Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 15

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1, t. j. 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie (t. j. všech oddělení kromě 02 a 16) tohoto období je v pěti knihách Bibliografie české katolické literatury náboženské, které jsou zařazeny v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Členění posledních pěti pododdělení je stejné, jako v pododděleních 1101 až 1105.

2. Církevní boj s německým národním socialismem (tzv. nacismem) naleznete podle převažujícícho tématu v pododdělení 1509 nebo 1511.

1502 Posvátná místa v Zemích Koruny české

V oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Zde srov. i pododdělení 1601: Historický místopis Zemí Koruny české v oddělení 16 – Dějiny našeho národa.


Dějepis Hradce Králové n. Labem a biskupství hradeckého

Solař Jeronym Jan Nepomucký, 1870

Nekvalitní skeny, opravu připravujeme.


Podlahův gotický sen

Bitnar Vilém, 1932


Ilustrovaný průvodce metropolitním chrámem svatého Víta v Praze

Podlaha Antonín, 1935

Poprvé vyšlo 1905, 7. vyd. 1906, 1.vyd. ilustrované rovněž 1916, zařazujeme 4. vyd. 1925, dále vyšlo 5. vyd. 1929, po smrti autorově ještě dvakrát: 1935 doplnil a znovu vydal P. ThDr. Čihák Josef a téhož roku výtah pořídil a nově vydal P. ThDr. Švec Otakar.


Statuta Metropolitanae Ecclesiae Pragensis anno 1350 conscripta.

Podlaha Antonín, 1905

Editiones archivii et bibliothecae S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, opus 5.


Svatá Hora u Příbrami. Marianské poutní místo v Čechách.

Blaťák František, 1907

Vyšlo ještě 2. vyd. 1915.


Břevnov. První klášter černých benediktinů na půdě slovanské.

Prokop Karl Dominik, 1931


Kapucínská hrobka v Brně

Diviš Zeno, 1937

Vyšlo též německy jako Die Brünner Kapuzinergruft. O této hrobce vyšly ještě stručné publikace r. 1970 a 1985. Výzdobu od bratra Zenona stěn kaple lebkami a hnáty ale už nikdo reálně neuvidí. Německou okupaci i komunismus přežila, zničila ji až liberální demokracie r. 1996 – vše skončilo v plamenech krematoria.Srov. http://hrobka.kapucini.cz/subdom/hrobka/index.php/cz/kapucinska-hrobka/historie-hrobky .


Mariánská poutní místa Diecéze litoměřické.

Dobiáš Josef († 2012), 1988

V úvodu publikace za povšimnutí m. j. snad stojí: "Dík patří okrasním národním výborům severočeského kraje a ONV v Semilech ve východočeském kraji za poskytnutí finančního příspěvku za poslední léta ve výši 11,265.000 Kčs na opravu mariánských svatyň naší diecéze; bez této finanční dotace stěží by byla možná stavební údržba a zachování těchto objektů."


Vývoj církevního zřízení na Moravě v IX. a X. století

Hudeček Jakub, 1936


Historická mapa Čech. Výklad k historické mapě Čech

Palacký František, Kalousek Josef, 1894

Mapa Čech rozdělených na archidiakonaty a dekanaty 14ho století, v nížto jsou poznamenány fary 14ho věku, hrady, mnohé tvrze aj. v., navrhl František Palacký a doplnil Josef Kalausek, 2. opr. vyd., měřítko 1 : 525.000. Též Výkladu vyd. 2.

Na závěr PDF připojujeme:
01. Mapa Říše české za knížete Boleslava II., okolo roku 973
02. Mapa Čech a Moravy za zřízení župního ve XII. století
03. Mapa zemí Koruny České od časů Karla IV. do třicetileté války
04. Historická mapa vývoje zemí Koruny České do roku 1526, Milbauer Emanuel Vlastimil, 1894


Dějiny diecéze pražské

Borový Klement, 1874

Na památku 900letého jubliea pro Dědictví Svatojanské sepsal Klement Borový. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 59.


Poutnická místa a památné svatyně v Čechách

Košnář Julius, 1903


Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Díl I., Čásť I. a II.

Eichler Karel, 1888

S částí dějepisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 54) a popisnou (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 55). Autor – slavný farář, kterého Veverská Bítýška uctívá i po půldruhém století (má tam svou ulici) – nám svým dílem dává možnost porovnat stav popisovaných objektů v době tehdejší, kdy katolíky byla naprostá většina národa, a dnešní, kdy nás katolíků je sice pomálu, ale zato jsme, podle moderního přesvědčování, proti těm dřívějším mnohem kvalitnější, ba kvalitní ... (Takové porovnání vyplave také u předchozího soupisu Košnářova, jakož i následujících přehledů Ekerta a Podlahy ...) Díl II. nevyšel.


Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek I.

Ekert František, 1883

Dědictví sv. Jana Nepomockého, sv. 70. Fundamentální zpráva o Praze ještě Zlaté, když Praha ještě byla katolická a pokojná, když ji nikdo, světsky ani církevně, modernisticky nepřeorával s falešnou vidinou faty morgány, která by naši matičku navrátila do Církve spíše, než aby ji Církvi ještě více vzdalovala. Tento svazek obsahuje posvátná místa na Hradčanech a na Malé Straně, kamenný most Karlův a posvátná místa na Starém Městě; dále Obsah, Registřík, Opravy a dodatky a Zprávy o Dědictví svato-Janském.


Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek II.

Ekert František, 1884

Dědictví sv. Jana Nepomockého, sv. 71. Svazek obsahuje posvátná místa na Novém městě a na pražských předměstích, tj. farní osadě Smíchovské, Karlínské, Volšansko-Žižkovské a svatyně v král. Vinohradech. Další rozsáhlou kapitolou jsou posvátná místa zrušená a zaniklá – jako svědectví o dřívějších pokrokářích. Konečně je i tu Obsah, Registřík, a také Statistické výkazy a Doplňky a opravy k I. svazku. Knihu opět uzavírají Zprávy o Dědictví svato-Janském.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl I.

Podlaha Antonín, 1907

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 97. Vikariáty: Českobrodský, Černokostelecký, Mnichovický a Prosecký; s obsáhlým rejstříkem.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl II.

Podlaha Antonín, 1908

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 101.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl III.

Podlaha Antonín, 1909

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 107.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl IV.

Podlaha Antonín, 1910

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 113.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl V.

Podlaha Antonín, 1911

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 118.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl VI.

Podlaha Antonín, 1912

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 123.


Posvátná místa království Českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první, Arcidiecese pražská. Díl VII.

Podlaha Antonín, 1913

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 127.


Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská (místopis církevní do r. 1421)

Kurka Josef, 1915


Dějiny klášterů františkánských v Čechách a na Moravě

Wilhelm Bonaventura Josef, Minařík František Klement, 1911

Dle věrohodných pramenů sepsali P. Bonaventura Wilhelm a P. Klement Minařík.


Začátky klášterů: sázavského, opatovského, podlažského, svatopolského a sezemského

Kurka Josef, 1913


Pobožná Knížka O Blahoslavené Panně Marii, a přečisté Rodičce Syna Božího a o divích, kteříž se dějí před jejím Obrazem v Staré Boleslavi nábožným Pautníkům, i jiným křestianům velmi užitečná.

Arsenius z Radbuzy Kašpar, 1629


Historické popsání milostného obrazu a poutnického chrámu blahoslavené Panny Marie ve Staré Boleslavi; s přidanými modlitbami ranními, ke mši sv., k sv. zpovědi, k svatému přijímání, s písněmi a ostatní pobožnosti, kteráž se na tom sv. místě vykonává.

Horčice Josef Prokop, 1859

2. rozmnož. a pooprav. vyd.; poprvé vyšlo 1837.


Čtení o Paladiu země České

Jeřábek Vladimír, 1946


Paladium země České – kapitola z českých dějin náboženských.

Ryneš Václav, 1948


Milostné pražské Jezulátko

Ťoupalík František Xaver, 1929

Podle různých pramenů. Původ, dějiny a popis sošky Pražského Ježíška. Úcta k němu u nás i ve světě. Básně, modlitby a litanie k poctě Božského Dítka. Školské sestry OSF, sv. 21.
Pozn.: Je nejasná role, kterou při tvorbě publikace měla Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), autora "Ťoupalík" se nám navíc nepodařilo vypátrat.


Pražské Jezulátko doma i v cizině, vydání pro mládež. V roce I. celostátního sjezdu československých katolíků.

Dlouhá Albína Marie (pseudonymy Dlouhá nebo Pečínková Běla), 1935

Vyprávění o dvou pražských dětech a jejich vztahu k Pražskému Jezulátku. Vykonané zázraky a úcta k sošce.. Školské sestry OSF, sv. 40.


