Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Manuale učitelů katolického náboženství na čsl. školách národních.

Hronek Josef, 1934
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

Vyšlo devět sv.: Od šk. r. 1933/1934 až do šk. r. 1941/1942. Tento poslední roč. se musel přejmenovat na Manuale učitelů katolického náboženství na školách národních. Další ročníky už vyjít nesměly. Přinášíme roč. 2. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.