnost, Bílý Jan Evangelista, 1868
Církev a stát, Novák František Xaver, 1926
Církev a vzdělanost, Leo XIII., 1901
Církev československá, Skála Václav, 1920
Církev československá. 1, Úvod: Apoštolé "československé církve". 2. "Apoštolské" obce "československé církve".3. "Apoštolské" schůze "církve československé". 4. "Církev československá" a víra., Novák František Xaver, 1921
Cirkev Kristova v dejinách. Prehľadné dejiny Katolickej cirkvi zo zreteľom na slovenské dejiny, Bucko Vojtech, 1944
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek čtvrtý., Ekert František, 1899
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek druhý., Ekert František, 1894
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek první., Ekert František, 1892
Církev vítězná. Životy Svatých a Světic Božích. Pořadem roku občanského. Svazek třetí., Ekert František, 1896
Církev zbudovaná na frázích (1). Rozvrat církve československé (2), Cinek František, 1923
Církev. Studie apologeticko-dogmatická., Braito Silvestr Maria Josef, 1946
Cirkevne dejiny s osobitným zretel’om na vývin cirkevných dejín Slovenska. Sväzok I., II., Špirko Jozef, 1943
Církevní dějiny obecné, Samsour Josef, 1913
Církevní dějiny v obrazech, Kropáč Ladislav, Kucharský, 1938
Církevní dějiny v přehledu a obrazech, Ráček Blažej, 1940
Církevní právo katolické. Díl I., Rittner Edward, 1887
Církevní právo katolické. Díl II., Rittner Edward, 1889
Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní, Pejška Josef, 1937
Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek první, Ústavní právo církevní, Pejška Josef, 1932
Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek třetí, Manželské právo kanonické, Pejška Josef, 1934
Církevní rok. Kniha naučná pro každý stav i věk, obsahující na každý den několik životopisů světcův a světic Páně a všecky slavnosti, neděle, svátky i výroční památky církevní dle kalendáře Českého. Díl 1. až 6., Kulda Beneš Metod, 1881
Církevní vyučování katolických snoubenců, Vondruška Isidor, 1915
Císař Karel Čtvrtý, český král-katolík, Řehák Karel Lev, 1909
Co je cílem presidenta Putina?, Putin Vladimir Vladimirovič, Hampl Petr, 2007
Co je špatného na světě, Chesterton Gilbert Keith, 1925
Co je to dominikán? Informační brožura o dominikánském řádu., Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Co jest Církev?, Pospíšil Josef († 1926), 1925
Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém; k dvěstěletému jubileu jeho svatořečení 19. března 1929. Proč nedošlo již dříve k svatořečení Jana Nepomuckého, Rybák Josef, Sedlák Jan Nepomucký, 1929
Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus 1, Inde ab a. 805 usque ad a. 1197, Friedrich Gustav, 1907
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomus 2, inde ab a. 1198 usque ad a. 1230, Friedrich Gustav, 1912
Codex iuris canonici, Benedictus XV., Gasparri Pietro, 1930
Codex juris Bohemici. Tomi II. pars I., Documenta juris publici saec. XIVmi (1306 – 1378), Jireček Hermenegildus, 1896
Codex juris Bohemici. Tomi II. pars IV., Monumenta juris municipalis saeculi XIVmi, Jireček Hermenegildus, 1898
Codex juris Bohemici. Tomi II., pars 3, Continens scripta rempublicam administrandam spectantia saec. X14mi, Impensis reg. societatis scientiarum Bohemicae, Jireček Hermenegildus, 1889
Codex juris Bohemici. Tomi secundi pars altera, continens Jus terrae atque jus curiae regiae saeculi XIV.-mi, Jireček Hermenegildus, 1870
Codex juris Bohemici. Tomus primus, Aetatem Přemyslidarum Continens, Jireček Hermenegildus, 1867
Collectio precum. Ad usum alumnorum in Clericorum Seminarii Archiepiscopalis Pragensis, Kordač František Xaver, 1930
Commentaria cursoria: 2. Super Isaiam2. 3. In Jeremiam. In Novum Testamentum: 1. Super Matthaeum. 2. Super Ioannem1., Thomas de Aquino, svatý, 1876
Commentarii in prophetas minores. 1. Liber prophetae Hošeae. 2. Liber prophetae Joelis. 3. Liber prophetarum Amos et Abdiae., Kutal Bartoloměj, 1933
Communium rerum inter asperas vices (Anselmus Cantuariensis) ... O svatém Anselmu z Canterbury. Encyklika z 21. dubna 1909., Pius X., svatý, 1910
Compendiaria Graecae Grammatices Institutio in Usum Seminarii Patavini Multo, quam antea, emendatior, atque auctior. Adjectae sunt Radices linguae Graecae., Facciolatus Jacobus(?), 1756
Concordantiae Novi Testamenti Graeci in augustum deductae, Schmoller Alfred, 1938
Concordantiarum universae scripturae sacrae, Peultier Eugenius, Etienne Louis, Gantois Leo, 1939
Constitutiones dogmaticae Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani ex ipsis eius actis explicatae atque illustratae, Granderath Theodor, 1892
Corpus iuris canonici. 1. Decretum magistri Gratiani. 2. Decretalium collectiones., Friedberg Emil Albert, Richter Emil Ludwig, 1955
Corpus iuris civilis. 1a. Institutiones. 1b. Digesta. 2. Codex Iustinianus. 3. Novellae., Iustinianus I. Magnus, císař, svatý*, Tribónianos, Mommsen Theodor, Krüger Paul, Schöll Rudolf, Kroll Wilhelm, 1920
Cosmae chronicon Boemorum cum continuatoribus Kosmův letopis český (Kosmova kronika) s pokračovateli, Fontes rerum Bohemicarum. Tom II. Prameny dějin českých. Díl II., Kosmas, 1874
Ctih. kněze Martina z Kochemu Výklad nejdražší oběti Mše svaté, Cochem Martin von, 1933
Ctihodného otce Ludvíka Granadského, z řádu kazatelského, Vůdce hříšníkův, Luis de Granada, 1868
Ctihodného Tomáše Kempenského Zlatá kniha o následování Krista, Thomas a Kempis, 1913
Cvičení snoubenců. Praktický návod pro duchovní správce, Toman Josef, 1929
Cyrill – všechna čísla (podle odkazu). Časopis pro katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku., Lehner Ferdinand aj. red., 1874
Cyrillo-methodějství u Čechů a u Slováků, Kolísek Alois, 1935
Cyrillská škola zpěvu, Chlum František, 1908
Časopis katolického duchovenstva (ČKD) – všechna čísla (viz charakteristiku), Tomek Mikuláš aj. red., Ježek Jan, 1828
Časové otázky paedagogické, Kachník Josef, 1912
Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie., Brynych Edvard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1940
Čermákova rodina aneb Pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství. Obraz ze života ve dvojím oddělení s dodatkem z nejnovější doby., Ehrenberger Josef, 1867
České duchovní řády za rozmachu husitské bouře, Oliva Václav, 1924
České křesťanství – Církev Kristova a jiné náboženské společnosti v naší vlasti, Kubalík Josef, 1947
České literární baroko, příspěvky k jeho studiu, Vašica Josef, 1938
České modlitby a meditace z roku 1521, Sedlák Jan Nepomucký, 1909
České pohádky, Erben Karel Jaromír, Scheiner Artuš, 1941
České Žitavsko ve středověku, Bauer Otakar, Vyskočil Jan Kapistrán, Friedl Antonín, Rokyta Hugo, 1947
Česko-latinský slovník pro gymnasia českoslovanská, Novotný František Otakar, 1873
Československé dějiny, Ráček Blažej, 1948
Českoslovenští katolíci a škola. Pastýřský list československých biskupů., Kordač František Xaver, Stojan Antonín Cyril aj. red., 1921
Český kancionál. Průvod varhan. 1 a 2., Orel Dobroslav, Hornof Vladimír, Vosyka Václav, 1921
Český pravopis. Mluvnická a pravopisná cvičení pro 5. až 8. postupný ročník všeobecně vzdělávacích škol., Omelka František, Horák Oldřich, Hubáček Josef, Charous Čeněk, 1956
Český řád korunovační a jeho původ, Cibulka Josef, 1934
Český slovník bohovědný. Díl čtvrtý, F – Holbecke., Podlaha Antonín, 1930
Český slovník bohovědný. Díl druhý, Bascath – církevní rok., Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1916
Český slovník bohovědný. Díl pátý, Holbein – Itálie., Podlaha Antonín, 1930
Český slovník bohovědný. Díl první, A – Bascape., Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1912
Český slovník bohovědný. Díl třetí, církevní řády – Ezzo., Podlaha Antonín, 1926
Čeští františkáni v Habeši, Procházka Jáchym Bohumil, 1937
Četba, Arens Bernard, Vrátný Karel, 1926
Četba knih s hlediska morálního a kanonického, Miklík Josef Konstantin, 1947
Čiňme pokání, Bureš Karel, 1927
Čisté dospívání, Tóth Tihamér, 1946
Čistým mládím k manželství nebo ke kněžství, Tomíško Čeněk Maria, 1941
Čítanka svatojanská. Sv. 1. Náboženská osobnost Svatého Jana Nepomuckého. Sv. 2. Od kněžského vysvěcení po mučednickou smrt. Sv. 3. Janova mučednická smrt a posmrtné oslavení., Bitnar Vilém aj. red., 1934
Člověk a zvíře, Špaldák Adolf, 1907
Čs. odboj v Italii 1944-45, Veselý Maria Jiří, Staudek František, 1948
Čtení o Paladiu země České, Jeřábek Vladimír, 1946
Čtení z Písma Svatého. Nový Zákon – Evangelium., Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1940
Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Skutky a listy apoštolské., Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Čtení z Písma svatého. Nový zákon – Zjevení svatého Jana apoštola., Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1946
Čtení z Písma svatého. Starý zákon., Hejčl Jan, 1939
Čtrnácte ctihodných Mučedníků Pražských z řádu sv. Františka. Ke třistaleté památce jejich smrti., Minařík František Klement, 1911
Čtvero knih o následování Krista, Thomas a Kempis, 1941
Čtvero pojednání o křesťanském boji, Augustinus, svatý, Vodička Timotheus, 1948
Čtvero vzorů křesťanského života. Životopisné obrazy., Knecht Friedrich Justus, Hrudička Alois, Janovský František, 1896
Čtyřicet homilií na evangelia, Gregorius Magnus, svatý, Vodička Timotheus, 1946
Čtyřicet let Katolického spolku tiskového v Praze. Zánik Katolického spolku tiskového v Praze., Ježek Jan, Skopec Jindřich, 1926
Darwinův omyl. Archeologické vykopávky dokazují: lidé a dinosauři žili ve stejné době, Zillmer Hans-Joachim, 2008
Dary Ducha Svatého. Podklad křesťanské mystiky – v Písmě, v Podání, v theologii., Švach Prokop Karel, 1937
David a Saul. Biblický román., Zapletal Vincenc, 1925
De Ecclesia Christi. I. Pars apologetica. II. Pars altera apologetico dogmatica., Zapelena Timotheus, 1955
De regimine principum ad regem Cypri et De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae, Thomas de Aquino, svatý, 1924
Dědictví sv. Prokopa – jeho kompletní bibliografie, Čihák Josef aj. red., 1936
Dědictví sv. Václava: 1. Dějiny Dědictví sv. Václava (1669 až 1900). 2. Doplňky k Dějinám Dědictví sv. Václava Dra Jana Nep. Sedláka., Sedlák Jan Nepomucký, Podlaha Antonín, 1925
Dědův odkaz. Kniha pro dospívající jinochy., Balík Karel, 1915
Děje království Českého, Tomek Václav Vladivoj, 1898
Dějepis Církve katolické pro nejvyšší třídy škol středních, Müller Václav, 1903
Dějepis svaté katolické Církve – k poučení a vzdělání, Bílý Jan Evangelista, 1859
Dějepis zjevení Božího ve Starém a Novém zákoně, Ježek Jan, Bedroš Karel, 1897
Dejiny cirkevné pre meštianske školy, Bezák Štefan, 1936
Dějiny Církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím Koruny české. Od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do časů J. V. císaře a krále Františka Josefa I. (1740 – 1898). Díl I. Díl II., Kryštůfek František Xaver, 1899
Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně (1850 – 1930) s kompletní bibliografií až do r. 1946, Masák Emanuel, 1948
Dějiny diecéze pražské, Borový Klement, 1874
Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy (a od Svaté Tváře), karmelitky, Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, svatá, 1941
Dějiny filosofie, Kachník Josef, 1904
Dějiny Katolické církve pro školu i rodinu, Volf Jan, 1922
Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě, Wilhelm Bonaventura Josef, Minařík František Klement, 1911
Dějiny Moravy I. až IX., Dudík Beda (František), 1884
Dějiny náboženství, Kubalík Josef, 1955
Dějiny naší říše, Pekař Josef, 1914
Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl druhý, I. Posvátný zpěv český v 15. věku. II. Literátská bratrstva., Konrád Karel, 1893
Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl první, I. Od počátku křesťanství až do Karla, otce vlasti. II. Doba Karlova., Konrád Karel, 1881
Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, Nejedlý Zdeněk, 1904
Dějiny římského breviáře. Díly 1. a 2., Malina Bedřich, 1939
Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870 – 1994., Pöstényi Ján, Radváni Hadrián, 1930
Dějiny Starého zákona, Kutal Bartoloměj, 1923
Dejiny sv. Cirkve. K poučeniu a vzdelaniu. Sväzok I. Dejiny sv. Cirkve starého veku. Sväzok II. Od roku 101 do roku 313 po Kr. P., Truchlý Andrej, 1895
Dějiny Svatojanského Dědictví. Matrika údův Dědictví sv. Jana Nepomuckého v Praze od roku jeho založení 1835. Díl 1 a 2. Činnost Dědictví Svatojanského v Praze od r. 1835 do r. 1901. Kompletní bibliografie Dědictví sv. Jana Nepomuckého., Borový Klement, Sedlák Jan Nepomucký, 1947
Dějiny světa v obrazech. Od pravěku do počátku XX. století. Díl 1. až 4., Hlavinka Alois, 1913
Dějiny vychovatelství, Kobosil Josef, 1916
Dějiny zjevení Božího v Novém zákoně, Procházka Matěj († 1906), 1921
Dějiny zjevení Božího ve Starém zákoně pro střední školy, Pokoj Šimon, 1938
Dekret Quam singulari – o věku, jehož se u dětí požaduje k prvnímu sv. přijímání, vydaný na rozkaz Papeže Pia X. (blahé paměti) Kongregací svátostí dne 8. srpna 1910, Pius X., svatý, Gasparri Pietro, Jorio Domenico, 1929
Demokracie a encykliky, Fuchs Alfréd, 1936
Demokracie a politické stranictví. Politická struktura nové republiky., Skácel Miloslav, 1946
Den Páně – Kázání z Misálu, Bělohlávek Václav Svatohor, 1948
Desatero Božích přikázání, I. a II. díl, Tóth Tihamér, 1937
Desatero knih Historie církevní od Eusebia, Eusebios o Kaisareios, 1855
Desatero rodičovskej výchovy, Maillardoz Charles de, 1943
Děti žádaly sobě chleba ... Vzdálenější a bližší příprava k prvnímu přijetí sv. svátosti. Vypracované katechese., Staněk Jan, 1946
Dětským duším, Tomíško Čeněk Maria, 1946
Devítidenní pobožnost k božskému Srdci Páně, Dohnal Štěpán, Schaffra Benno Heřman, 1908
Dialektický materialismus. (Výklad a kritika marxistické nauky.), Ghelfand Simeon Simeonovič, 1947
Do Jerusalema. Zpráva o IV. moravské pouti do Svaté země roku 1928., Bartoš Antonín, 1929
Do svaté země. Zpráva o II. moravské lidové pouti v srpnu r. 1910., Procházka Emil, 1910
Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně., Hronek Josef, 1947
Doba arcibiskupa Jana Josefa hraběte Breunera (1694 – 1710)., Podlaha Antonín, 1917
Dobytí Jerusalema, Josephus Flavius, 1918
Dokonalé zasvěcení přesvaté Panně Marii Královně srdcí podle bl. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, Schmid Max, 1931
Dokonalý duchovní život, Thomas de Aquino, svatý, 1935
Doma. Díl první. Učebnice domácích nauk pro žákyně 6. a 7. školního roku. Díl druhý. Učebnice domácích nauk pro žákyně 8. školního roku a pro žákyně jednoročních učebných kursů připojených ke školám občanským., Vítková Marie, 1925
Domácí čítanka – z lidu pro lid, Bartoš František, 1900
Dominikáni. Co jsou a co chtějí., Habáň Metoděj Petr aj. red., 1941
Dominikánská edice Krystal – její kompletní bibliografie, Braito Silvestr Maria Josef, 1948
Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném, Blažíček Oldřich Jakub, Preiss Pavel J. M., Šámal Jindřich, 1948
Doprovod Katolické prvouky, Kubíček Václav, 1917
Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin., Šťastný Vladimír, 1890
Drahé kameny z koruny Svatováclavské čili Životy Světců, Blahoslavenců a domněním Svatých národa českoslovanského. Díl 1. a 2. Sv. Vojtěcha hrob a ostatky na hradě pražském. Dodatek dílu 2., Bezděka Viktor Josef, Votka Jan Křtitel, 1880
Druhý katechismus náboženství katolického, Skočdopole Antonín, 1889
Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho, Mock Alois, 2017
