Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Moderní člověk a křesťanství. Rozbory a podobizny.

Pecka Dominik, 1948
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Přední světové osobnosti

Jediné vyd.