Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 16

autor neuveden,

Česká katolická bibliografie tohoto oddělení dosud neexistuje, což je přirozené v situaci, kdy je stát ještě oddělen od Církve. Ostatní česká katolická bibliografie období 1828 – 1913 je v souhrnu v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


  Pozn.: 1. Jádro Zemí Koruny české tvoří České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví a po většinu doby také celá Lužice. 2. Zřízení tohoto oddělení (a také oddělení 02) Knihovny je rozšířením toho členění, které navrhl a používal Otec biskup Antonín Podlaha. Toto oddělení má totiž zásadní význam pro osvětu našich lidí: na prvním místě je ovšem osvěta náboženská (jí slouží všech 18 ostatních oddělení a dílem i oddělení 02), na druhém místě pak osvěta historická, která je v těchto ostatních odděleních obsažena jen implicitně, částečně. Národ svou historii bezpodmínečně musí znát a musí ji znát nezkresleně: bez toho, i kdyby byl sebevíc nábožensky vyspělý, nutně zahyne, budoucnost by nemohl mít. Je smutným paradoxem, že tato skutečnost je dokonale známa nepřátelům národa, kteří národní historii zamlčují a matou, ale nakolik je známa národu samému? 3. Mnoho dokumentů z dějin našeho národa 9. až 12. stol. je na adrese stránek společnosti Moravia Magna.

  1610 Literatura v Zemích Koruny české

  V oddělení: Dějiny našeho národa


  Hrdá srdce. Studentský román.

  Zajitz Eduard (pseudonym Jitzovský Eda n. Eduard), 1939

  Edice Jitra ř. 2, sv. 1


  S Bohem, má krajino; verše.

  Ryba Jan, 1940

  Edice Jitra ř. 2, sv. 3.


  Črty a nálady

  Novák Jaroslav, 1914

  Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 4.


  Z minulých časů. Historické povídky.

  Grossmannová Brodská Ludmila, 1914

  Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 5.


  Český rytíř. Hrdinské příběhy z Čech, Moravy a Slezska z dob 1. pohanských 2. křesťanských.

  Bahník Petr, 2017

   Zveřejnění některých knih v PDF brání autorský zákon. K dispozici jsou pouze náhledy. Máte-li zájem o zaslání publikace pro studijní účely napište nám přes » formulář «.

  • BahPeCesRyt1-r.pdf, 31.8 MB   
  • BahPeCesRyt2-r.pdf, 32.6 MB   

  Farář z Černodola

  Petr Kopal, 1897

  Jediné čes. vyd., autobiografické rysy.


  Oltář a rotačka

  Fuchs Alfréd, 1930

  Román


  Farské historky. Díl 1 – 5.

  Baar Jindřich Šimon, 1940

  Díl 1: Páter (správně: Pater, řec. dokonce: Patér) Kodýdek a jiné povídky – Farských historek díl I (poprvé 1912, naposledy 1941).
  Díl 2: Farská panička; Kohouti – Farských historek díl II (poprvé 1906; 1912, naposledy 1941).
  Díl 3: Cestou křížovou (zde 9. vyd.); Žebračka (zde 5. vyd.) – Farských historek díl III (poprvé 1899, zde 1935, naposledy 1941).
  Díl 4: Žolinka; Kanovník – Farských historek díl IV. (poprvé 1908, naposledy 1939).
  Díl 5: Stavěl, románek z farských historek – Farských historek díl V (poprvé 1908, naposledy 1940).
  Některé vyšly samostatně i později (např. Cestou křížovou roku 1953: "vyprávění o životě pokrokového kněze, který se ve snaze umožnit lidu lepší život dovedl vzepřít i církevní hierarchii, ale byl za to persekvován a umlčen;" Farská panička dokonce v bláhovém rozněžnění z převratu ’89 ještě 1990, ale pak už opravdu nic).


  Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Sv. 1. až 4.

  Kulda Beneš Metod, 1894

  Sebral a sepsal P. Beneš Method Kulda (* 16. 3. 1820 Ivančice, † 6. 5. 1903 Praha), vychází dodnes, ovšem často jde jen o jakési výběry. Sv. 1.: z okoli Rožnovskáho a Jemnického. Sv. 2.: z okoli Rožnovského (dokončení). Národní pověry a obyčeje v okoli Rožnovskěm na Moravě. Sv. 3.: z okolí Olešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovskěho a Žďárského. Sv. 4.: z okolí Kamenického.


  Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena, úplné vydání

  Erben Karel Jaromír, 1925


  České pohádky

  Erben Karel Jaromír, Scheiner Artuš, 1941

  13 pohádek pro mládež od 6 let s velikým množstvím barevných obrázků Artuše Scheinera. 1. České pohádky – uspořádal, poznámkami a doslovem opatřil Antonín Grund, 1939; 2. České národní pohádky, 1955.


  Zlatý máj, čtyřiadvacet písní pro děti

  Sládek Josef Václav, 1922

  2. samostatné vyd., rok vyd. je nejistý. Poprvé vyšlo r. 1887.


  Skřivánčí písně, pro naše české dítky

  Sládek Josef Václav, 1889


  Zvony a zvonky, písně a bajky pro dítky

  Sládek Josef Václav, 1939

  2. samostatné vyd.; poprvé vydáno r. 1894.


  Selské písně a české znělky

  Sládek Josef Václav, 1890

  1. vyd. vyšlo 1890, téhož roku vyšlo toto 2. rozmnožené vyd.


  Starosvětské písničky a jiné písně

  Sládek Josef Václav, 1894

  2. vyd.; poprvé vyšly 1891.


  Směska a české písně

  Sládek Josef Václav, 1901

  Směska – nové starosvětské písničky – vyšla poprvé 1891, zde ve 2. vyd. České písně vyšly poprvé 1892, zde rovněž 2. vyd.


  Rodinná katolická čítanka

  Hanzelka František, 1922

  S pomocí Boží a mnohých spolupracovníků sestavil František Hanzelka. V každé čítance se najdou plevy, zde je jich minimálně: např. velebení esperanta na s. 239n., které vypouštíme – universálním jazykem není ani angličtina, ani němčina, v Církvi ani italština – a ani esperanto; to všechno jsou jen dočasná vychýlení od nesmrtelné latiny ... V knize jsou také dva seznamy: Schematismus žijících katolických spisovatelů (od str. 221) a Čeští umělci náboženští (od str. 300). Ke každému z obou seznamů jsme připojili v knize pozn. pod čarou. Obecně řečeno, jde o to, čemu mají tyto seznamy sloužit. Má-li jít o výčty autorů ryze katolických, bylo by je třeba redukovat (a zároveň rozšířit o další jména), má-li se jednat o výčet autorů řekněme křesťanské inspirace (v nejširším smyslu slova), není třeba redukovat nic, jen doplnit řadu opomenutých jmen (včetně mladších, teprve později působících autorů (tj. z krásné literatury např. Čep, Renč, Zahradníček, z odborné Braito, Dvorník, Habáň etc.). Za konsultaci děkujeme P. B.


  Čermákova rodina aneb Pýcha vede k pádu a zapření sebe k vítězství. Obraz ze života ve dvojím oddělení s dodatkem z nejnovější doby.

  Ehrenberger Josef, 1867

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 52. Tištěno frakturou, nově vyšlo r. 1875 pod titulem Čermákova rodina. Obraz z národního života v trojím oddělení, a po smrti autora ještě r. 1902 pod titulem původním.


  Trnová koruna – historický obraz z třicetileté války. Pan Odolan Pětipeský – historická pověsť z dob třicetileté války a vojen Tureckých.

  Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1881

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 68.


  Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách. Obraz ze šedověkosti v čtveru oddělení.

  Ehrenberger Josef, 1872

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 57.


  Otcové a děti. Povídka z venkovského života.

  Pakosta Vojtěch, 1886

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 73.


  Z města a ze vsi. Povídky.

  Dostál Alois, 1890

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 77.


  Kukátko čili Život v obrazích. Díl 1. až 5.

  Kosmák Václav, 1892

  Díl 1. 1876 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 43). Díl 2. 1878 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 45). Díl 3. 1883 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 50). Díl 4. 1890 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 57) – z knihy jsme vyndali spisek Dr. Matěj Procházka († 1889). Životopisný nástin. Šťastný Vladimír, 1890, viz 1504: Přední české, moravské a slezské osobnosti. Díl 5. 1892 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 59). Krátce nato vyšla ještě 2. vyd. a o mnoho let později znovu něco, ovšem to již bylo po smrti autorově, který tato vydání už nemohl aprobovat (P. Václav Kosmák * 4. 9. 1843 Martinkov u Moravských Budějovic, † 15. 3. 1898 Prosiměřice u Znojma). Dílo P. Kosmáka je dostupné na adrese.