Duch a hmota v theorii poznání, Beneš Jaroslav, 1946
Duchovenstvo a sociální otázka, Scheicher Joseph, 1884
Duchovní boj, Scupoli Lorenzo, Desolda Jan Nepomucký František, 1893
Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější, Srdínko František, 1882
Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova. Díl 1. Text. Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola. Duchovné cvičenia nášho svätého otca Ignáca Loyolského., Ignatius de Loyola, svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, Mikuš Rudolf, Roothaan Jan Philipp, 1945
Duchovní hudba, Čala Antonín František, 1946
Duchovní stav: 1. O stavu řeholním (De statu religioso). 2. O stavu kněžském., Kadeřávek Eugen Jan N., 1915
Duchovní život ruského národa, Vilinskij Valerij Sergejevič, 1931
Důkazy jsoucnosti Boží a dějiny jejich., Vychodil Pavel Julius, 1889
Duše Chudáčka Božího: Legenda tří druhů a Zrcadlo dokonalosti sv. Františka z Assisi, autor neuveden, 1926
Duše světců (sc. dominikánských), Dacík Reginald Maria, 1946
Duše veškerého apoštolátu, Chautard Jean-Baptiste, 1939
Dvě nekrologia Krumlovská. Stav prelátský v Čechách a v Moravě r. 1778 – 1780, Emler Josef, Rybička Antonín, 1893
Dvě politické encykliky. 1. Divini Redemptoris. 2. Mit brennender Sorge., Pius XI., 1938
Dvě sociální encykliky. 1. Rerum novarum. 2. Quadragesimo anno., Leo XIII., Pius XI., 1946
Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795 – 1916 [Díl první] a 1917 – 1995 [Díl druhý], Solženicyn Alexandr Isajevič, 2005
Emmanuelis Alvari e Societate Jesu De institutione grammatica libri tres juxta editionem venetam anni 1575, Alvarus Emmanuel, 1859
Encyklika Ad catholici sacerdotii O katolickém kněžství, Pius XI., 1936
Encyklika Divini illius Magistri O křesťanské výchově mládeže, Pius XI., 1947
Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae, Kirch Konrad, 1965
Enchiridion historiae ecclesiasticae universae. 1. Aetas prima seu christiana antiquitas annis 1 – 692. 2. Aetas altera seu medium aevum annis 692 – 1517. 3. Aetas tertia seu nova tempora annis 1517 – hodiernum diem., Hendrick Albers Petrus, 1910
Enchiridion indulgentiarum. Preces et pia opera in favorem omnium christifidelium vel quorumdam coetuum personarum indulgentiis ditata et opportune recognita., Canali Nicolaus, 1952
Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, Denzinger Henricus, 1913
Enchiridion theologiae dogmaticae generalis, Egger Franciscus, 1932
Enchiridion theologiae dogmaticae specialis, Egger Franciscus, 1928
Epištoly nedělní a sváteční celého roku, Felizna Jan, 1898
Epištoly sv. apoštola Pavla (výběr), Hejčl Jan, 1933
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IV. Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500 – 1900), Jeřábek Richard, Maur Eduard, Štika Jaroslav, Vařeka Josef, 2004
Eucharistická četba Bible, Hejčl Jan, 1933
Eucharistická metoda náboženského vyučování, Tomášek František, 1937
Eucharistický růženec, Gross Joseph, 1930
Eucharistie, Verdaguer i Santaló Jacint, 1914
Eucharistie a mládež, Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1928
Eucharistie ve světle nejstarších památek literárních, ikonografických a epigrafických, Bilczewski Józef, svatý 2005, 1910
Eucharistií k nejsvětější Trojici, Bernadot Marie-Vincent, 1928
Evangelium Ježíše Krista podle sepsání sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana., Sýkora Jan Ladislav, 1925
Evangelium svatého Jana, Sušil František, 1885
Evangelium svatého Lukáše, Sušil František, 1885
Evangelium svatého Marka, Sušil František, 1885
Evangelium svatého Matouše, Sušil František, 1871
Exercicie čili Duchovní cvičení kněžská, Göldner Václav, Hakl Bohumil František, 1881
Fabiola. Církev v katakombách., Wiseman Nicholas Patrick Stephen, 1917
Falešní proroci, největší nebezpečí přítomnosti., Wetzel Franz Xaver, 1908
Filosofie křesťanská, porovnána s některými filosofiemi nového věku, Kadeřávek Eugen Jan N., 1884
Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Část druhá. Kosmologie se zvláštním zřetelem k moderním vědám přírodním, Pospíšil Josef († 1926), 1897
Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Díl prvý, Pospíšil Josef († 1926), 1913
Filozofia, Beňo Ján Augustín, 1991
František de Paula říšský hrabě ze Schönbornů, kníže-arcibiskup Pražský., Borový Klement, 1886
František Sušil. Životopisný nástin., Vychodil Pavel Julius, 1898
Františka Slavatová a doba její – obrazy z dějin katolické reformace na Moravě a v Čechách, Hrudička Alois, 1902
García y Moreno y Morán de Buitrón Gabriel Gregorio Fernando José María, Kadeřávek Eugen Jan N., Kameš Vojtěch, Schikora Rudolf(?), 1933
Genese Československa, Kalvoda Josef, 1998
Géniové Církve a vlasti, Petera Václav, Verner František, 2004
Glejty v českém státě, Kliment Josef, 1928
Golod – Metla Rusi, Ljubov Fedor, 1922
Grammatica linguae sanctae institutio, Cum vocum omnium anomalarum indice, & explicatione, Pasinus Josephus, 1766
Gréckokatolícky liturgikon, Korba Emil, 1976
Gregoriánský chorál – interpretace, Agustoni Luigi, Göschl Johannes Berchmans, Orel Jaroslav, 1996
Heřman hrabě Černín z Chudenic – obraz ze života a činnosti jeho, Tischer František, 1903
Historická chronologie, Bláhová Marie, 2001
Historická mapa Čech. Výklad k historické mapě Čech, Palacký František, Kalousek Josef, 1894
Historická mluvnice jazyka českého, Gebauer Jan, 1894
Historická mluvnice latinského jazyka. Základní latinská mluvnice., Novotný František, 1957
Historické popsání milostného obrazu a poutnického chrámu blahoslavené Panny Marie ve Staré Boleslavi; s přidanými modlitbami ranními, ke mši sv., k sv. zpovědi, k svatému přijímání, s písněmi a ostatní pobožnosti, kteráž se na tom sv. místě vykonává., Horčice Josef Prokop, 1859
Historický katechismus pre Slovákov, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1906
Historický místopis země Moravskoslezské, Hosák Ladislav, 1938
Historie pronásledování provincie Africké od svatého Viktora, biskupa utického, Victor Uticae, svatý, 1918
Hlasy svatováclavské, Hálek Vlastimil, 1928
Hlídka – všechna čísla, Vychodil Pavel Julius aj. red., 1884
Hodinky Mariánské, Hejčl Jan, 1913
Homiletické publikace P. Antonína Melky, Melka Antonín, 1946
Homiletické publikace P. Emanuela Žáka, Žák Emanuel, 1906
Homiletické publikace P. Františka Janovského, Janovský František, 1895
Homiletické publikace P. Jana Ježka, Ježek Jan, 1909
Homiletické publikace P. Karla Balíka, Balík Karel, 1925
Homilie sv. Jana Zlatoústého, Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Bělohlávek Václav Svatohor, 1917
Hořicí srdce – Kempenského slabikář duchovního života, Thomas a Kempis, Hynek Rudolf Maria, 1933
Hospodářská čítanka. K povznešení a ušlechtění stavu rolnického v zemích koruny sv. Václavské., Dumek Josef, 1877
Hospodářská kniha ku poučení a vzdělání lidu, Ronovský František, 1864
Hospodyně, kněžka domácího krbu, Votruba Antonín J., 1882
Hra o duši, Pelikán Adolf, 1947
Hrob svatého Metoděje. Přes propasti věků – tři kapitoly z našich nejstarších dějin., Svoboda Jan, 2004
Hrst statí vychovatelských, Ježek Jan, 1914
Hřbitovní a pohřební právo, Pauly Jan Křtitel, 1941
Hudební obraz Brna do počátku 15. století. I. Chorální zpěv pod správou kostela jakubského. II. Cistercky chorál na starém Brně. III. Kuriální chorál u Sv. Tomáše., Pokorný František, 1993
Husiti, jiskrovci a bratríci v dejinách Spiša (1431 – 1462), Špirko Jozef, 1937
Husitství ve světle pravdy – všechny svazky, Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František aj. red., 1929
Charta 17. Návrat k domovu., Podracký Vlastimil, 2017
Chceš býti dokonalý? Rozpravy o apoštolském povolání v Tovaryšstvu Ježíšově., Parnisetti Giovanni Nepomuk, Spáčil Bohumil, 1923
Chcete popravu nebo opravu manželství?, Schroller František, Hamerle Andreas, 1906
Chodská čítanka, Hruška Jan František, Teplý František, Baar Jindřich Šimon aj. red., 1927
Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis., Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1903
Christus medicus? Byl Kristus lékařem?, Knur Karoline Huberta, 1924
Chválení Prahy, Zima Václav, 1940
Chvály Marianské, Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1901
Ideál kněze, Królicki Antoni Cyryl, 1928
Iluse skeptiků. Systematický kurs noetiky., Fuchs Jiří, 2015
In Epistolas S. Pauli: 1. Super I ad Corinthios2. 2. Super II ad Corinthios. 3. Super Gal. 4. Super Eph. 5. Super Philip. 6. Super Col. 7. Super I, II Thes. 8. Super I, II Tim. 9. Super Tit. 10. Super Philem. 11. Super Epistolam ad Hebraeos., Thomas de Aquino, svatý, 1876
In nomine sanctae et individuae Trinitatis Ve jménu Nejsvětější a Nerozdílné Trojice, Henricus IV,, císař, 1086
In Novum Testamentum: 2. Super Ioannem2. In Epistolas S. Pauli: 1. Super Romanos. 2. Super I ad Corinthios1., Thomas de Aquino, svatý, 1876
In Vetus Testamentum: 1. Super Iob 2. Super Psalmos. 3. In Canticum. Commentaria cursoria: 1. Super Isaiam1., Thomas de Aquino, svatý, Aegidius de Roma, Haimo Altissiodorensis, 1876
Index librorum prohibitorum Leonis XIII summi pontificis, Pius XI. a předchozí papežové, 1924
Industriae tuae (Horlivosti tvé chceme), Quia te zelo fidei (Protože ses v horlivosti) Magnae Moraviae fontes historici III Prameny k dějinám Velké Moravy, Iohannes VIII., Stephanus VI., 1969
Inkvisice (církevní, španělská, protestantská a židovská) ve světle pravdy, Oliva Václav, 1901
Inkvisice církevní, Samsour Josef, 1908
Inkvisice. O jejím náboženském, politickém a společenském úkolu, Romain Georges, 1901
Institutiones Ethicae et Iuris naturae, Matthaeus Liberator, 1884
Intronizace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, autor neuveden, 1925
Irena. Povídka z dob Domicianových., Skórzewska Maria Gertruda, 1903
Islámská vláda. Velájat-e faqíh, vláda faqíha., Chomejní Sajjid Rúholláh Músaví, 2004
Ius canonicum religiosorum, Pejška Josef, 1927
Ius regale montanorum Královské právo horníků Codex juris Bohemici. Tomus primus, Aetatem Přemyslidarum Contine, Václav II., král, Jireček Hermenegildus, 1867
Jak jsem sbíral – několik vzpomínek, Kretz František, 1913
Jak jsem zabila své dítě, Loutil Eugène Edmond (pod pseudonymem Pierre L'Ermite), 1933
Jak Katolická církev budovala západní civilizaci, Woods Thomas E., 2008
Jak náboženské vyznání působí na mravnost (dle údajů statistických), Krose Hermann Anton, 1902
Jak píše prof. Dr. Masaryk o katolické vědě a víře?, Konečný Filip Jan, 1891
Jak psáti životy svatých, Vodička Timotheus, 1942
Jak se máme chovati. Společenský a pastorační katechismus pro duchovenstvo., Pauly Jan Křtitel, 1940
Jaká má býti víra naše? Hovory náboženské., Konečný Filip Jan, 1907
Jan Cimbura. Jihočeská idylla., Baar Jindřich Šimon, 1908
Jan Prchalů, Pospíšil Josef († 1954), 1925
Jan Tenora, Masák Emanuel, 1938
Jan z Jenštejna, třetí arcibiskup Pražský, Ježek Jan, 1900
Jděte k Josefovi!, Soengen Ludwig, 1931
Je-li spor mezi vědou a vírou?, Kadeřávek Eugen Jan N., 1914
Jedno potřebné. Knížka modliteb pro katolickou mládež, Nesrovnal Ferdinand K., Kajpr Adolf, 1947
Jen katolické náboženství má budoucnost. Hovory náboženské., Hammerstein Ludwig von, Konečný Filip Jan, 1904
Jen s pravdou ven! neboli sprostý rozum o velikých věcech., Frost Václav, 1852
Jesličky. Pokoj lidem dobré vůle., Jirků Bohumír, 1951
Jest nad námi Bůh?, Konečný Filip Jan, 1903
Jesuita Antonín Koniáš, osobnost a doba, Kebrle Josef Cyril, 1996
Jesuité, Spáčil Bohumil, Kubíček Emanuel, 1923
Jesuité a národní kultura. 300 let od příchodu jesuitů a založení gymnasia v Hradci Králové., Vydra Stanislav, Tomíško Čeněk, Kubíček Emanuel, 1936
Ježíš a ženy v evangeliu, Badet Jean-François, 1910
Ježíš Kristus, Miklík Josef, 1948
Ježíš Kristus – důkaz jeho božství, Bougaud Louis Èmile, 1898
Ježíš Kristus jako božský Mesiáš a pravý Syn Boží dle synoptikův, Špaček Richard, 1913
Ježíš Kristus Král!, Řehák Karel Lev, 1935
Ježíš Kristus v dějinných dokladech své doby, Konečný Jan, 1919
Ježíš Kristus vzorem a mistrem kněze – rozjímání pro kněze. Část 1 – 5., Pelczar Józef Sebastian, 1913
Ježíš Kristus vzorem knězovým, Frassinetti Giuseppe, 1910
Jindy a nyní. Dějiny českého národa, Chudoba Bohdan, 1946
Jiří z Poděbrad, český král-kališník., Řehák Karel Lev, 1910
Jiskry sv. Ignáce. Scintillae Ignatianae., Ignatius de Loyola, svatý, Hevenesi Gabriel, 1947
Jméno Ježíš, Deml Jakub, 1942
John Henry Newman. Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů., Newman John Henry, blahoslavený 2010, Lang Alois, 1939
Josef Pospíšil, Vychodil Pavel Julius, 1928
Josefa Flavia O Válce židovské a vlastní životopis., Josephus Flavius, Sušil František, 1856
Jsme v rukou Božích. O Boží prozřetelnosti, Tomíško Čeněk Maria, 1947
Jubilejní kniha. K oslavě tisícleté památky sv. Cyrilla a Methoděje, jakož i k oslavě padesátiletého trvání Dědictví sv. Jana Nepomuckého vydaná., Votka Jan Křtitel, 1885
Jubilejní rok Sv.-Alfonsianský. Úvahy o ctnostech na každý den ze spisů sv. Alfonsa Marie de Liguori, učitele církevního., Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1887
K Bohu – Vůdce duchovního života katolické inteligence, Urban Jan Evangelista, 1936
K náboženské otázce v prvních letech naší samostatnosti 1918 – 1925, Cinek František, 1926
K národnímu probuzení moravského dorostu kněžského 1778 – 1870, Cinek František, 1934
K narození Panny Marie, Deml Jakub, 1942
K temnotám v české historii, Korous Karel, 2007
Kaine, kde je tvůj bratr? Medailonky českých katolických kněží – obětí fašismu., Beneš Josef, 1971
Kalendaria některých kalendářů do r. 1860, Pius V., svatý, 1568
Kalendaria některých kalendářů od r. 1861 do r. 1919, František Josef I. Habsbursko-Lotrinský, císař, král, arcivévoda, vévéda, hrabě, markrabě, 1861
Kalendaria některých kalendářů od r. 1920 do r. 1951, Habrman Gustav, 1920
Kalendaria některých kalendářů od r. 1952 do r. 1969, Kopecký Václav, 1952
Kalendaria některých kalendářů od r. 1970, Paulus VI., blahoslavený 2014, 1970
Kalendarium svatých; s ukazatelem životopisů, Vondruška Isidor, 1932
Kancionál čili kniha duchovních zpěvů pro kostelní i domací pobožnost. Díl I., II., Bradáč Vincenc(?), 1864
Kapitola hlavního chrámu Páně sv. Víta v Praze za času sv. Jana Nepomuckého., Pešina Václav Michal, rytíř, 1840
Kapitoly o manželství, Žák Emanuel, 1934
Kardinál Kašpar: 1. Katolík v životě veřejném a soukromém. 2. Choroby moderní lidské společnosti a léky k její záchraně., Kašpar Karel Boromejský, 1931
Karel IV. Státnické dílo., Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, Mašek Richard, Bláhová, Marie, 2003
Karlštejn, zbožný odkaz Otce vlasti. Dějiny kapituly a děkanství karlštejnského., Bartůněk Václav, 1948
Katalog výstavky svatojanských Pragensií pořádané Výborem Svatojanským v Praze 1929., Bitnar Vilém, Procházka Karel, 1929
Katechese pro 1. a 2. třídu obecných škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání. Část 1 Starý Zákon a 2 Nový zákon., Resl Josef, 1948
Katechese. Část I. Věř svaté pravdy! Část II. Hleď si milosti Boží! Část III. Katechese k Desateru Božích přikázání. Plň zákon Boží!, Životek Josef, 1937
Katechetické promluvy. I. Výklad Apoštolského vyznání víry, Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1927
Katechetické promluvy. II. Výklad Desatera, Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1928
Katechetické promluvy. III. Výklad sv. svátostí, Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1929
Katechetika – duch a forma katolického vyučování náboženského, Hronek Josef, 1946
