Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Pomněnky ve vínek nebeský dcerám českým. Úplná modlitební kniha.

Beneš Václav (pseudonym Třebízský), 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Poprvé vyšlo třikrát mezi roky 1884 a 1890 i pod názvem ... ve vínek božský, dále roku 1940 (Vyšehrad) a ještě 1940 a 1941 (Kropáč & Kucharský, sv. 1940.x.). R. 1947 vyšlo dvakrát, jednak Bohuslav Rupp, mimo edice, a ve Vimperku pod názvem Pomněnky ve vínek spletený – motlitební kniha. Naposledy, upravené, roku 1950 jako Pomněnky – modlitební kniha.