Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1502 Posvátná místa v Zemích Koruny české

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Zde srov. i pododdělení 1601: Historický místopis Zemí Koruny české v oddělení 16 – Dějiny našeho národa.


Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého

Solař Jeronym Jan Nepomucký, 1870

Nekvalitní skeny, opravu připravujeme.


Podlahův gotický sen

Bitnar Vilém, 1932


Ilustrovaný průvodce metropolitním chrámem svatého Víta v Praze

Podlaha Antonín, 1935

Poprvé vyšlo 1905, 7. vyd. 1906, 1.vyd. ilustrované rovněž 1916, zařazujeme 4. vyd. 1925, dále vyšlo 5. vyd. 1929, po smrti autorově ještě dvakrát: 1935 doplnil a znovu vydal P. ThDr. Čihák Josef a téhož roku výtah pořídil a nově vydal P. ThDr. Švec Otakar.


Statuta Metropolitanae Ecclesiae Pragensis anno 1350 conscripta.

Podlaha Antonín, 1905

Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, opus 5.


Svatá Hora u Příbrami. Marianské poutní místo v Čechách.

Blaťák František, 1907

Vyšlo ještě 2. vyd. 1915.


Břevnov. První klášter černých benediktinů na půdě slovanské.

Prokop Karl Dominik, 1931


Kapucínská hrobka v Brně

Diviš Zeno, 1937

Vyšlo též německy jako Die Brünner Kapuzinergruft. O této hrobce vyšly ještě stručné publikace r. 1970 a 1985. Výzdobu od bratra Zenona stěn kaple lebkami a hnáty ale už nikdo reálně neuvidí. Německou okupaci i komunismus přežila, zničila ji až liberální demokracie r. 1996 – vše skončilo v plamenech krematoria.Srov. http://hrobka.kapucini.cz/subdom/hrobka/index.php/cz/kapucinska-hrobka/historie-hrobky .


Mariánská poutní místa Diecéze litoměřické.

Dobiáš Josef († 2012), 1988

V úvodu publikace za povšimnutí m. j. snad stojí: "Dík patří okrasním národním výborům severočeského kraje a ONV v Semilech ve východočeském kraji za poskytnutí finančního příspěvku za poslední léta ve výši 11,265.000 Kčs na opravu mariánských svatyň naší diecéze; bez této finanční dotace stěží by byla možná stavební údržba a zachování těchto objektů."


Vývoj církevního zřízení na Moravě v IX. a X. století

Hudeček Jakub, 1936


Historická mapa Čech. Výklad k historické mapě Čech

Palacký František, Kalousek Josef, 1894

Mapa Čech rozdělených na archidiakonaty a dekanaty 14ho století, v nížto jsou poznamenány fary 14ho věku, hrady, mnohé tvrze aj. v., navrhl František Palacký a doplnil Josef Kalausek, 2. opr. vyd., měřítko 1 : 525.000. Též Výkladu vyd. 2.


Dějiny diecéze pražské

Borový Klement, 1874

Na památku 900letého jubliea pro Dědictví Svatojanské sepsal Klement Borový. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 59.


Poutnická místa a památné svatyně v Čechách

Košnář Julius, 1903


Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Díl I., Čásť I. a II.

Eichler Karel, 1888

S částí dějepisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 54) a popisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 55). Autor – slavný farář, kterého Veverská Bítýška uctívá i po půldruhém století (má tam svou ulici) – nám svým dílem dává možnost porovnat stav popisovaných objektů v době tehdejší, kdy katolíky byla naprostá většina národa, a dnešní, kdy nás katolíků je sice pomálu, ale zato jsme, podle moderního přesvědčování, proti těm dřívějším mnohem kvalitnější, ba kvalitní ... (Takové porovnání vyplave také u předchozího soupisu Košnářova, jakož i následujících přehledů Ekerta a Podlahy ...) Díl II. nevyšel.


Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek I.

Ekert František, 1883

Dědictví sv. Jana Nepomockého, sv. 70. Fundamentální zpráva o Praze ještě Zlaté, když Praha ještě byla katolická a pokojná, když ji nikdo, světsky ani církevně, modernisticky nepřeorával s falešnou vidinou faty morgány, která by naši matičku navrátila do Církve spíše, než aby ji Církvi ještě více vzdalovala. Tento svazek obsahuje posvátná místa na Hradčanech a na Malé Straně, kamenný most Karlův a posvátná místa na Starém Městě; dále Obsah, Registřík, Opravy a dodatky a Zprávy o Dědictví svato-Janském.


Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II.

Ekert František, 1884

Dědictví sv. Jana Nepomockého, sv. 71. Svazek obsahuje posvátná místa na Novém městě a na pražských předměstích, tj. farní osadě Smíchovské, Karlínské, Volšansko-Žižkovské a svatyně v král. Vinohradech. Další rozsáhlou kapitolou jsou posvátná místa zrušená a zaniklá – jako svědectví o dřívějších pokrokářích. Konečně je i tu Obsah, Registřík, a také Statistické výkazy a Doplňky a opravy k I. svazku. Knihu opět uzavírají Zprávy o Dědictví svato-Janském.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl I.

Podlaha Antonín, 1907

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 97. Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký; s obsáhlým rejstříkem.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl II.

Podlaha Antonín, 1908

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 101.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl III.

Podlaha Antonín, 1909

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 107.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl IV.

Podlaha Antonín, 1910

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 113.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl V.

Podlaha Antonín, 1911

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 118.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl VI.

Podlaha Antonín, 1912

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 123.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl VII.

Podlaha Antonín, 1913

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 127.


Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská (místopis církevní do r. 1421)

Kurka Josef, 1915


Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě

Wilhelm Bonaventura Josef, Minařík František Klement, 1911

Dle věrohodných pramenů sepsali P. Bonaventura Wilhelm a P. Klement Minařík.


Začátky klášterů: sázavského, opatovského, podlažského, svatopolského a sezemského

Kurka Josef, 1913


Pobožná Knížka O Blahoslavené Panně Marii, a přečisté Rodičce Syna Božího a o divích, kteříž se dějí před jejím Obrazem v Staré Boleslavi nábožným Pautníkům, i jiným křestianům velmi užitečná.

Arsenius z Radbuzy Kašpar, 1629


Historické popsání milostného obrazu a poutnického chrámu blahoslavené Panny Marie ve Staré Boleslavi; s přidanými modlitbami ranními, ke mši sv., k sv. zpovědi, k svatému přijímání, s písněmi a ostatní pobožnosti, kteráž se na tom sv. místě vykonává.

Horčice Josef Prokop, 1859

2. rozmnož. a pooprav. vyd.; poprvé vyšlo 1837.


Čtení o Paladiu země České

Jeřábek Vladimír, 1946


Paladium země České – kapitola z českých dějin náboženských.

Ryneš Václav, 1948


Milostné pražské Jezulátko

Ťoupalík František Xaver, 1929

Podle různých pramenů. Původ, dějiny a popis sošky Pražského Ježíška. Úcta k němu u nás i ve světě. Básně, modlitby a litanie k poctě Božského Dítka. Školské sestry OSF, sv. 21.
Pozn.: Je nejasná role, kterou při tvorbě publikace měla Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), autora "Ťoupalík" se nám navíc nepodařilo vypátrat.


Pražské Jezulátko doma i v cizině, vydání pro mládež. V roce I. celostátního sjezdu československých katolíků.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1935

Vyprávění o dvou pražských dětech a jejich vztahu k Pražskému Jezulátku. Vykonané zázraky a úcta k sošce.. Školské sestry OSF, sv. 40.


Klášter blahoslavené Anežky v Praze

Tomek Václav Vladivoj, Mocker Josef, 1892

Dědictví sv. Prokopa, sv. 33.


Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 57 obr.

