Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Příručka pro studentské exercicie

Braito Silvestr Maria Josef, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dominikánská edice Krystal, sv. ?.