Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dětské obrázky

Baar Jindřich Šimon, 1930
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

2. vyd. 1941.