Vychodil Jan, Vašica Josef, 1925

7. vyd. Pozn.: Na toto thema vydal P. Jan Vychodil m. j. dvě publikace. První je Popis obnovené svatyně velehradské. Vychodil Jan, 1881 (20 stran), 1882 (2. vyd. 32 stran – v případě zájmu můžeme publikovat). Druhou je tato. 1. vyd. 1885, 3. vyd. 1893 – v případě zájmu můžeme publikovat, 6. vyd. 1909. Rok před odchodem autora na věčnost (* 26. 8. 1848 Třebčín, † 13. 6. 1926 Třebčín) dílo prohlédl a doplnil P. prof. PhDr. Josef Vašica.


Basilika Velehradská po obnově 1935 – 1938 v jasu obnovené krásy

Cinek František, 1939

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 106.


Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech

Vídenský František Borgiáš, 1913

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 124.


Karlštejn, zbožný odkaz Otce vlasti. Dějiny kapituly a děkanství karlštejnského.

Bartůněk Václav, 1948

Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 4.


Kapitola hlavního chrámu Páně sv. Víta v Praze za času sv. Jana Nepomuckého.

Pešina Václav Michal, rytíř, 1840

Dědictví sv. Jana Nepomuckého.sv. 999.


Svatá Hora. Několik dějepisných obrázků z dějin Českých Lourd.

Dostál Alois, 1907

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 98.


Svatý Havel, opat, a farní jeho chrám na Starém Městě Prahy

Řehák Karel Lev, 1925

Připojujeme 700 let od založení kostela sv. Havla na Starém Městě Pražském. Brousil Antonín, 1934 (podle P. Františka Ekerta a P. dra. Karla Lva Řeháka sestavil P. Antonín Brousil).


Poutě k Panně Marii dubské

Šigut František, 1944


Liberecké kostely – informační publikace. Liberecké chrámy.

Procházka Josef, Dobiáš Josef († 2012), 1946

Druhá publikace, Liberecké chrámy, vyšla 1983.


Z letopisů kostela a fary u sv. Haštala na Starém městě Pražském.

Košnář Julius, 1915


Šest století kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné

Vyskočil Jan Kapistrán, 1947


Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném

Blažíček Oldřich Jakub, Preiss Pavel J. M., Šámal Jindřich, 1948

Dominikánská edice Krystal, sv. 96?.


Dějiny kláštera a nemocnice Alžbětinek v Praze II. na Slupi. Na oslavu dvěstěletého trvání (1722 – 1922).

Postřihač Antonín, Lenz Jaroslav, 1922

Dějiny kláštera Alžbětinek v Praze podává Antonín Postřihač. Dvě stě let ženské nemocnice Alžbětinek v Praze (1722 – 1922) podává dr. Jaroslav Lenz. Stav osob roku 1922. I. Klášter. II. Nemocnice.
Publikační činnosti se sestry Alžbětinky nevěnovaly, srov. v Knihovně jen Život svaté Alžběty Durynské, v obrázkové knize českého původu ze XIV. století, zvané Liber depictus. Pedálová Josefa Marie Antonie (někdy pseudonym Dobrovlastka), Šámal Jindřich, 1941. A v tomto místě připohujeme:
1. Řehole, stanovy a rozdělení úřadů sester Alžbětinek III. řádu sv. Františka. Masák Antonín, 1909. připravujeme
2. Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných. K jubileu 700. výročí světice ctihodným sestrám Alžbětinkám v Praze. Postřihač Antonín, 1931.
3. Pravidla a konstituce řeholnic sv. Alžběty Třetího řádu sv. Františka jejichž účelem jest ošetřování nemocných v Československu. Pius XI., 1931.
4. Klášter a nemocnice Alžbětinek na Slupi. Šámal Jindřich, 1941.
5. Život Svaté Alžběty, dcery krále Uherského Ondřeje II., kněžny Durynské a Hesské, sepsaný od jedné duchovní sestry z řádu sv. Alžběty k duchovnímu potěčení chudých nemocných v Praze. Marie Antonie, 1819.