Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Pecka Dominik


Život Ježíše Krista

Fouard Constant Henri, 1924
Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
Pododdělení: Biblické dějiny

La vie de N.-S. Jésus-Christ přeložil P. Pecka Dominik OP. Knihu připravujeme.


  Oheň na zemi. Myšlenky a příklady.

  Pecka Dominik, 1931
  Oddělení: Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky
  Pododdělení: Biblická theologie

  Jediné vyd.


  Skryté paprsky

  Pecka Dominik, 1933
  Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
  Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

  Dominikánská edice Krystal, sv. 14.


  Cesta k pravdě. Základní otázky náboženské.

  Pecka Dominik, 1940
  Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
  Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

  Dominikánská edice Krystal, sv. 49. O autorovi též u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.


  Úvod do filosofie

  Pecka Dominik, 1969
  Oddělení: Filosofie
  Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

  o autorovi srov. u Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie


  Člověk a dějiny

  Pecka Dominik, 1969
  Oddělení: Filosofie
  Pododdělení: Dějiny filosofie

  Mezi lety 1949 až 1992 vyšly P. D. Peckovi u nás jen čtyři knihy a to roku 1969: kromě Člověk a dějiny jen Člověk a technika (obojí jako jakýsi zárodek asi plánované edice Orientace), dále Cesta k pravdě (3. a dosud posl. vyd., poprvé 1940) a stručný Úvod do filosofie.


  Otázky dneška. Křesťanský realismus a dialektický materialismus.

  Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan, 1946
  Oddělení: Filosofie
  Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

  Edice Akord, sv. 36, Duchovní orientace č. 7 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


  Člověk a technika

  Pecka Dominik, 1969
  Oddělení: Filosofie
  Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

  viz Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.


  Smysl člověka

  Pecka Dominik, 1936
  Oddělení: Filosofie
  Pododdělení: Filosofická psychologie

  Edice Akord, sv. 8, Duchovní orientace č. 3 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


  Tvář člověka

  Pecka Dominik, 1939
  Oddělení: Filosofie
  Pododdělení: Filosofická psychologie

  Edice Akord, sv. 19, Duchovní orientace č. 4 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


  Umění žíti. Katolická mravouka.

  Pecka Dominik, 1947
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Filosofická ethika

  Jediné vyd.


  Člověk. Filosofická antropologie. Sv. 1 až 3 (kultura).

  Pecka Dominik, 1971
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Filosofická ethika

  jediné vyd., v exilu


  Tajemství života. Aforismy.

  Pecka Dominik, 1939
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Přikázání Boží obecně

  Vyšlo nezměn. čtyřikrát: 1932 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 1, 1935 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 6, 1939 – Edice Jitra (ř. 1), sv. 8, a naposledy 1948.


  Listy otce synovi. Listy matky dceři.

  Pecka Dominik, 1931
  Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
  Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

  Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Kropáč & Kucharský, sv. 1931.x. Obě brožurky vyšly ještě r. 1932. Vyšly také slovensky 1943 pod názvy Otcove listy synovi. Matkine listy dcére.


  Ze zápisníku starého profesora.

  Pecka Dominik, 1940
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Škola

  Edice Jitra ř. 2, sv. 2. Vyšlo ještě r. 1944.


  Umění stárnouti za školou

  Pecka Dominik, 1943
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Škola

  1945 vyšlo 2. posled. vyd.


  Svatí a lidé

  Pecka Dominik, 1933
  Oddělení: Hagiografie
  Pododdělení: Soustavné přehledy světců

  Edice Jitra (ř. 1), sv. 2.


  Moderní člověk a křesťanství. Rozbory a podobizny.

  Pecka Dominik, 1948
  Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
  Pododdělení: Přední světové osobnosti

  Jediné vyd.


  Assunta – román

  Pecka Dominik, 1938
  Oddělení: Archeologie a církevní umění
  Pododdělení: Knižní umění slovesné

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 104. Kromě toho vyšlo ještě r. 1930, 1944 a 1947.


  Matka Boží v Trní

  Pecka Dominik, 1947
  Oddělení: Archeologie a církevní umění
  Pododdělení: Knižní umění slovesné

  Předtím vyšlo 1923 a 1940.


  Akord – časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii.

  Durych Jaroslav, Chudoba Bohdan, Pecka Dominik, Dokulil Jan, Zahradníček Jan aj., 1948
  Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
  Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

  Vycházel ve třech etapách, v každé s jiným vydavatelem: 1. 1928 – 1933, 2. 1934 – 1939, 3. 1939 – 1948. Hodláme přinést jen výběr příslušných textů. Např. ve 2. etapě Edice Akord vydávala Hegerovy překlady Bible (viz pozn. b) v pododdělení 0101 Základní vydání celého Písma svatého česky nebo latinsky), které nebudeme publikovat; dokonce budeme vybírat i z Duchovní orientace, kterou vedl P. Dominik Pecka.
  1. Akord – Časopis katolicky orientovaných autorů pro literární kritiku a teorii. Forst Vladimír, Trochtová Zina, 1985.
  2. Zpráva o činnosti Moravana, spolku katolických akademiků. Drobný Antonín, Smékal Bedřich aj., 1931.
  3. 1906 – 1946. Spolek katolických akademiků Moravan. Skoupý Karel, Uher Augustin aj., 1946.


  Jitro – časopis středoškolských studentů katolických. Bibliografie Edice Jitra. Úsvit – výchovný časpis pro katolickou studující mládež.

  Pecka Dominik, 1942
  Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
  Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

  Časopis Jitro nejdříve vycházel jako příloha Studentské hlídky (od roč. 4 – 1112, s výjimkou roč. 8 a 9 – Sh1718 a ShZv1819), od 1. roč. Ji1920 pak samostatně. "Nultým" roč. Jitra byla příloha Poesie. Ukázky středoškolské Musy (viz zde Sh1011). Je tedy Vilém Bitnar vlastně zakladatelem Jitra.
  Časopis zažil čtyři hrozná období. Poprvé hned při zahájení vydávání v revolučním roce 1918 – 1. číslo smělo vyjít až v červnu 1919, a i když začalo oslavným článkem na škůdce v čele státu, další číslo vidíme až v listopadu 1919. Duhým takovým obdobím byl německý nacismus – poslední číslo roč. 24, 4243, bylo třetí, další vydávání Němci zakázali. Po osvobození Československa Rudou armádou navázal P. D. Pecka po necelé tři roky jako red. časopisu Úsvit, ale pak se to zase pokazilo; místo německého levičáckého nacionálního socialismu přišel polointernacionální levičácký komunismus. A čtvrté období nastalo po listopadové internacistické revoluci, kdy časopis už nebyl obnoven.
  Pro provázání s časopisem Jitro hodláme zařadit bibliografii Edice Jitra sem a ne do pododd. 1501: Bibliografie české katolické literatury.
  V časopisu dusud chybějí: V roč. 2122, Cyrillo-Methodějský Věstník studentský str. 1 – 4, a v roč. 3637, č. 6, Raport str. 5 a 6. Zatím také chybějí roč. 2324, 2829 a 3839.