Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Duchovní obnova pro laiky

Plater Charles Dominic, 1930
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy