Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Milostné pražské Jezulátko

Ťoupalík František Xaver, 1929
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Podle různých pramenů. Původ, dějiny a popis sošky Pražského Ježíška. Úcta k němu u nás i ve světě. Básně, modlitby a litanie k poctě Božského Dítka. Školské sestry OSF, sv. 21.
Pozn.: Je nejasná role, kterou při tvorbě publikace měla Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), autora "Ťoupalík" se nám navíc nepodařilo vypátrat.