Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Život podle víry. Příručka katolického náboženství pro dospělejší mládež.

Hronek Josef, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Vyšlo čtyřikrát – u stejného nakladatele: 1932, téhož roku 2. vyd. doplněné, 1934 3. vyd. doplněné, a 1940 4. vyd. přehlédnuté. Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.