Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Člověk. Filosofická antropologie. Sv. 1 až 3 (kultura).

Pecka Dominik, 1971
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika a esthetika

jediné vyd., v exilu