Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pobožná Knížka O Blahoslavené Panně Marii, a přečisté Rodičce Syna Božího a o divích, kteříž se dějí před jejím Obrazem v Staré Boleslavi nábožným Pautníkům, i jiným křestianům velmi užitečná.

Arsenius z Radbuzy Kašpar, 1629
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české