Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců.

Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dominikánská edice Krystal, sv. 85.