Katechetika. Návod k duchovní správě školní mládeže katolické., Kubíček Václav, 1939
Katechismus katolického náboženství, Kubíček Václav, 1932
Katechismus střídmosti a zdrženlivosti., Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902
Katechismus třetího řádu sv. Františka, kniha poučení pro terciáře, Bleyler Johannes Maria aj., 1921
Katechismus v rozmluvách. K spasitelnému poučení, vzdělání a potěšení lidu venkovského. Díly dva., Vrána Šimon Bernard, Leprince de Beaumont Jeanne-Marie, 1837
Katechismus z nařízení Sněmu Tridentského k pastýřům duchovním a z rozkazu Pia V., papeže římského na světlo vydaný., Pius V., svatý, 1867
Katechismus základních pravd, Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, Miklík Josef Konstantin, 1947
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky, Skála Václav, 1919
Katolická bibliografie tohoto oddělení 01, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie jen tohoto oddělení 15, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 02, , 0
Katolická bibliografie tohoto oddělení 03, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 04, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 05, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 06, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 07, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 08, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 09, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 10, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 11, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 12, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 13, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 14, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 16, , 0
Katolická bibliografie tohoto oddělení 17, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 18, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 19, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická bibliografie tohoto oddělení 20, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1913
Katolická církev – Matka politické korektnosti, Kryštůfek František Xaver, Zháněl Ignác, 1906
Katolická filosofie dějin, Leroy Louis, 1901
Katolická liturgika pro obecné a hlavní školy, Žák Emanuel, 1942
Katolická liturgika. Učebná kniha pro střední školy, Podlaha Antonín, 1911
Katolícka mravouka, Spesz Alexander, 1948
Katolická mravouka, Řehák Karel Lev, 1893
Katolická mravouka podle zásad sv. Tomáše Akvinského, Dacík Reginald Maria, 1946
Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních, Šimek Josef, 1913
Katolická mravouka. Díl I. Povšechný., Vřešťál Antonín, 1909
Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část druhá. Dodatky., Vřešťál Antonín, 1916
Katolická mravouka. Díl II. Podrobný. Část první., Vřešťál Antonín, 1912
Katolická mravouka. Doplňky a změny dle nově vydaného církevního zákoníka a jiných výnosů., Vřešťál Antonín, 1919
Katolická mravověda, Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1884
Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 1. vydání., Kubíček Václav, 1917
Katolická prvouka pro nižší třídy obecných škol. 11. vydání., Kubíček Václav, 1937
Katolická prvouka. 13. vydání., Kubíček Václav, 1954
Katolická věrouka. Díl I., O Bohu jednom podle přirozenosti: traktát spekulativně dogmatický, Pospíšil Josef († 1926), 1923
Katolická věrouka. Díl I.: O Bohu, Špaček Richard, 1926
Katolická věrouka. Díl II., Špaček Richard, 1930
Katolická věrouka. Díl II., O Bohu trojjediném podle osobnosti: traktát spekulativně dogmatický, Pospíšil Josef († 1926), 1924
Katolická věrouka. Díl III., Špaček Richard, 1922
Katolická věrouka. Díl III., O Bohu stvořiteli: traktát spekulativně dogmatický, Pospíšil Josef († 1926), 1923
Katolická věrouka. Díl IV. a), O Bohu vtěleném: traktát spekulativně dogmatický, Pospíšil Josef († 1926), 1922
Katolická věrouka. Díl IV. b), O Bohu vtěleném, Mariologie. O sv. Josefu: traktát spekulativně dogmatický, Pospíšil Josef († 1926), 1922
Katolický dějepis církevní, Dvořák Xaver, 1935
Katolický katechismus pro dům a školu, Beneš František, Petrus Canisius, svatý, 1860
Katolický katechismus pro menší žáky škol obecných, Doležel Jan, 1877
Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 1. Část 1. O víře, Okáč Michal, 1863
Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 2. Část 2. O křesťanské naději. Část 3. O svatých svátostech., Okáč Michal, 1864
Katolický katechismus v příkladech aneb Cvičení v křesťansko-katolickém náboženství pro chrám a školu. Díl 3. Část 4. O křesťanské lásce. Část 5. O křesťanské spravedlnosti., Okáč Michal, 1870
Katolický kostelník. Naučná kniha k řádnému zastávání služby kostelnické dle předpisů církevních, Polanecký Vojtěch, 1875
Katolický lidový katechismus. I, Věrouka, Spirago Franz, 1903
Katolický lidový katechismus. II, Mravouka, Spirago Franz, 1904
Katolický lidový katechismus. III, O prostředcích milosti, Spirago Franz, 1904
Katolictví a naše národní osvobození, Neumann Augustin Alois, 1922
Katoličtí mučedníci doby husitské, Neumann Augustin Alois, 1927
Kázání o nejsvětější Svátosti oltářní, Zavoral Method Jan, 1934
Kde domov můj?, Tyl Josef Kajetán, Škroup František, 1834
Kde jest reformace? Ku předložené otázce na základu studií historických všem povážlivým lidem., Řehák Karel Lev, 1894
Kdo jest otrokem?, Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1903
Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka., Sýkora Jan Ladislav, 1906
Když křižovali český národ ..., Stašek Bohumil, 1946
Klášter blahoslavené Anežky v Praze, Tomek Václav Vladivoj, Mocker Josef, 1892
Kláštery a jich význam v dějinách lidské vzdělanosti, Drbohlav Vincenc, 1901
Klub Za starou Prahu, Bečková Kateřina aj. red., 1900
Kněz jinochům, Tomíško Čeněk Maria, 1946
Kněžské exercitie, Pauly Jan Křtitel, 1927
Kniha o dobrém zřízení státu: kritika demokracie a nový politický systém, Miklík Josef Konstantin, 1931
Kniha o Svaté Hoře Athonské, Sava Hilandarac, 1911
Kniha Rožmberská, Petr I. z Rožmberka, Brandl Vincenc, 1872
Kniha soudcův, Sedláček Jaroslav V., 1910
Kniha Tovačovská, Tovačovský z Cimburka Ctibor, 1868
Kníže-arcibiskup Pražský Leo svob. pán ze Skrbenských, primas království českého, Sedlák Jan Nepomucký, 1900
Knížečka o odpustcích, pateronásobném škapulíři a svatém růženci, Strom Josef, 1913
Knížka pro ministranty, Jarolímek Antonín, Mottl Jan, 1922
Koledníček. Sbírka vánočních koled., Kratochvíl Josef, 1945
Komentář ke kristologii sv. Tomáše Akvinského, Dacík Reginald Maria, 1949
Komplot proti Bohu, Livernette Johan, 2016
Konstantin-Cyrill a Methoděj, slovanští apoštolé, slovo na obranu historické pravdy jejím přátelům, Snopek František, 1908
Korán, Veselý Ignác, 1945
Korunovační klenoty Království českého, Cibulka Josef, 1969
Království Boží. Apologetické úvahy 3, Klug Ignaz, 1921
Kramářův soud nad Benešem, Kramář Karel, 1938
Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 1. Evangelní harmonie., Ballon Thomas, 1922
Krásné poselství a dozvuk jeho (Sv. evangelia a Skutky apoštolské). Část 2. Skutky apoštolské., Ballon Thomas, 1924
Krasověda a obecná aesthetika. Apologie filosofie křesťanské. Logika kritická čili noetika. Metafysika o přírodě., Kadeřávek Eugen Jan N., 1910
Krátké nedělní a sváteční promluvy, Vrátný Karel, 1928
Kresby ke katechismu. Pokusný náčrtník pro katechety., Tomášek František, Jan Jan, 1939
Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni., Hronek Josef, 1937
Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni., Hronek Josef, 1937
Kreslení v hodině náboženské, Zamazal Antonín, 1917
Kristova pravda – Katolícka vierouka pre školu a súkromnú potrebu, Tower Vilmos, 1940
Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část Ježíš Kristus., Zavoral Method Jan, 1913
Kristus a Církev, apologetické promluvy. Část O Církvi katolické., Zavoral Method Jan, 1913
Kristus a církev. 1. okružní list Pia XII. O tajemném těle Ježíše Krista a o našem v něm spojení s Kristem., Kudrnovský Alois, 1947
Kristus a mládež, Tóth Tihamér, 1934
Kristus-Král, Oliva Arnošt, 1930
Krištof (Kryštof) Kolumbus, Lorgues Antoine François Félix Roselly de, hrabě, 1907
Kriterio aneb umění jak dospěti pravdy, Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1947
Kritické studium, Miklík Josef Konstantin, 1947
Kryštof Kolumbus – život a význam objevitele globu, Vyskočil Albert, 1947
Křesťan a svět – výbor z díla, Fuchs Alfréd, 1948
Křesťanská cvičení podle stavů pro manžely a svobodné. Díl I. Pro manžely. Díl 2. Pro svobodné. a) Pro jinochy. b) Pro křesťanské panny., Schuen Josef, 1913
Křesťanská charita, Zavoral Method Jan, 1913
Křesťanská rodina v boji s nepřáteli, Hug Gall Joseph, 1903
Křesťanská sociologie. Díl I. Život sociální. Díl II. Spravedlnost v životě hospodářském. Díl III. Se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské – Sociální práce., Vašek Bedřich, 1933
Křesťanské vychování v rodinách, Kulda Beneš Metod, 1868
Křesťansko-katoličtí obrazi (obrazy) k prospěšnému naučení a spasitedlnému (spasitelnému) vzdělání zvláště při cvičení katechiteckém (katechetickém)., Braun Kaspar, Schneider Friedrich, Hölzl Eduard, 1855
Křesťanský muž – zrcadlo pro křesťanské pohlaví mužské., Marchal Victor, 1875
Křesťanský názor světový. Díl I. Rozumové základy víry. Díl II. Zjevení Boží., Šmejkal Josef, 1914
Křesťanský solidarismus, Pimper Antonín, 1946
Kukátko čili Život v obrazích. Díl 1. až 5., Kosmák Václav, 1892
Kurs latiny pro samouky, Stříž Antonín Ludvík, 1944
Kurs obecné mluvy KOINHC, řeckého jazyka papyrů, ostrak i posv. knih Starého i Nového Zákona, Vajs Josef, 1934
Květen ve Fatimě. Třicetdvě májové promluvy., Kulač Jaroslav, 1946
Květnice. Kniha pro dívky., Balík Karel, 1917
Kvetoucí hloží. Drobné povídky a črty., Čech František, 1928
Květy Mariiny, Verdaguer i Santaló Jacint, 1929
Kyriale seu Ordinarium Missae, missa pro defunctis et toni communes missae, Pius X., svatý, 1920
Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena, úplné vydání, Erben Karel Jaromír, 1925
Kytička myrrhy – duchovní básně, Kašpar František, 1935
Laický apoštol – praktická příručka k laické výpomoci v duchovní správě, Wiesen Wilhelm, 1930
Láska ku Kristu Ježíši, Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1880
Latinská mluvnice (I. Tvarosloví, II. Skladba), Kořínek Josef, 1922
Latinská mluvnice pro gymnasia, reálná i reformní reálná gymnasia, Kudrnovský Antonín, 1947
Latinská mluvnice pro školy střední; pro gymnasia a reálná gymnasia, Fürst Kamil, 1946
Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií, Pražák Josef Miroslav, Novotný František, Sedláček Josef, 1939
Latinsky v 1000 slovech pro samouky. 1. Pro začátečníky. 2. Pro pokročilé., Bradáč Josef, 1939
Legenda aurea vulgo Historia lombardica dicta, Iacobus de Voragine, blahoslavený, Graesse Johann Georg Theodor, 1850
Legenda o Antikristu, Solovjov Vladimir Sergejevič, 1936
Legendy. I. Legendy vánoční., Žák Emanuel, 1922
Legendy. II. Legendy velikonoční., Žák Emanuel, 1925
Leonis XIII Pontificis Maximi Epistolae encyclicae, Constitutiones et Apostolicae litterae, Leo XIII., 1892
Levohradecké pomněnky. Padesát drobných povídek historických. Část 1 a 2., Beneš Václav (pseudonym Třebízský), Bitnar Vilém (red.), 1928
Levy prichádzajú – prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii, Palko Vladimír, 2012
Lexicon hebraicum et chaldaicum in libros Veteris Testamenti ordine etymologico compositum in usum scholarum, Leopold Ernst Friedrich, 1920
Lexicon manvale Hebraicvm et Chaldaicvm in Veteris Testamenti libros, Gesenius, Friedrich Heinrich Wilhelm, 1933
Lexicon totius latinitatis, Tom. 1 – 6, Forcellini Aegidio, Corradini Franciscus, Perin Josephus, 1940
Lež a její druhy. O svědomí, Šulc František, 1920
Liber usualis Missae et Officii, autor neuveden, 1939
Lid český s hlediska prostonárodně-náboženského, Procházka Karel, 1910
Lidové kroje československé, popis, vyobrazení, střihy a výkresy 33 českých, moravských, slezských a slovenských krojů národních, Kazimour Josef, 1920
Lidské vášně a jich výchova; dle ethických zásad sv. Tomáše Akvinského, Kachník Josef, 1916
Lichva a úrok ve světle mravouky katolické, Vřešťál Antonín, 1899
Lichvářská utopie, Chesterton Gilbert Keith, 2016
Lingua latina per se illustrata – Lingva latina per se illvstrata, Ørberg Hans Henning, 2003
List sv. Judy Tadeáše a Nejstarší dva okružní listy biskupa římského (1 a 2 Petr), Hejčl Jan, 1933
Listové sv. Pavla apoštola. Díl I., Sušil František, 1870
Listové sv. Pavla apoštola. Díl II., Sušil František, 1871
Listy sv. Hildegardy z Bingen, Hildegardis Bingensis, svatá, Konařík-Bečvan Bedřich, 1948
Listy sv. Kateřiny Sienské, Caterina da Siena, svatá, 1930
Listy Svatého Eusebia Jeronyma, kněze a učitele církve. Část prvá. Listy od prvého do šedesátého čtvrtého dle pořadí časového., Hieronymus, svatý, 1917
Liturgická příručka pro ministranty, autor neuveden, 1934
Liturgie, Schaller Marian, 1933
Liturgika čili Vysvětlení služeb Božích a obřadů Svaté katolické církve, Frencl Innocenc Antonín, 1972
Liturgika o posvátných dobách Svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním, Hakl Bohumil František, 1895
Liturgika pro střední školy, Hrudička Alois, 1898
Logika formálná, Kadeřávek Eugen Jan N., 1887
Logos. Časopis pro homiletiku a katechetiku. Všechna čísla., Zima Václav, Stříž Antonín Ludvík aj. red., 1949
Loretánský poklad v Praze, Podlaha Antonín, Šittler Eduard, 1901
Ludus Latinus – učebnice latiny pro začátečníky, Ohnesorg Karel, 1948
Lurdy a pouť do Lurd r. 1896 konaná., Kolísek Leopold, 1899
Luther, jak schvaluje víru a Církev katolickou. (Lutr, jak stál pro ...), Neumann Pantaleon, 1850
M. Haubera úplná modlitební kniha pro osobu ženskou, Hauber Johann Michael, 1869
M. Jan Hus, Sedlák Jan Nepomucký, 1915
M. Jan z Husince. 1. Stručný nástin filosofického vzdělání M. Jana Husi., Rejzek Antonín Paduánský, 1912
Má protestantství přednost před katolictvím?, Řehák Karel Lev, 1906
Majestas Carolina Karlův majestát, Archiv český Díl třetí, Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1844
Májová pobožnost, Muzzarelli Alfonso, 1919
Májové kvety čili nábožné rozjímania o blahoslavenej Panne Marii pre májovú pobožnosť slovenskému katolickému ľudu, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1904
Malá biblická dějeprava pro katolické školy, Doležel Jan, 1913
Malá Dějeprava biblická Starého i Nového zákona pro katolickou mládež nižších tříd škol obecných, Panholzer Jan, 1928
Malá liturgika, Beneš Josef, 1952
Malá Terezie, životopis svaté Terezie Ježíškovy pro děti, Carbonel, J., 1929
Malý katechismus s otázkami a odpovědmi pro obecné školy, autor neuveden, 1865
Malý staročeský slovník, Bělič Jaromír, Kamiš Adolf, Kučera Karel, 1978
Manipulus vel directorium juris civilis Právní kniha města Brna z poloviny 14. století; I. Úvod a edice, II. Komentář, III. Rejstříky a přehledy, Jan písař, Flodr Miroslav, 1993
Manna roku církevního čili Výklady slavností roku církevního, jich epištol a na jich evangelia., Řehák Karel Lev, 1901
Manuale legum sive Hexabiblos – cum appendicibus et legibus agrariis, Harmenopoulos Kónstantinos, Heimbach Carl Wilhelm Ernst, 1851
Manuale rituum in cura animarum saepius occurrentium e rituali Romano desumptum, Stříž Antonín Ludvík, 1955
Manuale theologiae moralis. Secundum principia S. Thomae Aquinatis.Tomus 1., 2., 3., Prümmer Dominicus Maria, 1915
Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 1, Martinů Jan, 1928
