Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pecka Dominik


Život Ježíše Krista

Fouard Constant Henri, 1924
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

La vie de N.-S. Jésus-Christ přeložil P. Pecka Dominik OP. Knihu připravujeme.


  Skryté paprsky

  Pecka Dominik, 1933
  Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
  Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

  Dominikánská edice Krystal, sv. 14.


  Cesta k pravdě. Základní otázky náboženské.

  Pecka Dominik, 1940
  Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
  Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

  Dominikánská edice Krystal, sv. 49.


  Umění žíti. Katolická mravouka.

  Pecka Dominik, 1947
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Filosofická ethika

  Jediné vyd.


  Listy otce synovi. Listy matky dceři.

  Pecka Dominik, 1931
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

  Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Obě brožurky vyšly ještě r. 1932. Vyšly také slovensky 1943 pod názvy Otcove listy synovi. Matkine listy dcére.


  Moderní člověk a křesťanství. Rozbory a podobizny.

  Pecka Dominik, 1948
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Přední světové osobnosti

  Jediné vyd.


  Assunta – román

  Pecka Dominik, 1938
  Oddělení: Archeologie a církevní umění
  Pododdělení: Knižní umění slovesné

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 104. Kromě toho vyšlo ještě r. 1930, 1944 a 1947.


  Matka Boží v Trní

  Pecka Dominik, 1947
  Oddělení: Archeologie a církevní umění
  Pododdělení: Knižní umění slovesné

  Předtím vyšlo 1923 a 1940.