Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Výbor zákonů školských, sv. I až III.

Hronek Josef, 1938
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Škola

I. Základní předpisy o školách národních. 1933. Kropáč & Kucharský, sv. 1933.x.
II. Organisace školské správy, zřizování národních škol a právní poměry učitelstva národních škol. 1934. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.
III. Školní a vyučovací řád pro školy obecné a měšťanské a pro školy (třídy) pomocné: Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. července 1937, č. 105513-I. 1938. Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.