Manželské právo Církve katolické se zřetelem na manželské právo občanské vůbec, zvláště na manželské právo občanské Republiky československé. Část 2, Martinů Jan, 1930
Manželství, Kulda Beneš Metod, 1868
Maria – chvály mariánské, Baar Jindřich Šimon, 1947
Maria. Mariologie upravená za mariánské čtení pro věřící lid. I. – III. díl., Kubeš Konrád Maria, 1941
Mariale parvum – májová rozjímání Arnošta z Pardubic 1. arcibiskupa pražského, Arnošt z Pardubic, Endler Franz Johann, 1912
Mariánská postila. Exerciční pravdy a nejdůležitější věroučné i mravoučné stati z katechismu v rámci církevního roku, upravené za četbu věřícím rodinám., Kubeš Konrád Maria, 1947
Mariologie Arnošta z Pardubic, prvního arcibiskupa pražského. Na základě jeho spisu: Psalterium de Laudibus Beatissimae Virginis čili Mariale Arnesti., Lenz Antonín, 1887
Mariologie, čili Učení Církve katolické a v Církvi chované o Matce Boží, Lenz Antonín, 1879
Martin Medek, arcibiskup pražský. Historicko-kritické vypsání náboženských poměrů v Čechách od roku 1581 – 1590., Borový Klement, 1877
Martinu Lutherovi – šach!, Řehák Karel Lev, 1906
Martyrologium Romanum, Benedictus XIV. a předchozí papežové, 1930
Marxismus a křesťanský sociální reformismus. (K výročí papežských okružních listů "Rerum novarum" a "Quadragesimo anno".) , Ghelfand Simeon Simeonovič, 1946
Matěj z Janova o častém svatém přijímání, Petrů Ondřej Maria, 1946
Matka. Kniha pro matky., Balík Karel, 1918
Měsíc Panny Marie naší milé Paní nejsvětější Svátosti oltářní, Eymard Pierre-Julien, svatý 1962, 1899
Měsíc svaté Panny Nazaretské, Žák Emanuel, 1938
Mešní a obřadní knížka pro lid, Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1880
Methodický výklad velikého katechismu katolického náboženství. I. O víře a apoštolském vyznání víry. II. O naději a modlitbě. III. O lásce a přikázáních. IV. O milosti a svátostech. V. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka., Lhotský Matěj, 1912
Milosrdenství? Bez rozumu? Rozhovor o migrační krisi., Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2016
Milosrdní bratří, Bogar František Benedikt, 1934
Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební kniha pro nemocné a jejich ošetřovatele, Ziervogel Ferdinand, Sedlák Jan Nepomucký, 1905
Mimo Církev není spásy – studie o nesnášelivosti církve, Nicolas Auguste, 1899
Ministrant. Návod, jak má konati svoji vznesenou službu, Blokša Jan Křtitel, 1939
Misál latinsko-slovenský, Jalovecký Ján aj. red., 1952
Misijným svetom, Škrábik Andrej, 1940
Missale Romanum, Pius V., svatý (Pius X., svatý, Benedictus XV.), 1928
Missie jesuitské vůbec a missie P. Augustina Strobacha ze S. J. zvlášť, Procházka Matěj († 1889), 1886
Missie tichomořské, Škorpík František Xaver, 1854
Místopisný slovník historický Království českého, Sedláček August, 1909
Mistr Jan Hus nebo ss. Cyrill a Methoděj? Kdo má o národ větší zásluhy a zasluhuje tudíž, aby ode všech byl oslavován?, Vychodil Jan, 1902
Mladá dívka se dívá do života. Pro dospělé dívky, Tomášek František, 1945
Mladý muž se dívá do života. Pro dospívající mladé muže, Tomášek František, 1947
Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny, Klíma Otakar, Segert Stanislav, 1956
Mluvnice řeckého jazyka, Niederle Jindřich (Groh František, Niederle Václav ), 1946
Moderní hesla protináboženská, Freund Georg, 1911
Moderní škola, Blaťák František, 1906
Modlitba sv. růžence a růžencové bratrstvo, Braito Silvestr Maria Josef, 1942
Modlitby a zpěvy pro střední školy, Orel Dobroslav, 1918
Modlitby za v Pánu zesnulé, Hejčl Jan, 1926
Moje odpovědi rabínům aneb pět psaní o Talmudu a židovské rituelní vraždě, Rohling Augustin, 1883
Montalembertův Život svaté Alžběty, Montalembert Charles Forbes René, comte de, 1855
Morálka filosofická. Část 1. a 2., Kadeřávek Eugen Jan N., 1906
Moravan. Kalendář na rok obyčejný, ... přestupný., Kulda Beneš Metod, Wurm Ignát (Ignác), Vojtěch Jan Křtitel, 1872
Moravané – stať ze spisu "Evropa a svatá Stolice za dob Karlovců", Lapôtre Arthur, 1898
Moravské národní hry a obyčeje s nápěvy, Sušil František, 1925
Moravské národní písně s nápěvy do textu vřazenými, Sušil František, 1860
Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Sv. 1. Sv. 2., Kulda Beneš Metod, 1875
Mosaikový obraz sociální soustavy vybudované na podkladě a zásadách křesťansko-katolického náboženství v rámci hanáckém, Bařina Jan František Saleský, 1929
Motu proprio "Sacrorum antistitum", jímž dány jsou zákony proti modernismu, Pius X., svatý, 1911
Motu proprio o obnově posvátné hudby z 22. listopadu roku 1903, Dekret posvátné kongregace obřadů o obnově posvátné hudby, Konstituce o liturgii, Gregoriánském zpěvu a posvátné hudbě z 20. prosince roku 1928, Pius X., svatý, Pius XI., 1938
Mozek a duše, Pawlicki Stefan Zachariasz, 1900
Mravní svědomí, Müller Innocenc, 1940
Mravnost a krasouma, Kachník Josef, 1931
Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách, Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1937
Mravouka pro III. třídu středních škol, Augustin Bedřich, 1946
Mravouka Talmudu čili Záhubné působení židovstva za naší doby, Rohling Augustin, 1876
Mravouka v příkladech. 1. Nábožensko-mravní charakter. 2. Bůh, víra, náboženství, Krejčí Alois, 1924
Mravouka. Učebnica katolíckeho náboženstva pre vyššie triedy stredných škol, Petráš Lukáš, 1948
Msgr. Vladimír Šťastný, Rypáček František Jaroslav, Šťastný Bohumi, 1910
Msgra Gauma Trojí Řím – každodenní zkušenosti a dojmy při cestování po Italii. Sv. 1 až 4., Gaume Joseph, 1901
Mše svatá, Beneš Josef, 1951
Mše svatá podle obřadu círke východní, jak se konává u sjednocených katolických Výchoďanů s přídavkem rozličných modliteb týkajících se jednoty církevní, P. A. S. M., 1911
Mše svatá pro mládež, Hronek Josef, 1933
Mše svatá v obrazech, Hilaris(?), 1948
Museum – všechna čísla (viz charakteristiku). Časopis katolických bohoslovců slovanských., Sušil František aj. red., 1866
Musí totiž kralovat Oportet Illum regnare – asketicko-pastorální úvahy o Božském Srdci Páně, Simoni Giovanni Battista, 1933
Může-li katolík věrným zůstati svému přesvědčení?, Kadeřávek Eugen Jan N., 1902
Mužně do života. Čtvrthodinky úvah pro mládež., Plus Raoul, Jurečka Stanislav, 1946
My, Zamjatin Jevgenij Ivanovič, 1927
Myšlenka na den, Boylesve Marin de, 1948
Myšlenky a rady vzdělaným jinochům na uváženou, Doss Adolf von, 1921
Mžikové obrázky. Řada I. Velké a malé děti. Řada II. Hloží a bodláčí. Řada III. Z jiného světa. Sedmero hlavních hříchů., Baar Jindřich Šimon, 1914
Na cestě k lepšímu. Povídka., Dostál Alois, 1909
Na hlubinu – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie, Braito Silvestr Maria Josef, Nekvinda Libor, 1948
Na klíně mateřském. Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství., Hronek Josef, 1946
Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I., Bauer František Saleský, 1876
Na slavnost Božího Těla. Příručka pro každého, kdo se chce účastniti bohoslužby na ten svátek konané., Hejčl Jan, 1927
Na toulkách Božích. Život a dílo Šebestiána Kubínka., Jančík Josef, 1941
Na výboj!, Beaupin Eugène, 1925
Náboženství a věda. Odpověď na Draperovy Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a vědou, Camara (de la) y Castro Tomás (Jenero), 1902
Náboženstvo pre matku a dieťa, Schlumpf Maria, 1945
Nacionalismus a mravouka, Hájek Josef V., 1936
Náčrt zdravého rozumu, Chesterton Gilbert Keith, 2016
Národ český a jeho poměr k Římu a dynastii, Hruban Mořic, 1908
Národní dům český v Římě., Waal Anton Maria de, Borový Klement , 1874
Národnostní mapa Českých zemí 1880 – 1970, Häufler Vlastislav, 1970
Následování Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kniha I. až IV., Arnoudt Peter Joseph, 1914
Následování svatých, Huber Maximilian, 1927
Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských – příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální, Soldát Alois, 1913
Náš letopočet, Ježíš Kristus a král Herodes, Pouč Jan, 2012
Naše děti, Bartoš František, 1898
Naše světla. Čtení ze životů svatých., Schikora Rudolf, 1947
Naši miláčkové. Obrázkový život světců, na Moravě zvláště ctěných., Pozbyl Alois, 1918
Naši řemeslníci, jejich život a sociální poměry., Kachník Josef, 1912
Naši svatí, Schikora Rudolf, 1940
Nauka o milosti podle katechismu v krátkých promluvách, Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1938
Navedení k životu zbožnému od sv. Františka Saleského, François de Sales, svatý, 1935
Nedej zahynouti nám ni budoucím! Vínek z desíti úvah na počest tisíciletí mučednické smrti sv. Václava, patrona a dědice Země české, L. P. 1929 28. září., Rybák Josef, 1929
Nehomérovský slovník řeckočeský, Lepař František, 1892
Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Výklad litanií k božskému Srdci Páně, Oliva Arnošt, 1932
Několik povídek, Baar Jindřich Šimon, 1907
Několik vynikajících katolických povah XIX. století, Hammerstein Ludwig von, Kosina Jan, 1901
Nekteré naše knežské problémy – aforismy. Díl I., Novák František Xaver, 1912
Nesmrtelný člověk, Chesterton Gilbert Keith, 1927
Nevezmeš jména Božího nadarmo, Bochořák Klement, Durych Jaroslav, 1942
Nezapomenutelná oběť, Beneš Josef, 1962
Noëtika – Noetika, Gabryl Franciszek, 1921
Nová úprava římského breviáře a missálu, Hrubík František, 1912
Nové prameny k dějinám husitství na Moravě, Neumann Augustin Alois, 1930
Novější papežská politika, Fuchs Alfréd, 1930
Novi Testamenti lexicon Graecum, Zorell Franciscus, 1911
Novum Testamentum Graece et Latine, Merk Augustinus, 1942
Nový kapesní slovník latinsko-český a česko-latinský, Sedláček Josef, 1940
Nový Zákon Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista: Paralelní Nový zákon česko-řecký, MBa, 2012
Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1947
Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista. 1. část. Evangelia. 2. část. Apoštolář neboli Skutky a Listy apoštolské se Zjevením svatého Jana, Sýkora Jan Ladislav, 1909
Nový život. Novicitát Třetího řádu sv. Františka, Valíček Juvenál Antonín, 1948
O atheismu čili bezbožectví, Kadeřávek Eugen Jan N., 1878
O bolesti, Bougaud Louis Èmile, 1903
O Božím státě, O Boží obci (De civitate Dei), Augustinus, svatý, 2007
O církevním dějepise Slovanů, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1887
O církevním roce. Historicko-liturgické pojednání, Kupka Josef, 1907
O církevním umění a péči o jeho památky, Šittler Eduard, 1909
O církvi prvních tří století – promluvy k májové pobožnosti, Šulc František aj. red., 1924
O častém sv. přijímání a o časté svaté zpovědi; s připojenými modlitbami, Vojáček Methoděj Josef, 1912
O českém zvonařství, studie kulturní. Dodavky a oprávky k studii kulturní O českém zvonařství., Rybička Antonín, 1885
O Duchu svatém, Manning Henry Edward, 1931
O duši lidské o sobě uvažované, Kadeřávek Eugen Jan N., 1882
O erbích, pečetěch a znacích stavu kněžského v Čechách, Rybička Antonín, 1862
O homosexualitě – Ach, Bože, už je to 14 let!, Cardal Roman, 2003
O jedinosti a nerozlučnosti manželství, Soldát Alois, 1906
O králi – alkoholu, Oliva Václav, 1906
O modlitbě prosebné. Studie., Žák František, 1906
O mši svaté, Kupka Josef, 1899
O mši svaté. Po stránce dogmaticko-apologetické., Špaček Richard, 1899
O následování Krista, čtvero knih, Thomas a Kempis, 1930
O nebi, Žák František, 1911
O neporušeném panenství Marie, matky Boží, a o tak zvaných bratřích Páně, Klíma Josef, 1889
O Pannách. O bratru Satyrovi., Ambrosius Aurelius, svatý, Vodička Timotheus, 1948
O pravé pobožnosti k Panně Marii, Montfort Grignion Louis-Marie de, svatý, 1916
O přátelství – psychologie a ethika přátelství, Dacík Reginald Maria, 1946
O přísaze. Kázání o přísaze., Zahradník Vincenc, Jirsík Jan Valerian, Pešina Václav Michal, rytíř, 1839
O původu tvorstva na základě zpráv biblických, Kadeřávek Eugen Jan N., 1897
O rodině. Část 1, Některé předběžné základní pojmy., Novák František Xaver, 1940
O separaci Církve a Státu – Une fois encore, Pius X., svatý, 2017
O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému., Smolík Václav, 1913
O státoprávní povaze království a zemí na Říšské radě zastoupených, Vavřínek František, 1905
O svatém přijímání, Eymard Pierre-Julien, svatý 1962, 1926
O tlači, Jehlička František, 1911
O učení modernistů: encyklika J. S. Papeže Pia X. "Pascendi dominici gregis", Smolík Václav, 1911
O úpadku stavu rolnického a jeho záchraně, Vrba Rudolf, 1902
O válce po právu přirozeném a mezinárodním, Soldát Alois, 1915
O věčné moudrosti, Henricus de Segusia, blahoslavený, 1937
O výchově rodinné, Konařík-Bečvan Bedřich, 1905
O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených, Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, 1948
O významu pragmatické sankce pro české státní právo, Demel Jaroslav, 1915
O zákonodárné moci královské a sněmovní v Čechách na základě obnoveného zřízení Ferdinanda II. a deklaratorií Ferdinanda III., Toman Hugo, 1871
Obrácení pana Šrámka a Věštící řešeto – časové povídky, Thein Antonín, 1937
Obrana bl. Jana Sarkandra proti útokům dr. Františka Hrubého, Šigut František, 1940
Obrana svätého Methoda, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1907
Obrana víry, Horský Rudolf, Hálek Vlastimil aj. red., 1930
Obrana víry, Ježek Jan, 1905
Obrana základů víry katolické. Svazek 1. Část filosofická. Svazek 2. Díl 1. Část historická. O víře. Díl 2. O Církvi katolické., Kadeřávek Eugen Jan N., 1900
Obraz smíšeného manželství. Povídka pro katolické panny., Pohořelý Josef Mírumil, 1842
Obrázky z katolických missií. Díl I. Asie., Všetečka František, 1916
Obrázky z katolických missií. Díl II. Afrika., Všetečka František, 1917
Obrazy římských světců, Jørgensen Jens Johannes, Dohnal František, 1938
Obrazy z byzantských dějin. 1. díl. Vznik a sláva byzantské říše. 2. díl Soumrak byzantské říše., Müller Karel, 1927
Obrazy z dějepisu církve Páně k poučení a vzdělání katolického lidu. Díl I. Od počátku cíkve až do XI. století po Kr. P. Díl II. Od XI. století po Kristu Pánu až do naší doby., Novák Tomáš Vlastimil, 1877
Obrazy z dějin církevních, Janovský František, Müller Václav, 1910
Obrazy z katolických missií, Weinberger Maxmilian, 1895
Obrazy z východu, Hudec Tomáš Akvinský, 1915
Obžaloba proti panu A. Bartošovi, předsedovi Národní demokracie, Galková Zdeňka, 2017
Obžalovací řeči: Sv. 1 Svobodné zednářství a velezrada. Sv. 2 Židé v zednářstvu a v revoluci., Butmi N. A., Butmi de Katzman Georgij Vasil’jevič, 1907
Od atheismu k plné pravdě (Edgar), Hammerstein Ludwig von, 1899
Od kolébky do hrobu – lidopisné obrázky z Poděbradska, Čečetka František Josef, 1901
Od Krkonoš. Krátké povídky z pohorského kraje., Ježek Jan, 1912
Od stvoření do potopy; biblické universitní extense, Musil Alois, 1905
Odboj broumovských, Wintera Vavřinec Jan Křtitel, 1904
Odevzdanost do vůle Boží. Duchovní cvičení o čisté lásce., Piny Alexandre, 1941
Odpustková modlitební knížka, Ševčík Jan Nepomucký, 1911
Odpustky. Zprávy o Dědictví Svatojanském., Hůlka Josef Antonín, Borový Klement, Srdínko František, 1891
Officium Parvum Beatae Mariae Virginis et officium defunctorum cum psalmis gradualibus et paenitentialibus, Pius X., svatý, 1925
Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Malé hodinky nejblahoslavenější Panny Marie., Hejčl Jan, 1926
Ohlasy žalmů, Žák František, 1921
Ohnivé šípy a Vroucí vzdechy, Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1898
Oktávius – Octavius, Minucius Felix Marcus, Marko Ján, 1950
