Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Tvář člověka

Pecka Dominik, 1939
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie

Edice Akord, sv. 19, Duchovní orientace č. 4 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.