Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Hrdá srdce. Studentský román.

Zajitz Eduard (pseudonym Jitzovský Eda n. Eduard), 1939
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Literatura v Zemích Koruny české

Edice Jitra ř. 2, sv. 1