Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Základní požadavky ve školském zdravotnictví, výchově a vyučování

Hronek Josef, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.