Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vzhůru srdce. Duchovní vůdce katolické mládeže.

Hronek Josef, 1934
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Nezměněné vyšlo ještě 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.