Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Do života. Příručka katolického náboženství pro školy II. stupně.

Hronek Josef, 1947
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Jde o 2. vyd.; 1. vyd. mělo název Do života. Učebnice katolického náboženství pro jednoroční učební kurs při školách měšťanských, 1940.