Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 06

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Toto úctyhodné oddělení naší knihovny by se dnes u rozumných lidí mohlo setkat s jakýmsi odsudkem. A to proto, že ""asketika"" se na nás valí ze všech stran. Dokonce i při liturgii – a nové liturgické texty v tom jedou jakbysmet – se už téměř nestkáváme s věroukou a vůbec ne s morálkou, ale hustí se do nás prakticky jen asketika (doplňovaná ilustračními historkami). V naší knihovně asketiku nepřeceňujeme a dáváme jí to a jen to místo, které vždy v Církvi měla. Moderní ""asketické"" návody (spíše jsou to nápady) s tisíci nově vynalezenými poučkami o ""navazování vztahu s Bohem"" ovšem pomíjíme úplně. 2. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 03 – Obrana víry a katolická věrouka. Pokud převažuje u knihy rozměr duchovní, je kniha zde, pokud rozumový, je tam.

0605 Pro a za různé neřeholní stavy

V oddělení: Asketika


Příručka pro studentské exercicie

Braito Silvestr Maria Josef, 1941

Dominikánská edice Krystal, sv. ?.


Svatí všedního dne

Dacík Reginald Maria, 1940

Edice Jitra ř. 2, sv. 99. Pod stejným názvem vyšlo ještě 1969 – uvedeno jako 1. vyd.


Kříž knězův. Rozjímání pro kněze.

Soukup Emilian František, 1932

Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x.


Vzhůru srdce. Duchovní vůdce katolické mládeže.

Hronek Josef, 1934

Nezměněné vyšlo ještě 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1934.x.


Duchovní obnova pro laiky

Plater Charles Dominic, 1930


Vůdce ke ctnosti a zbožnosti. Pokynutí a naučení mládeži křesťanské.

Ségur Louis Gaston Adrien de, 1885


Pobožnost pro mládež (k Pánu Ježíši) v době svatopostní

Fūrgottová Xaverie, 1933

Školské sestry OSF, sv. 31, 2. vyd. 1939. K autorství – tehdejší představená.


Dej mi srdce své!

Paula Maria Münster Schwester, 1941

Orig.: Je třeba nahlédnout do prací autorky (* 2. 2. 1865 Düsseldorf, † 3. 3. 1952 Nonnenwerth). Česky vyšlo ještě před tím r. 1929. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Za svaté kněžství. Adorační pobožnost.

Tomíško Čeněk Maria, Mach Stanislav, 1946

Vyšla tři vyd., první s notami, toto 2. a pak ještě 3. bez not.


Rádce vojínův

Stojan Antonín Cyril, 1917

Jediné čes.vyd. – rok před porážkou katolického mocnářství ve válce, kterou, navedené zločinci, rozpoutalo a po zásluze prohrálo; zločinci však velmi posílili.


Cesta

Escrivá de Balaguer José María (svatý 2002), 1969

Základní dílo zakladatele personální prelatury Opus Dei. První exilové české vyd. Vychází stále, ovšem v jiném překladu. Orig. původně v r. 1934 pod názvem Consideraciones espirituales (Duchovní úvahy). V r. 1939 vyšlo definitivní rozš. vyd. již pod názvem Camino (Cesta).


Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější

Srdínko František, 1882

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 69.


Kněžské exercitie

Pauly Jan Křtitel, 1927


Exercicie čili Duchovní cvičení kněžská

Göldner Václav, Hakl Bohumil František, 1881

(název pokračuje:) jež konal r. 1880 v biskupském semináři v Hradci Králové P. Václav Göldner a za "Vade mecum" účastníkům na upomínku podává P. Bohumil František Hakl. Knihu připravujeme.


  Ve škole Mistrově – kněžské meditace. 1. díl U Mistrových nohou (1. vyd. 1915), Břímě dne (2. vyd. 1932). 2. díl Noc utrpení (1929). 3. díl Jitro slávy (1932). 4. díl Červánky (1933).

  Huonder Anton, 1933

  1. díl 1. vyd. dle 8. rozš. vyd. něm. (Zu Füssen des Meisters – kurze Betrachtungen für vielbeschäftigte Priester) s povolením spisovatele (* 25. 12. 1858, † 23. 8. 1926) a nakladatele. Všechny díly přeložil P. Číhal Antonín (* 3. 6. 1881 Drahotuše u Hranic, † 10. 3. 1940 Praha).


  Collectio precum. Ad usum alumnorum in Clericorum Seminarii Archiepiscopalis Pragensis

  Kordač František Xaver, 1930

  Modlitby seminaristů pražského semináře z doby arcibiskupa pražského a primase českého otce profesora Františka Kordače.


  Modlitby a zpěvy pro střední školy

  Orel Dobroslav, 1918

  5. vyd., vydal Císařský královský školní knihosklad.


  Kristus a mládež

  Tóth Tihamér, 1934

  Orig.: Krisztus és az ifjú, poprvé 1928. Česky ještě jednou r. 1936. Školské sestry OSF, sv. 34.


  Jedno potřebné. Knížka modliteb pro katolickou mládež

  Nesrovnal Ferdinand K., Kajpr Adolf, 1947

  4. vyd.; srovnání s knihou Modlitby ... D. Orla ukazuje, jak po pouhých 30 letech se ze studentské mluvy úplně ztratila latina (která ovšem už v těch textech z r. 1918 nebyla nijak hojná). Po dalších dvou desetiletích se latinský jazyk vytratil i z mluvy kněze. Dochází tak k jevu, že se i v kostelích, kde se liturgie koná s maximální snahou o pečlivost a zbožnost, nedaří – a ani se podařit nemůže (také kvůli novému plochému ritu) – navodit onu hloubku posvátna, jaká byla běžná v dávnější historii. Přitom úplně pomíjíme věroučné hledisko. Jaký to má neodstranitelný dopad na desakralizaci farností je jasné.


  Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců.

  Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947

  Dominikánská edice Krystal, sv. 85.


  Žena křesťanská. Žena jak má býti – zrcadlo pro křesťanské pohlaví ženské.

  Marchal Victor, 1874

  Dle P. Victora Marchala O. M. I. Le P. (* 1827, † 1903) (La femme comme il la faut, 1862) P. Poimon František Saleský. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 41.


  M. Haubera úplná modlitební kniha pro osobu ženskou

  Hauber Johann Michael, 1869

  Starý překlad P. Jana Hýbla pro 5. vydání znovu opravil P. Jan Herčík.


  Pomněnky ve vínek nebeský dcerám českým. Úplná modlitební kniha.

  Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1947

  Poprvé vyšlo třikrát mezi roky 1884 a 1890 i pod názvem ... ve vínek božský, dále roku 1940 (Vyšehrad) a ještě 1940 a 1941 (Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.). R. 1947 vyšlo dvakrát, jednak Bohuslav Rupp, mimo edice, a ve Vimperku pod názvem Pomněnky ve vínek spletený – motlitební kniha. Naposledy, upravené, roku 1950 jako Pomněnky – modlitební kniha.


  Křesťanský muž – zrcadlo pro křesťanské pohlaví mužské.

  Marchal Victor, 1875

  Kniha původně francouzsky sepsaná (L'Homme comme il le faut, 1864) od P. V. Marchala; zčeštil P. Procházka Matěj († 1889). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 42.


  K Bohu – Vůdce duchovního života katolické inteligence

  Urban Jan Evangelista, 1936

  Vyšla celkem čtyři vyd. plus miniaturní výtah na jednu dvojstranu. Nabízíme vyd. 2., které, na rozdíl od ostatních, jediné jest v úplném znění, nezkráceno. Můžeme naskenovat i poslední 4. vyd. z r. 1946.


  Útěcha, kterouž nalézá nábožný křesťan ve vysokém stáří – dokončení spisu Pane zůstaň s námi.

  Blum Johann Georg, 1844

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 16. Roku 1880 vyšlo pod názvem Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá! Modlitební knižka ku povzbuzení křesťanů katolických, jsoucích na sklonku svého života, dni své Bohu věnujících a k hodince smrti se připravujících; pro obojí pohlaví.


  O bolesti

  Bougaud Louis Èmile, 1903

  Vzdělávací knihovna katolická, sv. 30. Dle 4. vydání francouzského přeložil P. Ant. Melka. 2. vyd. 1916, 3. vyd. 1928 – Populárně vzdělávací knihovna, sv. 11, 4. vyd. 1947, 1. slov. vyd. 1946, 2. slov. vyd. 1949.


  Milosrdný Samaritán. Poučná a modlitební kniha pro nemocné a jejich ošetřovatele

  Ziervogel Ferdinand, Sedlák Jan Nepomucký, 1905

  Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 92. Upraveno dle německého spisu P. Ferdinanda Ziervogela.


  Modlitby za v Pánu zesnulé

  Hejčl Jan, 1926

  Věnováno památce hrdinů, padlých ve světové válce 1914 – 1918.