Oltář, poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecesi královéhradeckou, Brynych Edvard Jan Nepomucký(?), 1909
Omyly a nebezpečí pozemkové reformy, Pekař Josef, 1923
Ordo iudicii terrae Řád práva zemského, Archiv český Díl druhý, autor neuveden, 1842
Osnova pro vyučování katol. náboženství na obecných a měšťanských školách v arcidiecési olomucké, Kubíček Václav(?), 1931
Osobní Bůh a náboženství, Jež Cyril, 1923
Osobnost a dílo jesuity Františka Žáka, Bitnar Vilém, 1935
Osoby a místa v evangeliích, Obr Josef, 1947
Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců., Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947
Osvobozený Jerusalem, Tasso Torquato, 1890
Otázka sociální – příspěvek k poznání její podstaty, a jak ji lze řešiti., Biederlack Franz Joseph Bernhard, 1900
Otázky životní. Apologetické úvahy 1, Klug Ignaz, 1913
Otcové a děti. Povídka z venkovského života., Pakosta Vojtěch, 1886
Otče náš maličkých, Hronek Josef, Neumannová, 1932
Otec pouště sv. Jeronym, Lang Alois, 1948
Otec. Kniha pro otce., Balík Karel, 1919
Otrocký stát, Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1921
Ovoce se stromu poznání. Úvahy, rady a výstrahy u zdrojů života mládeži i manželům, Pelikán Adolf, 1941
P. Bohuslav Balbín S. J., jeho život a práce, Rejzek Antonín Paduánský, 1908
P. Silberta Křesťansko-katolická domácí kniha na každý den v roce, Silbert Johann Peter, 1911
P. Stanislav Vydra. Učitel, kněz a vlastenec, Benetka Bořivoj, 1938
Padesát professorů vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století, Kadeřávek Eugen Jan N., 1904
Paedagogika, Augenburg(u) Šauer Josef z, 1897
Paladium země České – kapitola z českých dějin náboženských., Ryneš Václav, 1948
Palestina, Kutal Bartoloměj, 1925
Palestina neb země svatá. Příručka k biblickým příběhům., Šoffr František, 1861
Památce Františka Sušila. K stým narozeninám slavného kněze, učence a učitele, prvního starosty Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje., Šťastný Vladimír, Pavelka Jakub, Neuschl Robert, Soukop Jan († 1892), 1904
Památky staroboleslavské čili Prvotní význam úcty svatováclavské v Čechách, Votka Jan Křtitel, 1879
Památky svatého Aurelia Augustina, biskupa hipponského, Augustinus, svatý, 1893
Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha čtvrtá. Rok 1802 – 1806, Vavák František Jan, 1936
Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha druhá. Rok 1784 – 1790. Část I. 1784 – 1786. Část II. 1787 – 1790., Vavák František Jan, 1912
Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha pátá. Rok 1807 – srpen 1810, Vavák František Jan, 1938
Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha první. Rok 1770 – 1783. Část I. 1770 – 1780. Část II. 1981 – 1783., Vavák František Jan, 1908
Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha šestá a sedmá. Rok 1810 – 1816, Vavák František Jan, 2009
Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770 – 1816. Kniha třetí. Rok 1791 – 1801. Část I. 1791 – 1794. Část II. 1795 – 1797. Část III. 1798 – 1801. Část IV. 1801 a dodatky., Vavák František Jan, 1924
Paměti městečka Napajedel a dědin k panství Napajedelskému ode dávna příslušných, Prasek Vincenc, 1882
Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka, I. díl,, Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, 1866
Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košmberka, II. díl,, Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, 1868
Paměti panství a farní osady Budenické, Komárek František, 1911
Paměti panství Veverského, Eichler Karel, 1891
Paměti újezdu Polického čili nynějších panství Polického a Broumovského až do začátku Husitské války, Tomek Václav Vladivoj, 1857
Paměti žamberské, Albert Eduard, Chotovský Karel, 1889
Pán světa, Benson Robert Hugh, 1913
Pan-Evropa. Praktický idealismus – Praktischer Idealismus, Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, hrabě, 1926
Pane, nauč nás modliti se! Několik slov o modlitbě Páně., Melka Antonín, 1922
Pane! Zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první. Díl druhý., Blum Johann Georg, 1840
Panna Orleanská, Görres Guido von, Zimmermann Josef Václav, 1836
Panovník českého státu králem, Friedrich Gustav, Jireček Hermenegildus, Doskočil Karel, Goll Jaroslav, 1938
Papež a právo mezinárodní, Stašek Bohumil, 1917
Papeže Pia IX. apoštolská konstituce "Apostolicae sedis moderationi" o klatbách církevních, Pius IX., blahoslavený 2000, 1913
Papežové v dějinách, Samsour Josef, 1908
Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských v Brně 1881 – 1918., Kubíček Jaromír, Papírník Miloš, 2012
Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště českých, Kubalík Josef, 1947
Paraguay v době jesuitských redukcí, Charlevoix Pierre-François-Xavier de, 2008
Pastorálka ve škole čili Vychovávání mládeže učením, bohoslužbou a kázní Svaté církve katolické, Blanda František Xaver, 1883
Pastorálka, Díl 1. Duchovní řečnictví, Foltynovský Josef, 1938
Pastorálka, Díl 2. Liturgika, Foltynovský Josef, 1936
Pastorálka, Díl 3. Duchovní správa, Foltynovský Josef, 1936
Pastorální medicina se zvláštním zřetelem na zdravotnictví, Pauly Jan Křtitel, 1911
Pašije, Eichler Karel, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1908
Patnáctiúterková pobožnost ke cti a chvále Svatého Dominika, zakladatele řádu kazatelského, Lubojacký Angelus(?), 1907
Patristická encyklopædie aneb Sklad učení katolického., Řehák Antonín Arnošt, 1859
Patrologia. Život, spisy a učenie svätých otcov., Špirko Jozef, 1950
Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe, Tomášek František, 1947
Perikopy čili Výňatky Starého i Nového zákona, které Církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, Sýkora Jan Ladislav, Hejčl Jan, 1918
Persekuce cikánův v zemích koruny české v XVIII. století, Hraše Jan Karel, 1871
Perutě míru, Jindra Jan Nepomucký, 1907
Philosophiae christianae synopsis, Kordač František Xaver, 1910
Philothea seu Introductio ad vitam spiritualem, François de Sales, svatý, 1766
Pier Giorgio Frassati. Život vítězného mládí., Cojazzi Antonio, 1947
Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima. Acta exhibens quae ad Ecclesiam universam spectant. Vol. I. – VII., Pius IX., blahoslavený 2000, 1878
Pii X Pontificis Maximi Acta. Vol. 1 – 5, Index. Anni 1909 – 1914., Pius X., svatý, 1914
Píseň o Rolandovi, autor neuveden, 1986
Písmo svaté jako četba laiků. Spiritus Paraclitus latinsky a česky., Benedictus XV., Žák Emanuel, 1940
Písmo svaté Nového Zákona, Sušil František, 1872
Písmo sväté Nového zákona, Zlatoš Štefan, Šurjanský Anton Ján, 1949
Písmo svaté v obrazech, Žák Emanuel, 1936
Písmo svaté, vydání dle Vulgáty. Díl první. Díl druhý. Separát., Doré Gustave, 1892
Po cestách Kristových. Díl I. Poutník. Rozjímání svatoignáckých exercicií, upravená věřícímu lidu pro dny duchovní samoty a měsíční obnovy., Kubeš Konrád Maria, 1947
Po cestách Kristových. Díl II. V záhonech Mariiných. Stavovské promluvy pro mládež, vhodné pro exercicie, spolkové konference i pro kazatelnu., Kubeš Konrád Maria, 1946
Po cestách pokroku. Obrázek z novější doby., Špaček Václav, 1926
Po cestách života. Povídky., Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1904
Po stopách Boží prozřetelnosti, Jiříček Bedřich, 1909
Po stopách Božského Spasitele v Egyptě a Svaté Zemi, Kašpar Karel Boromejský, 1931
Pobožná Knížka O Blahoslavené Panně Marii, a přečisté Rodičce Syna Božího a o divích, kteříž se dějí před jejím Obrazem v Staré Boleslavi nábožným Pautníkům, i jiným křestianům velmi užitečná., Arsenius z Radbuzy Kašpar, 1629
Počátky reformace katolické v Čechách, Vávra Josef, 1894
Pod kopulí bílé svatyně, díl I. až III., Procházka Emil, 1940
Pod korouhví Kristovou. Rozjímání svatoignáckých exercicií, obšírněji rozvedená a upravená pro klerus a inteligenci., Kubeš Konrád Maria, 1947
Pod ochranou sv. Michala archanděla. Jubilejní tisková akce českých katolíků při 25letém jubileu trvání Českoslovanské akciové tiskárny v Praze, Stašek Bohumil, 1937
Pod praporem pravdy – úvahy a obrazy ze života pravých velikánův., Janovský František, 1903
Podivný článek o tom co se to dnes snad děje. Děje se to, nebo se to neděje?, VK, 2018
Podobizny svatých, Hello Ernest, Bouška Sigismund Ludvík, Jenewein Felix, 1898
Podobnost čistě náhodná, , 2017
Podstata křesťanství. Živé synovství Boží., Braito Silvestr Maria Josef, 1947
Podvod Fulgenta Ohma. Obrázek ze současného života., Thein Antonín, 1926
Pohledy do života bohoslovců a kněží – aforismy, Novák František Xaver, 1930
Pohroma principu mravnosti Padařovské čili materialistické, kterou s velikým žalem popisuje Jan Brázda ze Zlámané Lhoty., Lenz Antonín, 1875
Pokladnice odpustkových modliteb – modlitební kniha, sestavená z nových odpustkových modliteb, schválených Piem XI. a vydaných ve sbírce Preces et pia opera indulgentiis ditata dne 31. prosince 1937., Pius XI., Bouzek Josef, 1948
Pokus Historie Zjevení biblického co úvod v starý a nový Zákon, Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1861
Politika podle zásad katolických, Skácel Bernardin, 1926
Pomněnky ve vínek nebeský dcerám českým. Úplná modlitební kniha., Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1947
Pomněnky z českých krajů, Wildmann František, Zítek Jan František, 1902
Pomni, abys den sváteční světil – Svěcení neděle a svátků – Kniha všem rodinám potřebná. Duchovní boj proti opilství., autor neuveden, 1851
Pontificale Romanum, Benedictus XIV., Leo XIII., 1908
Popis království Českého, Palacký František, 1848
Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 57 obr., Vychodil Jan, Vašica Josef, 1925
Popravčí kniha pánův z Rožmberka, Jindřich III. a Oldřich II. z Rožmberka, Mareš František (, Kalný Adolf), 1878
Populární dogmatika. Kniha, ve kteréžto učení víry Svaté katolické církve prostonárodním způsobem vykládá Jan Valerian Jirsík., Jirsík Jan Valerian, 1875
Poselkyně starých příběhův českých. Díl 2. (1526 – 1715). Sv. 1. (1526 – 1607)., Beckovský Jan František, Rezek Antonín, 1879
Poselkyně starých příběhův českých. Díl 2. (1526 – 1715). Sv. 2. (1608 – 1624)., Beckovský Jan František, Rezek Antonín, 1879
Poselkyně starých příběhův českých. Díl 2. (1526 – 1715). Sv. 3. (1625 – 1715) i s dodatky., Beckovský Jan František, Rezek Antonín, 1880
Postilla aneb Výklady a rozjímání na evangelia, řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení Pána našeho Ježíše Krista, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů. Díl 1 až 4., Frencl Innocenc Antonín, 1861
Postilla, to jest výklady na všecky nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evandělia celého roku církevního, Goffine Leonhard, 1907
Postni řeči, cyklus 1/6, Marnotratný syn, Herzog František, 1897
Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek I., Ekert František, 1883
Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II., Ekert František, 1884
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl I., Podlaha Antonín, 1907
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl II., Podlaha Antonín, 1908
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl III., Podlaha Antonín, 1909
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl IV., Podlaha Antonín, 1910
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl V., Podlaha Antonín, 1911
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl VI., Podlaha Antonín, 1912
Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl VII., Podlaha Antonín, 1913
Posvátné žalmy. Sv. 1. Úvod a Ž 1 – 71. Sv. 2. Ž 72 – 150 a biblické chvalozpěvy., Sedláček Jaroslav V., 1900
Poutě k Panně Marii dubské, Šigut František, 1944
Poutní kniha – modlitby a písně, Korec František, Korec Tomáš V., 1893
Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Díl I., Čásť I. a II., Eichler Karel, 1888
Poutnická místa a památné svatyně v Čechách, Košnář Julius, 1903
Poutník Josef Kalvoda, Cholínský Jan, 2002
Povídky, Ráž Jan Nepomuk, 1911
Práce ve světle zjevení Božího, Špaček Richard, 1901
Praha "temna" 1719 – 1729, Novotný Antonín, 1946
Praha doznívajícího baroka 1730 – 1740, Novotný Antonín, 1947
Praha v květu baroka 1700 – 1718, Novotný Antonín, 1949
Praktická rukoväť k vysvetleniu Rímsko-katolíckeho Malého Katechizmu. Čiastka prvá. O viere. Čiastka druhá. O prikázaniach. Čiastka tretia. O prostriedkoch milosti., Osvald František Richard, 1909
Praktický výklad Malého katechismu, Kalvoda František, 1902
Praktický výklad středního katechismu, Kalvoda František, 1900
Prameny duchovního života – přehled theologie asketické a mystické, Dacík Reginald Maria, 1947
Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově, Neumann Augustin Alois, 1926
Pravá a nepravá emancipace žen, Rösler Augustin, 1900
Pravá a zdánlivá smrt a sv. svátosti, Veselý Jan Nepomucký, 1911
Pravá nevěsta Ježíše Krista. Díl prvý. Díl druhý., Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1879
Práva zemská česká nejvyššího sudího království českého, Ondřej z Dubé, 1930
Pravdou k životu. Katolické vodítko. Část 1 a 2., Synek František, 1912
Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví s abecedním seznamem slov a tvarů, Gebauer Jan, 1902
Pravidlo křesťanského života, Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1905
Právní poradce duchovní správy v otázkách církevně-politických, Svatoš Ludvík, 1932
Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku., Pauly Jan Křtitel, 1902
Pravoslaví, Grivec Fran(c) Xaver, 1921
Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť., Sýkora Jan Ladislav, 1902
Pravý vůdce duše do nebeské vlasti čili Rozjímání srdce člověka buď v hříších neb v milosti Boží postaveného, Ruffer Vojtěch, Hřebeský Jan, 1869
Principy sociální ethiky, Díl I. a II. Pracovní smlouva, [Díl] III., Vodička Timotheus, Miklík Josef Konstantin, 1945
Príprava k prvému sv. prijímaniu. Príprava k sviatosti birmovania, Vogl Alois, Nepefny Benedikt, 1893
Pro Boha a pravdu. Povídka z nedávných dob., Skórzewska Maria Gertruda, 1903
Problém koedukace, Vejvodová Emilie, 1937
Proč jsem katolíkem? Slovo k prostému katolíku, jak by z víry své počet dáti měl., Jirsík Jan Valerian, 1835
Proč jsem neodpadl a neodpadnu. Řetěz časových úvah., Hruška Jan František, 1938
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa., Heydrich Reinhard, 1941
Propaedeutica philosophica-theologica, Egger Franciscus, 1912
Prostřední Biblická dějeprava pro katolické školy obecné, Doležel Jan, 1910
Protestantismus a katolicismus a jejich poměr k evropské civilisaci. Svazek I., Balmes i Urpià Jaume Llucià Antoni, 1948
Protestantství v Čechách až do bitvy Bělohorské (1517 – 1620), Kryštůfek František Xaver, 1906
Providentissimus Deus. O studiu Písem Svatých., Leo XIII., 1893
Prozřetelnost Boží a válka, Stašek Bohumil, 1915
Průvod varhan ke Zpěvníku Svatováclavskému, Loula Otto, Suchý František, 1930
Průvodce Prahou a jejími církevními a dějepisnými památkami, Flekáček, Josef, Vávra Josef, 1898
První katechismus náboženství katolického, Skočdopole Antonín, 1890
První základy výchovy. Náboženská výchova dítěte ve věku předškolním., Tomášek František, 1947
Prvopočátkové Církve. Svatý Pavel, jeho poslední léta., Fouard Constant Henri, 1899
Prvopočátkové Církve. Svatý Petr a první léta křesťanství., Fouard Constant Henri, 1896
Prvosenky. Čítanka pro školy obecné. Díl I. pro II. školní rok., Kadlčák Josef Mnohoslav, 1922
Přední křisitelé národa českého, Rybička Antonín, 1884
Předvolební rozjímání, Fuchs Jiří, 2017
Přehled českých jmen křestních, Brousil Antonín, 1934
