Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

 

Exercicie čili Duchovní cvičení kněžská

Göldner Václav, Hakl Bohumil František, 1881
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

(název pokračuje:) jež konal r. 1880 v biskupském semináři v Hradci Králové P. Václav Göldner a za "Vade mecum" účastníkům na upomínku podává P. Bohumil František Hakl. Knihu připravujeme.