Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Dej mi srdce své!

Paula Maria Münster Schwester, 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Orig.: Je třeba nahlédnout do prací autorky (* 2. 2. 1865 Düsseldorf, † 3. 3. 1952 Nonnenwerth). Česky vyšlo ještě před tím r. 1929. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).