Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Ilustrovaný průvodce metropolitním chrámem svatého Víta v Praze

Podlaha Antonín, 1935
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Posvátná místa v Zemích Koruny české

Poprvé vyšlo 1905, 7. vyd. 1906, 1.vyd. ilustrované rovněž 1916, zařazujeme 4. vyd. 1925, dále vyšlo 5. vyd. 1929, po smrti autorově ještě dvakrát: 1935 doplnil a znovu vydal P. ThDr. Čihák Josef a téhož roku výtah pořídil a nově vydal P. ThDr. Švec Otakar.