Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Umění žíti. Katolická mravouka.

Pecka Dominik, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika a esthetika

Jediné vyd.