Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Smysl člověka

Pecka Dominik, 1936
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie

Edice Akord, sv. 8, Duchovní orientace č. 3 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.