Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dějiny katolické církve.

Hronek Josef, 1933
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Dějepis pro žactvo

Jde o pět vydání.
Tři mají název Dějiny katolické církve pro střední školy, 1933, 1937 a 1939, v bibliografii nakladatelství Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
Dvě mají název Obrazy z dějin katolické církve – učebnice pro školy měšťanské, 1937 a 1948, Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.