Přehled právních dějin Zemí české koruny. Díl první a druhý. Právní prameny a dějiny státního zřízení., Kapras Jan, 1935
Přehled stručný dějepisu církevního vikariatu hrabství Kladského, kterýž Vysoceurozený, Nejdůstojnější Pán, Pan Kníže Arcibiskup Aloys Josef, svobodný Pán z Šrenku na Nocinku a Egmantinku v roce letošním visitoval., Schrenk Alois Josef, kníže, 1846
Překlad Kodexu kanonického práva, Kop František, 1969
Přesvatého pána našeho Pia X., prozřetelností Boží papeže, Encyklika Editae saepe, Pius X., svatý, 1910
Příběh o zjevení Nejblahoslavenější Panny Marie dvěma pastouškům na hoře La Salette ve Francouzku dne 19. září 1846., Hecht Laurenz, 1849
Příběhy k biřmování, Hünermann Wilhelm, 1990
Příběhy Nového Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský., Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1873
Příběhy Starého Zákona a jim přípojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský., Bradáč Vincenc, Bernard Jan Nep., 1870
Příprava bohoslužby. Příručka pro pomocníky duchovní správy, členy katolické akce a kostelních spolků., Urban Jan Evangelista, 1940
Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy, Macek Václav, 1886
Přípravy k biblickým katechesím v 1., 2. a 3. třídě s kresebnými náčrty, Pokorný Ladislav, 1947
Přírodopisná čítanka. Část první. O hvězdách. Část druhá. O zemi., Jirák František, 1912
Přirozená ethika, Habáň Metoděj Petr, 1944
Přirozený zákon a soud nad válečnými zločinci, Heidler Alexander, 1946
Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. I. Starý zákon., Miklík Josef, 1924
Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. II. Nový zákon., Miklík Josef, 1925
Příručka k biblické dějepravě pro školy obecné a občanské. III. Obrazy archeologické., Miklík Josef, Hejčl Jan, 1927
Příručka pro kostelníky, v úpravě pro církevní provincii českou a moravskou, Vavřinec(?), 1948
Příručná kniha bohosloví pastýřského. Svazek I (1890). Svazek II., Skočdopole Antonín, 1891
Příruční knížka pro členy 3. řádu sv. Otce Františka, Janák Ignát aj.red., 1933
Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé, Gebauer Jan, 1904
Příruční slovník biblický, Škrabal Pavel Vladimír, 1940
Psallite regi nostro – rozjímání na žalmy pro kněze. Sv. I. Předmluva – Úvod – Žalm 1 – 50. Sv. II. Žalm 51 – 100., Spáčil Bohumil, 1948
Psychoanalyse, Freudova Psychoanalyse a poměr křesťanské filosofie k ní., Beneš Jaroslav, 1929
Psychologie, Habáň Metoděj Petr, 1941
Psychologie, Kadeřávek Eugen Jan N., 1894
Psychologie Romů, Bakalář Petr, 2004
Putování Christa Pána po svaté zemi se stručným popisem jejím., Procházka Tomáš, 1853
Putování k svatému hrobu, Hasištejnský z Lobkovic Jan, 1907
Původní svatá Křížová Cesta Pána našeho Ježíše Krista, Leonardo da Porto Maurizio, svatý, 1861
Quas primas. Svátek Krista Krále., Pius XI., Kudrnovský Alois, 1926
Quo primum. Missale Romanum., Pius V., svatý, Paulus VI., blahoslavený 2014, 1969
Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky, Kadlec Karel, 1936
Rádce duchovní, časopis kněžstva českoslovanského – všechna čísla, Burian Josef († 1922), Vaněček František Xaver, 1894
Reformace ve světle pravdy, Oliva Václav, 1903
Reformator Martin Luther jakožto záletník!, Řehák Karel Lev, 1904
Retrográdní slovník současné češtiny, Těšitelová Marie, Petr Jan, Králík Jan, 1986
Rituale Romanum, Paulus V. (Pius XI.), 1937
Rodina Bohověrných z Dolan. Aneb Obraz křesťanského obcování v předivných případnostech a strastech života., Rädlinger Johann Michael, 1837
Rodina dvacátého století; studie sociologická, Vašek Bedřich, 1924
Rodina Kulichova. Obrazy z malého města., Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1919
Rodinná katolická čítanka, Hanzelka František, 1922
Rodinná výchova, Pelikán Adolf, 1941
Rodinný statut dynastie Habsbursko-Lotrinské, Kalousek Vratislav, 1923
Rok 2005: 1. Kádrování v EU. 2. Rodí se málo dětí?, Buttiglione Rocco, Carlson Alan C., 2005
Rok Mariánský, Musil František, 1891
Role Československa v sovětské strategii, Kalvoda Josef, 1999
Rolník-živitel. Črty hospodářsko-sociální, Kachník Josef, 1908
Roráte, Pešina Václav Michal, rytíř, 1846
Roráte neboli radostné Zpěvy adventní o vtělení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista v přečistý život Marie Panny., Arnošt z Pardubic, Pešina Václav Michal, rytíř, 1839
Rorate neboli radostné zpěvy adventní s nápěvy pro celý týden a štědrý večer zavedené za času Císaře a Krále Karla IV., přeslavné paměti a Arnošta, prvního Arcibiskupa Pražského, v Metropolitním chrámu Páně sv. Víta., Arnošt z Pardubic, Škroup Jan Nepomuk, 1847
Roráte neboli Veselé a radostné zpěvy adventní o vtělení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista v přečistý život Marie Panny (Spasytele, Krysta, Marye)., Arnošt z Pardubic, 1823
Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského, Hlavatý Václav, 1885
Rozdělený svět, Расколотый мир, Solženicyn Alexandr Isajevič, 2015
Rozjímání o ctnostech tří sv. redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv. Gerarda, Blaťák František, 1909
Rozjímání o čtyřech posledních věcích člověka: I. o smrti, II. o soudu, III. o pekle, IV. o nebi., Cochem Martin von, 1867
Rozjímání o posledních věcech člověka s dodatkem rozjímání o hříchu a o svátosti pokání, Bransiet Mathieu, 1935
Rozjímání o řeholním životě pro bratry škol křesťanských. Díl první. Díl druhý., Bransiet Mathieu, 1936
Rozjímania. I. Roste nebesá. II. Dal nám príklad. III. Škola kríža. VII. Hovoril v podobenstvách., Müller Lajos, 1947
Rozluka Církve a státu ve Francii, Kryštůfek František Xaver, 1911
Rozluka Církve a státu ve Spojených státech severoamerických, v Brasilii, v Genevě a v Irsku, Kryštůfek František Xaver, 1913
Rozmach kapitalismu a majetek církve, Vrba Rudolf, 1907
Rozumem ke zdroji pravdy. Filosofické úvahy., Beneš Jaroslav, 1939
Rozvětvená rodina, Dostál Alois, 1916
Rudimenta Linguae hebraicae scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accomodata, Vosen Christian Hermann, Kaulen Franz, 1941
Rudimenta linguae Latinae ad usum Sacrae Theologiae studiis deditorum, formarum doctrina, Šlesinger Milan, 2001
Rudolfův majestát, Protireformační patent, Rudolf II. Habsburk, císař, král, vévoda, Ferdinand II. Habsburk, císař, král, arcivévoda, vévoda, hrabě, Doskočil Karel, 1938
Rukojeť křesťanské sociologie, Vašek Bedřich, 1947
Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české, Emler Josef, 1876
Rukověť katolické mravouky, Vřešťál Antonín, 1924
Rukověť ku počátečnému vyučování katolickému náboženství, Procházka Jakub, 1886
Rukověť pro zpovědníky, Smolík Rupert František Xaver, 1868
Rukověť u výkladu dějin zjevení Božího. Díl I. Starý Zákon, Perútka František V., 1883
Růže červené, jež v čase svatopostním u věnec svinul a ctitelům nebes královny věnuje Karel Lev Řehák, Řehák Karel Lev, 1879
Růže dominikánská, Konečný Filip Jan aj. red., 1887
Růžencová Královna z Fatimy, Fonseca Luigi Gonzaga da, 1947
Rýmovaná kronika česká tak řečeného Dalimila vč. přídavků, Fontes rerum Bohemicarum. Tom III.1 Prameny dějin českých. Díl III.1, Dalimil, 1882
Řád – všechna čísla, vč. kompletní bibliografie. Revue pro kulturu a život., Voříšek Rudolf aj red., 1932
Řecko-český slovník, Prach Václav, 1942
Řeči liturgické čili Výklady o posvátných obřadech v Církvi katolické, Vohnout František X., 1885
Řeči o sedmeře darů Ducha sv., Horský Rudolf, 1902
Řeholní kniha a zpěvník Třetího řádu serafinského Otce svatého Františka z Assisi, autor neuveden, 1938
Římské dokumenty a dekrety z doby pontifikátu sv. Pia X., 1906 – 1911 (Roman documents and decrees), Pius X., svatý, Dunford David, 1911
Římský misál, Schaller Marian, 1925
Římský misál na neděle a význačnější svátky, Švéda Zdeněk, 1960
Římský misál pro neděle a význačnější svátky; Nové obřady Svatého týdne, Švéda Zdeněk; Dočekal Jan, 1957
Římský misál z ustanovení posvátného sněmu tridenstského, Stříž Antonín Ludvík, 1945
Římský misál: úplné vydání, Schaller Marian, 1931
Římský missál čili Mešní kniha Církve svaté, Baudyš Prokop, 1891
Římští papežové (statistická data), Lobkovic Zdeněk V., princ, 1906
S. Adalberti Pragensis episcopi et martyri Vita Život a utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka, Bruno de Querfurt, svatý, 1935
Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus I, Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1902
Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus II, Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903
Sacrae liturgiae praxis juxta ritum romanum, Tomus III, Herdt Petrus Johannes Baptista de, 1903
Sanctissimi D. N. Pii PP. IX. Epistola encyclica data die VIII. decembris MDCCCLXIV, Pius IX., blahoslavený 2000, 1865
Sanctissimi domini nostri Leonis Papae XIII allocutiones, epistolae, constitutiones, aliaque acta praecipua. Vol. 1 – 8., Leo XIII., 1910
Sanctissimum. Část I, O eucharistii. Část II, O mši svaté, Melka Antonín, 1928
Satan a jeho říše, Pohunek František, 1887
Satan na Svaté Hoře – uzdravení posedlé Juliany Steimlové na Sv. Hoře r. 1881, Miklík Josef Konstantin, 1932
Satan v Illfurtu – případ ďábelské posedlosti dvou hochů v nedávné době, Sutter Paul, 1931
Sbírka historických příkladův z dějin slovanských zvláště pak českých; kazatelům, katechetům, učitelům, vychovatelům a vzdělaným Čechům vůbec. Díl I. Díl II., Černohouz Jan Nepomucký, 1896
Sbírka homiletických příkladů s připojeným návodem jejich praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách. 1. díl. Víra, základ nadpřirozeného života v Kristu. 1 – 3. část., Kubeš Konrád Maria, 1948
Sbírka příkladů ku potřebě duchovenstva vůbec, zvlášť pak kazatelů, profesorů a učitelů náboženství, katechetů, jakož i křesťanských rodičů a vychovatelů, Spirago Franz, 1911
Sborník Historického kroužku – všechna čísla, Kovář Matěj, Stejskal František Xaver, Hronek Josef aj. red., 1893
Sborník svatomethodějský. Přípravné poučení k roku jubilejnímu 1885., Procházka Matěj († 1889) aj. red., 1884
Sbornik zadač moskovskich matematičeskich olimpiad. Posobije dlja vneklassnoj raboty po matematike. (Sbírka úloh moskevských matematických olympiád.), Leman A. A., Boltjanskij Vladimir Grigor’jevič, 1965
Se štítem pravdy (Apologetická abeceda), I. část, Kubeš Konrád Maria, 1948
Sedm slov Kristových s kříže – řeči postní, Dąbrowski Tomasz, 1911
Sedmero bolestí Marie Panny, Slomšek Anton Martin, 1871
Sedmero hlavních hříchů, Žák František, 1909
Selská pýcha. Obraz ze života lidu., Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1912
Sen noci Ondřejské a jiné črty zábavné a poučné, sebrané ze společnosti., Třebenická Karla, 1938
Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes, Rahlfs Alfred, 1935
Setníkova cesta, Psichari Ernest, 1936
Sexuální problém, Habáň Metoděj Petr, 1938
Sion a město Davidovo ve světle nejnovějších objevův, Slabý Josef, 1915
Sirův syn neboli Historie Lazarova, Copus John Edwin, 1925
Skryté paprsky, Pecka Dominik, 1933
Skřivánčí písně, pro naše české dítky, Sládek Josef Václav, 1889
Skutky apoštolské, Sušil František, 1869
Slavorum litterae theologicae – Conspectus periodicus. Acta Academiae Velehradensis., Tumpach Josef, Podlaha Antonín aj. red., 1948
Slezsko – přehled národnostního vývoje, Peřich Leopold, 1945
Slova jež se modlí a zpívá Církev římskokatolická na svátek narození Páně to jest Na Hod Boží vánoční, Hejčl Jan, 1927
Slova nepřátel Kristových, Veith (Mendel) Johann Emanuel, Kunovský František, 1911
Slova pravdy, Brynych Eduard, Burian Josef, 1905
Slova života. Věcná konkordance textů Písma svatého, Merell Jan, 1960
Slovníček česko-hebrejský, Pípal Blahoslav, 1974
Slovník česko-latinský, Meissner Josef, 1940
Slovník jazyka českého, Trávníček František, 1952
Slovník latinsko-český a česko-latinský ku potřebě školské. Slovník latinsko-český. Slovník česko-latinský, Coufal Jan, Pelikán Xaver Bedřich, Zába Gustav, 1906
Slovník latinsko-český, se zřetelem k potřebě žactva středních škol, Fürst Kamil, 1946
Slovník obrany uvědomělého katolíka, Zelenka František, 1924
Slovo Boží, Miklík Josef, 1946
Služba oltáře. Příručka pro ministranty. 1. díl., Šlechta Josef, 1947
Smer – revue pre duchovný život, Müller Innocent, Gabura Juraj Akvinas Mária, 1941
Smrť Lutherova, Kryštůfek František Xaver, 1892
Smrt ve středu, Hájek Petr, 2009
Snem v Tridente. K štvrtej storočnici, Špirko Jozef, 1947
Sněmy české dle obnoveného zřízení zemského Ferdinanda II., Tomek Václav Vladivoj, 1868
Snoubenci na katolickém farním úřadě, Černovský Ferdinand Bedřich, 1912
Socialismus a křesťanství, Stang William, 1911
Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a Církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky, Lenz Antonín, 1893
Socialismus, které jsou jeho základy a lze-li jej provésti, Cathrein Viktor, 1899
Sociální dějiny české doby starší, Vacek František, 1905
Soliloquia (Soliloquiorum) animae ad Deum. Rozhovory duše s Bohem., Augustinus, svatý, 1946
Soudní zákon lidem a Nomokánon, Magnae Moraviae fontes historici IV Prameny k dějinám Velké Moravy, Cyril, svatý, Metoděj, svatý, 1971
Soudní zákon lidem, Literární památky epochy velkomoravské 863 – 885, Cyril, svatý, Metoděj, svatý, Vašica Josef, 1966
Soukromé vlastnictví. Soukromé vlastnictví pozemkové a jeho nepřátelé., Pesch Heinrich, Cathrein Viktor, 1898
Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Král. hlavní město Praha: Hradčany. III. Korunovační klenoty Království českého., Chytil Karel, Podlaha Antonín, Vrba Karel, 1912
Soustava filosofie křesťanské čili aristotelicko-thomistické. Díl 1 až 3., Kadeřávek Eugen Jan N., 1920
Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl čtvrtý. Část prvá. IX. O Bohu dokonavateli., Žák František, 1928
Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl druhý. Část druhá. VI. O Bohu vykupiteli (Část druhá: O díle Pána Ježíše Krista, o Panně Marii a svatých, o úctě obrazů a ostatků). VII. O milosti. O Zákoně Starém a Novém., Žák František, 1920
Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl druhý. Část prvá. V. O Bohu tvůrci (stvoření světa a člověka, dědičný hřích, andělé). VI. O Bohu vykupiteli (Část prvá: O osobě Pána Ježíše Krista)., Žák František, 1917
Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl první. I. O pravé víře. II. O Církvi. III. O podání a Písmě. IV. O Bohu jednom v Trojici., Žák František, 1915
Soustavná katolická věrouka pro lid. Díl třetí. VIII. O svátostech., Žák František, 1925
Soustavné vedení duší. I. Úkoly duchovenstva v dnešní sociální a hospodářské krisi. Zásady a směrnice. II. Vedení mládeže. III. Vedení dospělých. IV. Exercicie. V. Asketické kroužky., Stork Alois, 1937
Spiritismus, Dlouhý Jaroslav (někdy pseudonym Bělina Jan), 1906
Spiritismus, Kudrnovský Alois, 1908
Spisové císaře Karla IV., Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, Emler Josef, 1878
Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi, Franciscus Assisiensis, svatý, Brejcha Jan Leander, 1915
Spisy svatých otcův apoštolských a Justina mučeníka, Sušil František, 1874
Spišský historik Jozef Hradský – jeho život a dielo, Špirko Jozef, 1946
Splněná závěť, Dostál Alois, 1933
Staročeské cestopisy do Svaté země, Zachystal František aj. red., 1931
Starokřesťanské apokryfy, Merell Jan, 1942
Starosemitské nápisy, sešit 1. – 5., Šanda Vojtěch, 1912
Starověda biblická, Mlčoch Melichar, 1888
Statuta Conradi Statuta Konrádova, Codex juris Bohemici. Tomus primus, Aetatem Přemyslidarum Continens, Konrád II. Ota, kníže, Jireček Hermenegildus, 1867
Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem., Vrba Rudolf, 1900
Stěhování národů do ČR 2016, Dumont Anna aj. red., 2016
Stručná apologetika katolická pro učebné kursy měšťanských škol, Dvořák Xaver, 1922
Stručné dějiny církevní. Čtvrté rozmnožené a přehlédnuté vydání pro českou mládež, Oliva Václav, 1939
Stručný a úplný přehled katolického náboženství, Frencl Innocenc Antonín, 1862
Studená válka 1946 – 1989: svoboda znamená odpovědnost, Kalvoda Josef, 2001
Studentská hlídka. Život. Katolík., Formánek František, Kozák Josef, Kajpr Adolf aj. red., 1948
Studentský apoštolát, Dacík Reginald Maria, 1945
Studium a četba Bible. Divino afflante Spiritu latinsky a česky. , Pius XII., Merell Jan, 1949
Studnice Boží moudrosti: encyklopedie výroků Písma svatého a sv. Otců, Vaněk František Bernard, 1939
Summa proti pohanům – Summa contra gentiles divi Thomae Aquinatis, Thomas de Aquino, svatý, 1846
Summa theologiae moralis. I, De principiis; scholarum usui, Noldin Hieronymus, 1936
Summa theologiae moralis. II, De praeceptis Dei et Ecclesiae; scholarum usui, Noldin Hieronymus, 1935
Summa theologiae moralis. III, De sacramentis; scholarum usui, Noldin Hieronymus, 1936
Summula chronicae tam Romanae quam Bohemicae Neplacha, opata opatovského, krátká kronika římská a česká Johannis de Marignola Chronicon. Kronika Jana z Marignoly, Fontes rerum Bohemicarum. Tom III.3 Prameny dějin českých. Díl III.3, Neplach Jan, Johannis de Marignola, 1882
Sv. Alfons de Liguori, církevní učitel a zakladatel kongregace redemptoristů, Berthe Augustine, 1931
Sv. Alfonsa Marie z Liguori O oběti Ježíše Krista, s krátkým výkladem mešních modliteb a přípravná rozjímání na mši sv. a poděkování po mši sv. s církevními modlitbami, Alfonso Maria de Liguori, svatý, Blažek František Saleský, 1899
Sv. Aurelia Augustina Rukověť pro Vavřince čili Kniha o víře, naději a lásce, Augustinus, svatý, 1911
Sv. František Xaverský, kněz Tovaryšstva Ježíšova, apoštol Indie a Japonska. Kniha 1. a 2., Brou Alexandre, Rejzek Antonín Paduánský, 1920
Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech, Vídenský František Borgiáš, 1913
Sv. Jan Bosko, Stuchlý Ignác, 1934
Sv. Jan Nepomucký, mučedník a hlavní patron Království českého., Borový Klement, 1878
Sv. Jan Nepomucký, s krátkým nástinem dějů kláštera a města Nepomuku, Štědrý František, 1917
Sv. Josafat, arcibiskup polocký, mučeník a apoštol Rusínů, Rejzek Antonín Paduánský, 1885
Sv. Klement Maria Hofbauer, kněz Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, Blaťák František, 1909
Sv. Lidmila, její doba a úcta., Stejskal František Xaver, 1918
Sv. Makaria Aegyptského Padesát homilií duchovních, Makarios o Aigyptios, svatý, Bauer František Saleský, 1878
Sv. Method a Uhorsko, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1884
Sv. missie, Blaťák František, 1913
Sv. otce Pia PP. X. Motu proprio ze dne 18. prosince r. 1903, jímž stanovena jsou pravidla lidové činnosti křesťanské., Pius X., svatý, 1911
Sv. Otce Řehoře Velikého Kniha o správě pastýřské, jakož i Pavla Diakona, mnicha Cassinského, Život sv. Řehoře Velikého, Gregorius Magnus, svatý, Paulus Diaconus (Warnfridus) Cassinensis, Kuffner Klement, 1909
Sv. Prokop, jeho klášter a památka u lidu, Krásl František, 1895
Sv. přijímání, Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Sv. Terezie od Ježíška květ Mariánský, Komárek František, 1931
Sv. Tomáš Akvinský, učitel církevní a ochránce katolických škol, Ševčík Josef, 1899
Sv. Tomáše Akvinského spisek O byti a bytnosti a jeho eminenci sv. ř. c. knížete kardinála Josefa Pecciho výklad vlašský., Thomas de Aquino, svatý, Pecci Giuseppe, Votka Jan Křtitel, 1887
Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu, Krásl František, Ježek Jan, 1898
Svadba v národě Česko-slovanském čili svadební obyčeje, řeči, promluvy, přípitky a 73 svadebních písní a nápěvů, jichžto s oblibou užívá se o námluvách, o svadebním veselí a při čepení nevěsty., Kulda Beneš Metod, 1875
Svatá Angela z Mericiův (Anděla Mericiová) a duchovní dcery její, Procházka Jakub, 1862
Svatá Hora. Několik dějepisných obrázků z dějin Českých Lourd., Dostál Alois, 1907
Svatá Melanie mladší, Persico Elena da, 1916
Svatá svátost biřmování vysvětlená pro dítky věku dospělejšího., Gasser, 1858
Svatá Terezie Ježíškova, Bernoville Gaëtan, 1928
Svatá Terezie od Ježíše, Štechová Marie, 1938
Svatá Terezie od Ježíška, Kašpar Karel Boromejský, 1936
Svatá Terezie z Lisieux, ochránkyně národů, Pouvourville Albert de, markýz, 1937
Svätá Terezka z Lissieux, Domonkos Istvan, 1932
Svaté biřmování. Pro školu a dům. Přídavek Základní pravdy křesťansko-katolického náboženství., Fischer Engelbert Lorenz, Srdínko František(?), 1877
Svaté obrázky z Čech, Claudel Paul, 1945
Svaté přijímání. Dva dekrety papeže Pia X. a poučení podle nich. A) Sv. přijímání časté (Sacra Tridentina Synodus – Posvátný církevní sněm Tridentský). B) První sv. přijímání rané (Quam singulari – Jak obzvláštní)., Pius X., svatý, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1947
Svaté Terezie Ježíšovy Kniha o zakládání, Teresa de Jesús, svatá, 1917
Svatého Anselma Kniha rozjímání, Anselmus Cantuariensis, svatý, Eadmerus, 1873
Svatého Bernarda opata z Clairevaux Chvály panenské Matky, Bernardus Claraevallensis, svatý, Dacík Reginald Maria, 1938
Svatého Františka Saleského, biskupa ženevského, Bohumila, čili Navedení k zbožnému životu, François de Sales, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1910
Svatého Jana od Kříže učitele církevního Duchovní píseň. Spisy svazek 3., Juan de la Cruz, svatý, 1942
Svatého Jana od Kříže učitele církevního Temná noc. Spisy svazek 2., Juan de la Cruz, svatý, 1941
Svatého Jana od Kříže učitele církevního Výstup na horu Karmel. Spisy svazek 1., Juan de la Cruz, svatý, 1940
Svatého Jana od Kříže, učitele církevního Plamen lásky žhavý (druhá redakce), Drobné spisy. Spisy svazek 4., Juan de la Cruz, svatý, 1947
Svatého Otce a učitele církve Aurelia Augustina Vyznání, Augustinus, svatý, 1926
Svatého Otce Irenea biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím, Eirénaios, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1876
Svatodenní Pořádek a pravidla života (zivota) nábožného katolíka anebo Základové pravé pobožnosti., Sch, 1838
Svatojanský věnec uvítý k devítidenní večerní pobožnosti k svatému Janu Nepomuckému, od jednoho kněze církevního, a spoluauda téhož Dědictví, autor neuveden, 1851
Svatý Alois z Gonzagy, příklad pro každého, autor neuveden, 1861
Svatý Antonín Paduanský, životopisný náčrtek., Wilhelm Bonaventura Josef, 1900
Svatý Antonín Paduánský. Legenda první čili Nejstarší život. Legenda prima. Vita antiquissima., Urban Jan Evangelista, Bonaventura de Balneoregio, svatý, Kerval Léon de, 1931
Svatý Antonín, Divotvůrce Paduánský, Davídek Václav, 1905
Svatý Dominik – zakladatel řádu kazatelského, Konečný Filip Jan, 1921
Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma, Braito Silvestr Maria Josef, 1937
Svatý František a příroda – legendy o lásce světcově ke tvorstvu, Šorm Antonín aj. red., 1927
Svatý František Serafinský, zakladatel tří řádů. Část I. Část II., Wilhelm Bonaventura Josef, 1927
Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů. Díl druhý, Wilhelm Bonaventura Josef, 1903
Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů. Díl první, Wilhelm Bonaventura Josef, 1902
Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů. Díl třetí, Wilhelm Bonaventura Josef, 1903
Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží, klerik z řádu pasionistů, Aloisius naší doby (1838 – 1862), Bernardo Silvestrelli Cesare Pietro Maria di Gesù, blahoslavený 1988, 1921
Svatý Havel, opat, a farní jeho chrám na Starém Městě Prahy, Řehák Karel Lev, 1925
Svatý Ignác z Loyoly, Fiala František (někdy pseudonym Horák František Serafínský), 1937
Svatý Jan Maria Vianney, farář z Arsu, Vaněček František Xaver, 1929
Svatý Jan Nepomucký. Díl 1 Životopis. Díl 2 Úcta, kanonisace a obrana., Stejskal František Xaver, 1922
Svatý Jan z Boha, zakladatel řádu "Milosrdných bratří" a patron nemocných, Konečný Filip Jan(?), 1899
Svatý Pavel, Baumann Émile, 1938
Svatý Pavel a jeho apoštolské cesty., Fouard Constant Henri, 1895
Svatý Tomáš Akvinský, Chesterton Gilbert Keith, 1947
Svatý Václav a čsl. legie: Sborník vzpomínek a dokladů, Navrátil Alois, 1929
Svatý Václav. Jeho život a úcta., Stejskal František Xaver, 1925
Světla na úskalích, Pelikán Adolf, 1936
Světový eucharistický kongres v Chicagu a účast katolíků z Československa, Hanuš Josef, Myslivec Václav, 1927
Svobodomyslnost náboženská, Blaťák František, 1905
Syllabus jeho svatosti Pia IX, jejž vykládá s povinným zřetelem ku syllabu náčelníka svobodných myslitelů Alfonse Padařovského Jan Brázda, sedlák ze Zlámané Lhoty, Lenz Antonín (pod pseudonymem Brázda Jan), 1891
Syntaxis Graecitatis Novi Testamenti. Fasciculus 1., Dominik Eduard, 1901
Šest neděl v Orientě, Kousal Josef, 1902
Šest století kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné, Vyskočil Jan Kapistrán, 1947
Škola a církev, Kulda Beneš Metod, 1868
Škola a praktické cvičení v ctnostech a křesťanské dokonalosti neboli Křesťanská askese, Rodríguez Alonso, 1936
Škola Božského Srdce Páně (Škola B. S. P.), Mathon Placidus Johannes, 1867
Škola konfessionální. Důvěrné listy bratru tří bodů., Rohling Augustin, 1889
Šla světem láska. Legendy., Žák Emanuel, 1911
Šrámek contra Masaryk, Šrámek Jan, 1908
Šťastné děti. Každodenní čtení ze života svatých a zbožných dětí., Schikora Rudolf(?), 1934
Šťastné manželství, Hoffmann Josef, May Franz Engelbert, Schmutzerová Emilie, 1930
Šťastný domov nad kolébkou. Kniha pro ženy., Pelikán Adolf, 1946
Tajemná slova – zjevení a vidění svaté Brigitty Švédské , Birgitta de Suecia, svatá, Braito Silvestr Maria Josef, 1938
Tamieion tón tés kainés diathékés lekseón sive concordantiae omnium vocum Novi Testamenti Graeci, Bruder Carolus Hermanus, 1904
Temné hodinky, Schaller Marian aj., 1934
Texty k dějinám Velké Moravy: 1. Listiny. 2. Legendy. 3. Historické záznamy, Hudeček Jakub, 1939
Theologia fundamentalis, Kordač František Xaver, 1910
Theologia moralis, Müller Ernesto, Schmuckenschlaeger Adolphus, 1905
Theologia moralis, Tom. 1 – 10., Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1909
Theologická summa – Summa theologiae, Thomas de Aquino, svatý, 1940
Theologie na universitě: 1. Theologie katolická předmětem učení universitního. 2. Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami., Kadeřávek Eugen Jan N., 1907
Theologus čili Studium katolické theololgie. Díl I. Organisace katolického studia bohosloveckého., Čihák Josef, 1927
Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovecké a učitelské ústavy pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu, Orel Dobroslav, 1899
Theosofická společnost a její učení, Čihák Josef, 1914
Theutonicis qui manent in suburbio Pragensi privilegia Soběslavova privilegia-výsady pražským Němcům. Sbírka pramenů práva městského Království českého (Codex juris municipalis Regni Bohemiae), díl 1., Privilegia měst pražských, Soběslav II., vévoda-kníže, Čelakovský Jaromír, 1886
Thomae a Kempis De imitatione Christi libri quatuor, Thomas a Kempis, Gerlach Hermann Martin Theodor, 1909
Threni to jest Pláč Jeremiáše proroka, Hejčl Jan, 1923
Tisková liga – kompletní bibliografie, Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František aj. red., 1930
Tomáš Škrdle. Jeho život, práce a působení ve družstvu Vlast a v katolickém životě v l. 1880 – 1913., Jiroušek Tomáš Josef, 1917
Topograficko-statistický slovník Čech, Orth Jan Evangelista, Sládek František, 1870
Topografie diecese brněnské, Hrudička Alois, 1908
Tovaryšstva Ježíšova posvátné missie za mořem, díl 1 a 2, Svoboda Josef, 1874
Tovaryšstvo Ježíšovo – několik kapitol z dějin církevních, Oliva Václav, 1910
Tovaryšstvo Ježíšovo. Dějiny, práce, ideály., Spáčil Bohumil, 1939
Traktát o Nejsvětější Trojici, Newman John Henry, blahoslavený 2010, 1931
Trnová koruna – historický obraz z třicetileté války. Pan Odolan Pětipeský – historická pověsť z dob třicetileté války a vojen Tureckých., Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1881
Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém, Pekař Josef, 1921
Tři listy miláčka Páně, Hejčl Jan, 1932
Tři povídky, Valoušek František, 1897
Tři svatá města – Ars v Dombes, Svatý Jakub v Compostelle, Hora svatého Michaele, Baumann Émile, 1920
Třistapadesát výborných kněží katolických, Kadeřávek Eugen Jan N., 1921
U pramene života a svatosti, Gallina Cesare, 1937
U Srdce Matčina. Úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie., Miklík Josef Konstantin, 1947
Úcta mučedníků v prvních stoletích. Příspěvek k dějinám kanonisace do r. 1000 po Kr., Šíma Josef, 1937
Učebná kniha bohosloví pastýřského, Skočdopole Antonín, 1905
Učebnice biblické hebrejštiny, Weingreen Jacob, 2003
Učebnice katolického náboženství s částí čítankovou. Část 2. zvláštní – věroučná-dogmatická, Kašpar Josef, 1922
Učebnice katolického náboženství s částí čítankovoum. Část 1. obecná – apologetická, Kašpar Josef, 1929
Učebnice našich škol ve světle pravdy, Tauber Otakar, 1925
Učení katolického náboženství čili (velký) Katechismus, Šťastný Vladimír, 1898
Učení mistra Jana Husi, na základě latinských i českých spisův jeho, jakož i odsouzení Husovo na sněmu Kostnickém. Jest pravdou nepochybnou že umřel Mistr Jan Hus za své přesvědčení a že jest mučedníkem za pravdu? Několik dodatků k učení Mistra Jana Husi., Lenz Antonín, 1875
Učení Petra Chelčického, Lenz Antonín, 1884
Učení víry pro vstup dospělých do Církve Kristovy, Urban Jan Evangelista, 1946
Učenie viery a mravov v príkladoch, sv. 1 až 4, Riedl Kazimír, 1908
Ulfilas a glagolské písmo, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1887
Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií, Sýkora Jan Ladislav, 1896
Unam sanctam. V jednu svatou., Bonifacius VIII., 1906
Úpadek a sláva českých dějin, Voříšek Rudolf, 1939
Úpění holubice čili O užitečnosti slz, Bellarminus Robertus (Franciscus Romulus), svatý, Vodička Timotheus, 1948
Upomínka na Katakomby Římské, Lenz Antonín, 1876
Ustavení Koruny království českého 7. 4. 1348 – český stát Karla IV., Bobková Lenka, 2006
Útěcha, kterouž nalézá nábožný křesťan ve vysokém stáří – dokončení spisu Pane zůstaň s námi., Blum Johann Georg, 1844
Utrpení a radosti očistce, Spirago Franz, 1936
Utrpení a smrt některých svatých mučedlníkův prvních tří století vku křesťanského., Vrána Šimon Bernard, 1840
Utrpení Páně a Nejsvětější Svátost oltářní, Hrubý Ferdinand, 1931
Úvod do knih Starého zákona, Sedláček Jaroslav V., 1904
Úvod do mystiky, zvláště sv. Jana od Kříže a sv. Terezie od Ježíše, Ovečka Jaroslav Štěpán, 1940
Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl I., Sýkora Jan Ladislav, 1904
Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl II. Část I. O dějepisných knihách Nového Zákona., Sýkora Jan Ladislav, 1907
Úvod do srovnávací vědy náboženské, Hanuš Josef, 1920
Úvod do studia gregoriánského chorálu, Venhoda Miroslav, 1946
Úvod do Summy Theologické sv. Tomáše Akvinského, Soukup Emilian František, 1941
Úvod do zbožného života, François de Sales, svatý, 1947
V českých službách: vypsání mého pobytu za hranicemi 1915 – 1918, Dürich Josef, 1921
V které řeči bylo původně sepsáno evangelium sv. Matouše., Sýkora Jan Ladislav, 1905
V máji života, Novák František Xaver, 1933
V paprscích věčné lásky. Promluvy o prosbách litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně, Jindra Jan Nepomucký, 1925
V předvecer druheho dne. (Marxismus a krestanství.), Ghelfand Simeon Simeonovič, 1950
V různých barvách, Baar Jindřich Šimon, 1918
Václav Beneš Třebízský – spisovatel českého lidu, Beneš Josef red., 1954
Václav Kotrba. Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba., , 0
Vademecum pro české kněze klanějící se nejsvětější Svátosti oltářní, Blokša Jan Křtitel, 1898
Vademecum theologiae moralis in usum examinandorum et confessariorum, Prümmer Dominicus Maria, 1941
Vánoce – cesta k nebeskému Betlemu, Baar Jindřich Šimon, 1947
Varhany, jejich zařízení a zachování, Skuherský František Zdeněk, 1884
Ve jménu demokracie, Šorm Antonín, 1922
Ve světle víry – katolická věrouka, Salajka Antonín, 1948
Ve škole Kristově. Logika, psychologie a technika duchovních cvičení sv. Ignáce. Rukověť pro exercitátory, informace o duchu ignaciánských exercicií, upravená pro inteligenci a pro klerus., Kubeš Konrád Maria, 1941
Ve škole Mistrově – kněžské meditace. 1. díl U Mistrových nohou (1. vyd. 1915), Břímě dne (2. vyd. 1932). 2. díl Noc utrpení (1929). 3. díl Jitro slávy (1932). 4. díl Červánky (1933)., Huonder Anton, 1933
Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha pro všechny stavy, zvláště pro věřící přistupující často k svatým svátostem., Kubeš Konrád Maria, 1935
Večery nad Ženevským jazerom, Morawski Maryan, 1933
Večery u jezera ženevského (Genevského), Morawski Maryan, 1908
Věda a filosofie – jejich podstata a vzájemný poměr, Vyskočil Jan Kapistrán, 1928
Věda a učenci katoličtí, Zahm John Augustine, 1899
Věda a víra ve filosofii středního věku, Kratochvil Josef, 1914
Vedúca zásada hospodárskeho života (nie voľná súťaž – ale sociálna sporavodlivosť a sociálna láska), Salatňay Michal, 1939
Veleslavín. Mravoučná hospodářská kniha., Sychra Matěj Josef, 1847
Veliký katechismus katolického náboženství. Vydání obrázkové, Podlaha Antonín, 1933
Velkonoce – temnotami ke světlu, Baar Jindřich Šimon, 1948
Velký souboj Kachny contra slepice, autor neuveden, 2011
Věnec nejkrásnějších písní Matce Boží, Janků Jan, 1941
Věrná Roza aneb Vítězství katolického náboženství., Janalík Vincenc, 1890
Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách, Koch Gaudentius, Oliva Arnošt, 1935
Věrouka pro laiky. 1. Bůh a jeho život. 2. Bůh ve svém díle. 3. Bůh v Ježíši Kristu. 4. Bůh v duši. 5. Bůh ve svátostech. 6. Bůh odplatitel., Dacík Reginald Maria, 1941
Veselé i vážné obrázky z Hané, Vyhlídal Jan, 1930
Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae, Mandelkern Solomon, 1896
Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae, Mandelkern Solomon, 1937
Víra katolická dokázaná a obhájená slovy a důvody nepřátel., Bottau Giacomo, 1903
Vírou ku štěstí, Zavoral Method Jan, 1913
Vitae aliorum quorundam pietate insignium Životy některých jiných osob nábožných Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.2 Prameny dějin českých. Díl I.2, autor neuveden, 1873
Vitae sanctorum Životy svatých. Fontes rerum Bohemicarum. Tom I.1 Prameny dějin českých. Díl I.1, autor neuveden, 1873
Vítězové, Braito Silvestr Maria Josef aj. red., 1948
Vítězství Kristovo. Panna Maria., Tóth Tihamér, 1936
Vlast. Vydavatelský spolek Družstvo Vlasť a měsíčník Vlasť (později Vlast)., Šisler Petr, 2008
Vlastenecké vzpomínky slezské, Vyhlídal Jan, 1935
Vlna zkoušky, Dostál Alois, 1924
Voj andělský. Bratrstvo sv. Tomáše Aquinského a Šestinedělní pobožnost k témuž světci., Konečný Filip Jan, Thomas de Aquino, svatý, 1891
Volná myšlenka. Co jest – co činí – co hlásá., Mazzella Orazio, 1932
Volná škola, Zíka Jan, 1906
Volné kapitoly o náboženství, Žák Emanuel, 1935
Vraťme se k zásadám křesťanským, Pošmůrný Josef, 1900
Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu, Schmid Max, 1948
Všeobecný církevní dějepis. Díl druhý, Středověk. Čásť druhá, Květ středověku a klesání jeho ke konci; od papeže Řehoře VII. až do pseudoreformace (1073 – 1517)., Kryštůfek František Xaver, 1889
Všeobecný církevní dějepis. Díl druhý, Zakládání církví u Germanův a Slovanův až do papeže Řehoře VII. (1073). Čásť první, Budování poměrů, které středověk tvoří., Kryštůfek František Xaver, 1886
Všeobecný církevní dějepis. Díl první, Starý věk., Kryštůfek František Xaver, 1883
Všeobecný církevní dějepis. Díl třetí, Nový věk., Kryštůfek František Xaver, 1892
Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa, Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Desolda Jan Nepomucký František, 1885
Východní církevní otázka a úkol Rakouska při jejím řešení, Erhard Albert, 1902
Východní otázka církevní, Grivec Fran(c) Xaver, 1910
Vychovatel. Časopis věnovaný zájmům křesťanského školství., Pohunek František, Horský Rudolf, Žák Emanuel, Slavíček Jaroslav, Jelínek Vlastimil aj. red., 1910
Vychovatelská rozhledna, Janovský František, 1914
Výklad idey cyrillo-methodějské, Jašek Adolf, 1909
Výklad křesťansko-katolického náboženství (Díl I. O víře. Díl II. O naději. O modlitbě. O svátostech. Díl III. O lásce křesťanské zachováváním přikázání Božích a Církevních. Díl IV. O křesťanské spravedlnosti), Podstránský Josef Boleslav, 1880
Výklad velikého katechismu katolického náboženství, Podlaha Antonín, 1900
Výklady sv. Tomáše latinsky a česky. 1. Desatero. 2. Apoštolské vyznání víry. 3. Blahoslavenství. 4. Otče náš. 5. Zdrávas Maria., Thomas de Aquino, svatý, 1897
Vyloučení sportovců Ruska z olympijských her v Jinžní Koreji, Bach Thomas, 2017
Výpomoc laiků v duchovní správě. Příručka pro pomocníky ve farnostech., Stork Alois, 1948
Výstup duše k Bohu – úvahy pro ty, kteří se snaží o život v Bohu, obzvláště pro řeholní sestry, Gross Joseph, 1940
Vyšehradský hřbitov – stručný průvodce, Fojtů Alois Josef, 1945
Vyšší humanita, nebo totalita? Rozhovor o politice EU., Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2017
Výtvarné umění chrámové a hřbitovní, Kachník Josef, 1923
Vyučování náboženské v prvním školním roce, Kalvoda František, 1900
Vývoj církevního zřízení na Moravě v IX. a X. století, Hudeček Jakub, 1936
Vzdělávací knihovna katolická – kompletní bibliografie a všechny její svazky, Tumpach Josef, Podlaha Antonín, Čihák Josef, Merell Jan, 1948
Vzhůru srdce. Jdu k Bohu, Schikora Rudolf(?), 1945
Vznešenosti Marie Panny, Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1939
Vzorný kostelník, Vlastimil Josef(?), 1950
Vzorný kostelník, Volf Jan, 1905
Vzpomínky z Terezína, Miklík Josef, 1946
Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých. Djl čtwrtý a posledni, Schiffner Joseph, 1802
Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých. Djl druhý, Schiffner Joseph, 1801
Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých. Djl prvý, Schiffner Joseph, 1801
Wypsánj Žiwotů swatých Patronů Českých. Djl třeti, Schiffner Joseph, 1802
Z bojů o zítřek. I. díl, Kalvoda Josef, 1995
Z bojů o zítřek. II. díl, Kalvoda Josef, 1996
Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje, Kalvoda Josef, 1998
Z dějin českého Slezska, Kapras Jan, 1922
Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny., Stork Alois, 1934
Z hlučínského a hlubčického kraje, Vyhlídal Jan, 1927
Z horských far i z jich okolí. Črty a obrázky., Košťál František Jiří, 1908
Z husitství do protestantismu – historicko-náboženská úvaha. Díl I. – VII., Sahula Jiří, 1915
Z legend českého baroka, Kalista Zdeněk, 1934
Z letopisů kostela a fary u sv. Haštala na Starém městě Pražském., Košnář Julius, 1915
Z lidových soudů. Křídové kresby., Ježek Jan, 1903
Z měst a městeček, Dostál Alois, 1913
Z města a ze vsi. Povídky., Dostál Alois, 1890
Z nedávných dob – různé obrázky a povídky, Košnář Julius, 1910
Z vlasti Buddhovy. Obrázky z katolických misií a ze života ve Východní Indii, Kubes Augustin, Zaleskis Vladislovas Mykolas, 1906
Za časů Kristových. Poučné stati z novozákonní doby., Hudec Tomáš Akvinský, 1919
Za nového režimu, Pergler Karel, 1923
Za pravdou Kristovou. Apologetické úvahy a čtení pro dny duchovní samoty upraveno pro inteligenci jako doplněk exercičních rozjímání., Kubeš Konrád Maria, 1940
Začátky klášterů: sázavského, opatovského, podlažského, svatopolského a sezemského, Kurka Josef, 1913
Záhada utrpení, Keppler Paul Wilhelm von, 1916
Základní náboženská nauka (Apologetika), Augustin Bedřich, 1946
Základní nauky Církve katolické, jak je podává a proti moderním bludům sociálním hájí papež Lev XIII., Leo XIII., Schneider Ceslaus Maria, 1904
Základní pravidla katolického vychování, Kösterus Friedrich, 1878
Základové hebrejského jazyka biblického, Sedláček Jaroslav V., 1892
Základy komunismu, Čala Antonín František, 1946
Základy liturgie, Lefebvre Gaspar, 1930
Základy patrologie se zvláštním zřetelem k dějinám dogmatu, Samsour Josef, 1908
Základy zemského zřízení v Koruně Království českého za Karla IV. Slovanského práva III. svazek I., Jireček Hermenegildus, 1872
Zákon přirozený základem zákonodárství lidského, Kadeřávek Eugen Jan N., 1896
Zápisky Viléma Slavaty z let 1601 – 1603, Slavata z Chlumu a Košumberka Vilém, hrabě, Rezek Antonín, 1887
Zásluhy českého, moravského a slezského duchovenstva o zakládání knihoven, o rozšiřování knih a časopisů po dědinách a městech., Škrdle Tomáš, 1889
Zatím poslední korunovace českého krále, Pešina Václav Michal, rytíř, Sekyrková Milada, 1836
Zázračný jazyk svatého Jana Nepomuckého; články apologetické, Votka Jan Křtitel, 1884
Zdrávas Maria, kniha modlitební pro ženské pohlaví, Pešina Václav Michal, rytíř, 1841
Zdrávas, Královno! Několik poznámek., Durych Jaroslav, 1931
Ze života přátel Krista Pána. Náčrty rozjímání pro kněze ze života světců – vzorů kněží., Spáčil Bohumil, 1933
Zeměpis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného, Blanda František Xaver, 1895
Zevrubný popis rozdělení země království Českého, autor neuveden, 1855
Zivot (Život) ctihodného sluhy Božího Klementa Marie Hofbaura (Dvořáka) generálního vikáře a předního rozšiřovatele kongregace nejsvětějšího Vykupitele., Haringer Michael, 1881
Zkáza Slovanů ze světové války; deník poválečný. Díl I., Vrba Rudolf, 1924
Zkáza Slovanů ze světové války; deník poválečný. Díl II., Vrba Rudolf, 1924
Zlatá neomylné římsko-katolické pravdy dennice (náhrada nekatolických naučení), Koniáš Antonín, Pflaumer Christoph, 1728
Zlatý máj, čtyřiadvacet písní pro děti, Sládek Josef Václav, 1922
Zpět k Bohu a Církvi!, Janů Martin, 1919
Zpět k Římu! čili Za Matkou a pro Matku – obrazy ze života slavných konvertitův a rekovných sluhů Božích., Janovský František, Weiss Josef, Pavelka Pavel, 1901
Zpět ke mši svaté, Mäder Robert, 1938
Zpět ku Svaté církvi, Ruville Albert von, 1909
Zpověď, Ségur Louis Gaston Adrien de, 1932
Zpověď a eucharistie, Bougaud Louis Èmile, 1913
Zpovědnice, Pecháček Gabriel, 1911
Zpráva o IV. všeobecném sjezdu katolíků českoslovanských, který konán v Praze od 29. srpna do 2. září 1908, Tumpach Josef, 1909
Zrcadlo věčné blaženosti čili vzestup duše k Bohu s Kristem, v něm a skrze něho., Ruusbroec Jan van, blahoslavený, 1946
Zvony a věže kostelní v Církvi katolické se zvláštním zřením k církevnímu zvonění, Procházka Jakub, 1883
Zvony a zvonky, písně a bajky pro dítky, Sládek Josef Václav, 1939
Žaltář čili Kniha žalmů, Hejčl Jan, 1922
Žena a kněz, Tomíško Čeněk Maria, 1944
Žena křesťanská. Žena jak má býti – zrcadlo pro křesťanské pohlaví ženské., Marchal Victor, 1874
Židé podle talmudu. Na uváženou křesťanům a židům všech stavů., Rohling Augustin, 1876
Židovská otázka ve světle katolické víry, Žák Emanuel, 1936
Živ buď Ježíš Král, Mäder Robert, 1933
Život a hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista. Díl 1 až 6., Emmerick Anna Katharina, blahoslavená 2004, 1996
Život a pochvala svatého Cyrila, učitele slovanského národa, Pius XI., Kliment z Ochridu, svatý, aj., 1927
Život a spisy sv. Aurelia Augustina, biskupa Hipponského, otce a učitele sv. Církve katolické., Hošek František Xaver, 1863
Život bl. Jana Sarkandra mučeníka, Procházka Matěj († 1889), 1861
Život blahoslavené Anežky České, Rejzek Antonín Paduánský, 1894
Život blahoslavené Panny Marie, Miklík Josef, 1946
Život blahoslaveného Antona, opáta a pustovníka, Athanasios, svatý, Lucký Metod, 1950
Život dítek Božích. Promluvy a úvahy o milosti posvěcující a pomáhající., Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1928
Život Ježíše Krista, Ricciotti Giuseppe, 1948
Život Ježíše Krista, Fouard Constant Henri, 1924
Život Ježíše Krista, díl I. a II., Cigoi Alois, 1911
Život Krista Pána podle čtyř evangelií – náčrty rozjímání pro kněze, sv. 1 – 5, Spáčil Bohumil, 1932
Život křesťanské děvečky. Pěkná povídka, jak nábožná děvečka považuje a ctí hořké utrpení Pána Ježíše., Pešina Václav Michal, rytíř(?), 1840
Život Marie Panny, vyobrazený v chodbách Lorety Římovské, Marchal Jan Nepomucký, 1869
Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a Jeho blahoslavené Matky Marie, Cochem Martin von, Businger Lucas Caspar, Láska Jiří, 1879
Život nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie a její panického chotě sv. Josefa, patrona, Mathon Placidus Johannes, 1884
Život Panny Marie v obrazech. Dvacet obrázků dle mistrů klasického umění náboženského., Vrátný Karel, 1930
Život podle božského Srdce Páně, Jaroš Josef, 1922
Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova, Tenora Jan, 1898
Život SS. Cyrilla a Methoda, Sasinek Fráňa Vítězslav, 1885
Život sv. Františka Borgie, Procházka Jakub, 1860
Život sv. Františka Saleského, knížete biskupa Ženevského, zakladatele řádu Návštívení Panny Marie a učitele církevního. Díl I. Díl II., Procházka Jakub, 1880
Život sv. Methoda apoštola Říše Velkomoravské a Slovanů vůbec, Procházka Matěj († 1889), 1885
Život svaté Teresie z Ježíše. Svéživotopis., Teresa de Jesús, svatá, 1911
Život svatého Aloisia Gonzagy, Koudelka Josef Maria, Cepari Virgilio, 1891
Život svatého Bernarda, otce a učitele církevního, druhého zakladatele řádu cisterciáckého, Korec Tomáš V., 1891
Život svatého Dominika, Jordanus de Saxonia, blahoslavený, Fojtů Josef Maria, 1941
Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u Sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka., Balbín Bohuslav, 1914
Život svatého otce Antonína, kterýž napsal a mnichům v cizině poslal svatý otec Athanáš, arcibiskup alexandrijský, Athanasios, svatý, 1928
Život svatých Cyrilla a Methodia, apostolů slovanských, Štulc Václav Svatopluk, 1857
Životem – všechna čísla a kompletní bibliografie, Schikora Rudolf aj. red., 1948
Životopis Beneše Methoděje Kuldy, infulovaného sídelního kanovníka staroslavné královské kapituly vyšehradské, muže práce a oběti., Halouzka Jan, 1895
Životopis svatého Jana Kapistrána, Valouch František, 1858
Životopis velebného pana Antonína Hanikýře, nábožného zakladatele ústavu Dědictví svatého Jana Nepomuckého v Praze., Pešina Václav Michal, rytíř, Pohan Václav Alexander, 1841
Životopisy (separát z Bibliografie české katolické literatury náboženské, části 5), Podlaha Antonín, 1923
Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 1., Vondruška Isidor, 1930
Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 2., Vondruška Isidor, 1931
Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 3., Vondruška Isidor, 1931
Životopisy svatých. V pořadí dějin církevních. Část 4., Vondruška Isidor, 1931
Životy, skutky a utrpení Svatých a Světic Božích. Díl 1 až 5., Karlík Hugo Jan, 1860
Žižka a jeho doba. Díl 1. až 4., Pekař Josef, 1933
Župnik Sarajevsko-Poljski – bosenské vzpomínky, Venhuda František z Paula, 1933