Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Kněžské exercitie

Pauly Jan Křtitel, 1927
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy