Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duchovní cvičení pro dospělé i pro mládež vzdělanější

Srdínko František, 1882
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 69.