Klášter blahoslavené Anežky v Praze

Tomek Václav Vladivoj, Mocker Josef, 1892

Dědictví sv. Prokopa, sv. 33.


Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 57 obr.

Vychodil Jan, Vašica Josef, 1925

7. vyd. Pozn.: Na toto thema vydal P. Jan Vychodil m. j. dvě publikace. První je Popis obnovené svatyně velehradské. Vychodil Jan, 1881 (20 stran), 1882 (2. vyd. 32 stran – v případě zájmu můžeme publikovat). Druhou je tato. 1. vyd. 1885, 3. vyd. 1893 – v případě zájmu můžeme publikovat, 6. vyd. 1909. Rok před odchodem autora na věčnost (* 26. 8. 1848 Třebčín, † 13. 6. 1926 Třebčín) dílo prohlédl a doplnil P. prof. PhDr. Josef Vašica.


Basilika Velehradská po obnově 1935 – 1938 v jasu obnovené krásy

Cinek František, 1939

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 106.


Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech

Vídenský František Borgiáš, 1913

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 124.


Karlštejn, zbožný odkaz Otce vlasti. Dějiny kapituly a děkanství karlštejnského.

Bartůněk Václav, 1948

Vzdělávací knihovna katolická. Druhá nová řada, sv. 4.


Kapitola hlavního chrámu Páně sv. Víta v Praze za času sv. Jana Nepomuckého.

Pešina Václav Michal (rytíř), 1840

Dědictví sv. Jana Nepomuckého.sv. 999.


Svatá Hora. Několik dějepisných obrázků z dějin Českých Lourd.

Dostál Alois, 1907

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 98.


Svatý Havel, opat, a farní jeho chrám na Starém Městě Prahy

Řehák Karel Lev, 1925

Připojujeme 700 let od založení kostela sv. Havla na Starém Městě Pražském. Brousil Antonín, 1934 (podle P. Františka Ekerta a P. dra. Karla Lva Řeháka sestavil P. Antonín Brousil).


Poutě k Panně Marii dubské

Šigut František, 1944


Liberecké kostely – informační publikace. Liberecké chrámy.

Procházka Josef, Dobiáš Josef († 2012), 1946

Druhá publikace, Liberecké chrámy, vyšla 1983.


Z letopisů kostela a fary u sv. Haštala na Starém městě Pražském.

Košnář Julius, 1915


Šest století kostela a kláštera u Panny Marie Sněžné

Vyskočil Jan Kapistrán, 1947


Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném

Blažíček Oldřich Jakub, Preiss Pavel J. M., Šámal Jindřich, 1948

Dominikánská edice Krystal, sv. 96?.


Dějiny kláštera a nemocnice Alžbětinek v Praze II. na Slupi. Na oslavu dvěstěletého trvání (1722 – 1922).

Postřihač Antonín, Lenz Jaroslav, 1922

Dějiny kláštera Alžbětinek v Praze podává Antonín Postřihač. Dvě stě let ženské nemocnice Alžbětinek v Praze (1722 – 1922) podává dr. Jaroslav Lenz. Stav osob roku 1922. I. Klášter. II. Nemocnice.
Publikační činnosti se sestry Alžbětinky nevěnovaly, srov. v Knihovně jen Život svaté Alžběty Durynské, v obrázkové knize českého původu ze XIV. století, zvané Liber depictus. Pedálová Josefa Marie Antonie (někdy pseudonym Dobrovlastka), Šámal Jindřich, 1941. A v tomto místě připohujeme:
1. Řehole, stanovy a rozdělení úřadů sester Alžbětinek III. řádu sv. Františka. Masák Antonín, 1909. připravujeme
2. Svatá Alžběta, matka chudých a nemocných. K jubileu 700. výročí světice ctihodným sestrám Alžbětinkám v Praze. Postřihač Antonín, 1931.
3. Pravidla a konstituce řeholnic sv. Alžběty Třetího řádu sv. Františka jejichž účelem jest ošetřování nemocných v Československu. Pius XI., 1931.
4. Klášter a nemocnice Alžbětinek na Slupi. Šámal Jindřich, 1941.
5. Život Svaté Alžběty, dcery krále Uherského Ondřeje II., kněžny Durynské a Hesské, sepsaný od jedné duchovní sestry z řádu sv. Alžběty k duchovnímu potěčení chudých nemocných v Praze. Marie Antonie, 1819.