Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Collectio precum. Ad usum alumnorum in Clericorum Seminarii Archiepiscopalis Pragensis

Kordač František Xaver, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Modlitby seminaristů pražského semináře z doby arcibiskupa pražského a primase českého otce profesora Františka Kordače.