Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Matka Boží v Trní

Pecka Dominik, 1947
Oddělení: Archeologie a církevní umění
Pododdělení: Knižní umění slovesné

Předtím vyšlo 1923 a 1940.