Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

K Bohu – Vůdce duchovního života katolické inteligence

Urban Jan Evangelista, 1936
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Vyšla celkem čtyři vyd. plus miniaturní výtah na jednu dvojstranu. Nabízíme vyd. 2., které, na rozdíl od ostatních, jediné jest v úplném znění, nezkráceno. Můžeme naskenovat i poslední 4. vyd. z r. 1946.