Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hronek Josef


Z dějin katechismu. Nástin vývoje katechismu od počátečních jeho prvků až do doby přítomné.

Hronek Josef, 1939
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

Jediné vyd. Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x.


Vzhůru srdce. Duchovní vůdce katolické mládeže.

Hronek Josef, 1934
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Nezměněné vyšlo ještě 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.


Otče náš maličkých

Hronek Josef, Neumannová, 1932
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Duchovní poesie

Vzácná dětská publikace (Souborný katalog ČR ji nezná) nádherně ilustrovaná.


Přijď, Duše Svatý. Příprava a památka na přijetí svátosti biřmování.

Hronek Josef, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Jediné vyd. Pozn.: V brožurce už vidíme nový zvyk "obnovování" neobnovitelného, neboť věčně trvajícího.


Příprava dítek ku svaté zpovědi, zvláště ku zpovědi první; s připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti nad hříchy

Macek Václav, 1886
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

Pod tímto či podobným názvem vycházelo několik titulů.
1. Prvním byl tento, který vyšel v Českých Budějovicích, a to dvakrát – r. 1884 a rozš. 1886.
2. Serafínské dílo lásky, zal. 1908, vydávalo knížečku Příprava dítek školních k první svaté zpovědi a k svatému přijímání. Volf Jan a Jedlička František, 1918, 3. oprav. vyd. Ta naposledy vyšla ve 20. vyd. r. 1947, a pak ještě jednou r. 1950 v České katolické Charitě (edice Listy víry, sv. 1).
3. Dále a) Chléb s nebe. Příprava k první svaté zpovědi a svatému přijímání (pracovní sešit náboženský, řada první). Hronek Josef, čtyři vyd. 1938, 1939, 1941 a 1947 – publikujeme. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.
b) Katechismus maličkých. Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání. Hronek Josef, čtyři vyd. 1940, 1943, 1944 a 1947.
c) Nechte dítek přicházeti ke mně a nebraňte jim (Luk,18,16.). Příprava dětí k svaté zpovědi a k svatému přijímání (podle normy dekretu "Quam singulari" sv. Otce Pia X.). Hronek Josef, 1932 – 3. vyd.
4. Jednou vyšlo Nechte maličkých přijíti ke Mně – příprava dítek druhého škol. roku k sv. zpovědi a k sv. přijímání. Kolenec Josef, 1915.
5. Dále velice podrobná Příprava ku první zpovědi a sv. přijímání. Díl 1. Příprava ku první sv. zpovědi. Díl 2. Příprava ku prvnímu sv. přijímání. Doležel Jan, 1884.
6. Dále Ježíškovi do náruče. Heiser Alois, Jeřábek Karel, 1937 (7. vyd.) – publikujeme 6. vyd.
7. A konečně stručná Příprava k první svaté zpovědi a sv. přijímání pro II. tř. školy obecné dle kurendy. Kolísek Bohumil, 1913.


Život podle víry. Příručka katolického náboženství pro dospělejší mládež.

Hronek Josef, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšlo čtyřikrát – u stejného nakladatele: 1932, téhož roku 2. vyd. doplněné, 1934 3. vyd. doplněné, a 1940 4. vyd. přehlédnuté. Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Cesta k Bohu. Učebnice počátečního vyučování katolickému náboženství pro nižší třídy škol obecných.

Hronek Josef, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

1. vyd. – se 63 barevnými obrazy Filipa Schumachera. Další shodná vyd.: 1933, 1938, 1942 (a dotisky 4. vyd. 1946 a 1947), všechna u téhož nakladatele: Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Misijní katechismus. Co má katolík věděti a věřiti.

Hronek Josef, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Jádro katolického náboženství. Výklad katolického náboženství pro národní školy.

Hronek Josef, 1938
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšlo třikrát: 1938, 1941 – 2., pozměněné (i kvůli německé okupaci) vyd., v podnázvu místo "národní" bylo "obecné", 1945 (dotisk 2. vyd., opět se slovem "národní") a 3. vyd. 1948. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Obrázková prvouka náboženská pro nejmenší dítky.

Hronek Josef, 1941
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x. Jen toto vyd.


Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně.

Hronek Josef, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Jde o 2. vyd.; 1. vyd. mělo název Do života. Učebnice katolického náboženství pro jednoroční učební kurs při školách měšťanských, 1940.


Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni.

Hronek Josef, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Jediné vyd.


Katechetika – duch a forma katolického vyučování náboženského

Hronek Josef, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

Knihovna Logos, sv. 3. Jediné vydání.


Na klíně mateřském. Kapitoly o výchově dítěte v raném dětství.

Hronek Josef, 1946
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Knihovna Logos, sv. 1 (vyšlo jen 11 svazků).


Základní požadavky ve školském zdravotnictví, výchově a vyučování

Hronek Josef, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Manuale učitelů katolického náboženství na čsl. školách národních.

Hronek Josef, 1934
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Vyšlo devět sv.: Od šk. r. 1933/1934 až do šk. r. 1941/1942. Tento poslední roč. se musel přejmenovat na Manuale učitelů katolického náboženství na školách národních. Další ročníky už vyjít nesměly. Přinášíme roč. 2. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.


Výbor zákonů školských, sv. I až III.

Hronek Josef, 1938
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

I. Základní předpisy o školách národních. 1933. Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
II. Organisace školské správy, zřizování národních škol a právní poměry učitelstva národních škol. 1934. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
III. Školní a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské a pro školy (třídy) pomocné: Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. července 1937, č. 105513-I. 1938. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Dějiny katolické církve.

Hronek Josef, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dějepis pro žactvo

Jde o pět vydání.
Tři mají název Dějiny katolické církve pro střední školy, 1933, 1937 a 1939, v bibliografii nakladatelství Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
Dvě mají název Obrazy z dějin katolické církve – učebnice pro školy měšťanské, 1937 a 1948, Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Přehled katolické theologie české.

Hronek Josef, 1939
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Bibliografie české katolické literatury

Kropáč & Kucharský, sv. 1939.x. Víckrát nevyšlo.


Sborník Historického kroužku – všechna čísla

Kovář Matěj, Stejskal František Xaver, Hronek Josef aj. red., 1893
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Celkový dějepis Zemí Koruny české

V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech osm sešitů a následných 35 kompletních ročníků Sborníku historického kroužku. Bylo by záhodno, pokud by se někdo ujal té práce a sestavil podrobnou bibliografii tohoto cenného komplexu.
Číslování: Sešit 1, 2 (1893) až sešit 8 (1899), ročník 1 (1900) až 35 (1934). Periodicita: 4 čísla ročně (1900 až 1930, 1933 a 1934), 6 čísel ročně (1931 a 1932).
Podnázev: Roč. 1 (1900) Časopis historický. Čtvrtletník. Od roč. 2 (1901) do roč. 6 (1905) Čtvrtletní časopis historický, od roč. 7 (1906) do roč. 25 (1924) Časopis historický. Jinak bez podnázvu.
Redaktor: Sešit 1 a 2 (1893) Zdráhal František V., od sešitu 3 po roč. 15 (1914) PhDr. Kovář Matěj, od roč. 16 (1915) Msgre. prof. ThDr. Stejskal František Xaver, od roč. 26 (1925) prof. ThDr. Hronek Josef, redaktorem roč. 31 (1930) č. 1 byl prof. Novák Antonín a č. 2 až 4 Žundálek František Hanuš. Roč. 32 (1931) Sborníku vedl Brousil Antonín a zbylé ročníky opět Žundálek František Hanuš.
Pozn.: Čtenář snadno nahlédne, že za války měl Sborník více prostředků, než za Masarykovy republiky.


Katolická liturgika. Učebná kniha pro střední školy

Podlaha Antonín, 1911
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Poprvé vyšla r. 1904, toto je 5., v podstatě nezměn. vyd.; 12., nezměněné vyd. vyšlo r. 1938. Pak vyšlo už jenom jednou, roku 1947, a to jako 13. vyd. (přeprac. P. Josef Hronek). Výklad věčné katolické liturgie, který je určen pro středoškoláky. Srozumitelné, názorné a praktické, středoškolák počátku 21. století, a to ani katolický, nemá o nové liturgii srovnatelné znalosti, nemá zájem je mít a nemá ani knihu, odkud by se takto poučil. O věčné liturgii neví nic.


Mše svatá pro mládež

Hronek Josef, 1947
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Učebnice liturgiky

Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x. 30 obrazy provází Filip Schumacher. Naposledy vyšlo jako 3. vyd. r. 1947; všechna vydání u téhož nakladatele.