Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena, úplné vydání

Erben Karel Jaromír, 1925
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české