  Tři povídky

  Valoušek František, 1897

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 64. 1. Z kláštera a vězení. 2. Dvě cesty. 3. Kam spějeme: Úvod. I. Rychlá cesta do zkázy. II. Návrat k Bohu.


  Z lidových soudů. Křídové kresby.

  Ježek Jan, 1903

  Načrtl P. J. Ježek. Hlasy Katolického spolku tiskového 34, 1903, č. 2.


  Po cestách života. Povídky.

  Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1904

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 91.


  Chodské bajky. Sv. 1 – 4. Sv. 1. Chodské bajky. Podle životních názorů chodského lidu. Sv. 2. Nové chodské bajky (podle životních názorů a starých mravů chodských). Sv. 3. Třetí kniha chodských bajek. Sv. 4. Jiskry z popela. Čtvrtá kniha chodských bajek.

  Hruška Jan František, 1935

  Sv. 2.: 2. přeprac. vyd. (1. vyd. vyšlo r. 1905). Sv. 3.: Jediné vyd.


  Chodské pohádky a povídky

  Baar Jindřich Šimon, 1940

  2. vyd. Pozn.: Za povšimnutí snad stojí obliba, v níž prostí lidé měli císaře Josefa II., který však z hlediska obecného dobra napáchal mnoho škod (jak se lze přesvědčit z výkladů historiků i v naší knihovně).


  Několik povídek

  Baar Jindřich Šimon, 1907

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 96.


  Jan Cimbura. Jihočeská idylla.

  Baar Jindřich Šimon, 1908

  Dodnes vyšlo asi 25 vydání. 1. vyd., které přinášíme, vydalo Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 100 – a bylo to ještě za života autorova (stejně tak 2. vyd. – to vyšlo jinde r. 1921). P. Baar, vypravěč příběhu (* 7. 2. 1869 Klenčí pod Čerchovem, vysvěcen na kněze 17. 7. 1892), † 24. 10. 1925 Klenčí pod Čerchovem.


  Z nedávných dob – různé obrázky a povídky

  Košnář Julius, 1910

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 112.


  Povídky

  Ráž Jan Nepomuk, 1911

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 116.


  Selská pýcha. Obraz ze života lidu.

  Weymelková (roz. Pittnerová) Vlasta, 1912

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 121.


  Z měst a městeček

  Dostál Alois, 1913

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 126.


  Vlna zkoušky

  Dostál Alois, 1924

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Cestou-necestou. Povídky a črty.

  Košnář Julius, 1924

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Po cestách pokroku. Obrázek z novější doby.

  Špaček Václav, 1926

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Podvod Fulgenta Ohma. Obrázek ze současného života.

  Thein Antonín, 1926

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


  Levohradecké pomněnky. Padesát drobných povídek historických. Část 1 a 2.

  Beneš Václav (pseudonym Třebízský), Bitnar Vilém (red.), 1928

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část 1, 1927). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999 (Část 2).


  Kvetoucí hloží. Drobné povídky a črty.

  Čech František, 1928

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 97.


  Veselé i vážné obrázky z Hané

  Vyhlídal Jan, 1930

  Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 99.


  Dětské obrázky

  Baar Jindřich Šimon, 1930

  2. vyd. 1941.


  Naše pohádky

  Baar Jindřich Šimon, 1932

  Vyšly dvakrát: 1921 a 1932.


  Čtyřicet pohádek, báchorek a pověstí

  Košnář Julius, 1928


  V různých barvách

  Baar Jindřich Šimon, 1918

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 141.


  Mžikové obrázky. Řada I. Velké a malé děti. Řada II. Hloží a bodláčí. Řada III. Z jiného světa. Sedmero hlavních hříchů.

  Baar Jindřich Šimon, 1914

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 105 (Řada I., vyd. 1909). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 110 (Řada II., vyd. 1910). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 130 (Řada III., vyd. 1914).


  Na cestě k lepšímu. Povídka.

  Dostál Alois, 1909

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 106.


  Splněná závěť

  Dostál Alois, 1933

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 177.


  Obrácení pana Šrámka a Věštící řešeto – časové povídky

  Thein Antonín, 1937

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 185.


  Sen noci Ondřejské a jiné črty zábavné a poučné, sebrané ze společnosti.

  Třebenická Karla, 1938

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 188.